ĐHSPHN - Văn Ngọc Thành
A A+
Biography / Background Qualifications Employment History Science Awards Education Projects Publications / Books Workshop papers Science blogs Teaching subjects
Views: 24556 - Lastest Update: 7/21/2024

Phó Giáo sư Tiến sĩ Văn Ngọc Thành

Position Giảng viên cao cấp
Telephone
Org Unit Khoa Lịch Sử
Floor/Room Nhà B, Trường ĐHSP Hà Nội.
Email thanhvn@hnue.edu.vn
Language
To link to this page, please use the following URL:
http://www.hnue.edu.vn/directory/thanhvn

Biography / Background

Sinh ngày 16 tháng 10 năm 1966

Nguyên quán: Làng Long Hưng, xã Hải Phú, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị

Sinh quán: Xã Hưng Chính, Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Tốt nghiệp đại học: 1989.

Tốt nghiệp Thạc sĩ khóa 1: 1993.

Bảo vệ luận án tiến sĩ sử học: 2002.

Được công nhận Phó Giáo sư sử học: 2009.

1989 - 2005: Giảng dạy tại Khoa Lịch sử, Trường ĐH Sư phạm Vinh, nay là ĐH Vinh.

2006 - nay: Giảng dạy tại Khoa Lịch sử, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Chuyên ngành: Lịch sử thế giới cận đại và hiện đại.

Lĩnh vực nghiên cứu:

                - Lịch sử các nước châu Á: Ấn Độ, Nam Á; Đông Nam Á; Trung Quốc...

                - Các cuộc cải cách trên thế giới (từ cuối thế kỷ XX đến nay);

                - Lịch sử quan hệ quốc tế thời hiện đại.

Qualifications

  Employment History

  • 6/2021 - Nay, Giảng viên, Khoa Lịch sử, ĐHSP Hà Nội
  • 2016 - 2021, Giảng viên, Trưởng Bộ môn Lịch sử Thế giới,
  • 2006 - 2016, Giảng viên, Phó CN Bộ môn Lịch sử thế giới, Khoa Lịch sử, ĐHSP Hả Nội
  • 1989 - 2005, Giảng viên, Khoa Lịch sử, ĐH Vinh

  Science Awards

  Education

  • 1995 - 2001, NCS, Đại học Sư phạm Hà Nội, Advisor: PGS.TS. Vũ Ngọc Oanh, GS.TS. Đỗ Thanh Bình, Level: Doctor, Type: Regular
  • 1991 - 1993, Cao hoc, Đại học Sư phạm Hà Nội, Advisor: PGS.TS. Vũ Ngọc Oanh, Level: Master, Type: Regular
  • 1985 - 1989, Đại học, Đại học Sư phạm Vinh (Nay là ĐH Vinh), Advisor: PGS. Phan Văn Ban, Level: Bachelor/Engineer, Type: Regular

  Projects

  • 2010-2012, Chủ nhiệm đề tài, Công cuộc cải cách ở Ấn Độ từ năm 1991 đến 2010, Mã số: B2010-17-250 , cấp Bộ GD-ĐT
  • 2010-2011, Tham gia, Chủ thuyết phát triển của Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh và vận dụng chủ thuyết đó trong những thập kỷ đầu thế kỷ XXI (Hướng tầm nhìn tới năm 2020 và 2045) , Mã số: ĐTĐL. 2008G/09 (Đề tài cấp Nhà nước). Cơ quan quản lý: Ban Tuyên giáo Trung ương.
  • 2009-2010, Thư ký đề tài, Nghiên cứu, giảng dạy lịch sử quan hệ quốc tế từ sau 1945 đến nay , Dự an TRIG - ĐSP Hà Nội

  Publications / Books

  • 2023, Văn Ngọc Thành - Hoàng Thị Hải Yến, The relationship between Japan and Vietnam in the first decades of the twenty-first century, East Asia in the 21st Century Searching for Chances of Symbiosis Herausgegeben von PD Dr. Dr. Detlef Briesen, ISBN 978-3-7560-0462-1, 2023 (Vietnam – Politics and Economics, Bd. 3), 77-112
  • 2022, Sách: Văn Ngọc Thành (và các tác giả), Quan hệ biên giới trên đất liền giữa Trung Quốc với các quốc gia láng giềng, NXB. Khoa học Xã hội, H. 2022, Nxb Khoa học Xã hội, Hà Nội 2022,
  • 2022, Văn Ngọc Thành, Cuộc đấu tranh đòi quyền tự trị của Đảng Quốc Đại Ấn Độ (1916-1920), Nghiên cứu Ấn Độ và châu Á, Số đặc biệt 50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ, 75 năm Ấn Độ độc lập , 1(110) tháng 1/2022, 43-50
  • 2022, Văn Ngọc Thành, “Ấn Độ cách mạng” của Minh Tranh: Một biểu hiện của tình hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ, Nghiên cứu Ấn Độ và châu Á, ISSN: 7314, số 5(114)/2022, Nghiên cứu Ấn Độ và châu Á, 5/(114) 2022, 1-5
  • 2022, Văn Ngọc Thành - Đặng Thị Hồng Liên,, Chiến dịch Tây Bắc trong bối cảnh quốc tế những năm đầu thập niên 1950,, In trong "Chiến thắng Tây Bắc 1952: Tầm vóc lịch sử và bài học kinh nghiệm. Kỷ yếu Hội thảo quốc gia do Bộ Quốc phòng - Ban thuyên giáo Trung ương - Tỉnh ủy Yên Bái tổ chức, Nxb. Chính trị Quốc gia Sự thật, Hà Nội 2022, 204 - 214
  • 2022, Van Ngoc Thanh & Phung Gia Bach, India - Indonesia Relations under Narendra Modi's Government, NAM Today, ISSN 2347-3193, Vol.CIXIV, No 4, April 2022, pp. 13-17
  • 2021, Sách: Văn Ngọc Thành (Viết chung), Võ Nguyên Giáp - Vị tướng của phong trào đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân, In trong: "Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp - Một tài năng quân sự xuất chúng, nhà lãnh đạo có uy tín lớn của cách mạng Việt Nam", Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội 2021, trang 261 - 276
  • 2021, Sách: Văn Ngọc Thành (Viết chung), Cạnh tranh chiến lược Ấn Độ - Trung Quốc ở Đông Nam Á, Nxb Thế giới, Hà Nội 2021,
  • 2021, Văn Ngọc Thành, Tác phẩm Lịch sử của Herodorus, Nghiên cứu lịch sử, 2(538)/2021, 65-69
  • 2021, Văn Ngọc Thành - Trần Ngọc Dũng), Nhân tố Trung Quốc trong chiến lược Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Nghiên cứu Đông Bắc Á, ISSN 2354-077X, số 7 (245)-2021, 3 - 12
  • 2021, Văn Ngọc Thành (và các tác giả), China’s Ifnluence in Myanmar and Implication for India,, Jindal Journal of International Affairs, ISSN 2249 – 8045, Jun 2021, pp 10 – 27
  • 2021, Văn Ngọc Thành (Viết chung với Phạm Xuân Công), Phản ứng của Pakistan với cuộc chiến tranh biên giới Ấn Độ - Trung Quốc năm 1962, Nghiên cứu Ấn Độ và Châu Á, ISSN: 0866-7314, số 8(105), tháng 8-2021, 8-13
  • 2020, (Sách) Văn Ngọc Thành, Trường Quốc học Vinh - THPT Huỳnh Thúc Kháng - 100 năm đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, nhân tài, Mái tường thế kỷ, điểm tựa và khát vọng, Nxb Nghệ An, 2020, tr.109-119
  • 2020, (Sách) Văn Ngọc Thành - Ninh Xuân Thao, Cộng tác Pháp - Nhật tại Đông Dương năm 1940 - Bối cảnh của cuộc Khởi nghĩa Bắc Sơn, Khởi nghĩa Bắc Sơn với sự nghiệp cách mạng Việt Nam - Giá trị lịch sử, bảo tồn và phát huy, Nxb. Công an nhân dân, tháng 12 - 2020, 171-182
  • 2020, Sách: Văn Ngọc Thành (CB), Biên niên Lịch sử thế giới cận - hiện đại, Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật, 12 - 2020, 1-210
  • 2020, Văn Ngọc Thành, Từ trường Quốc học Vinh đến trường Huỳnh Thúc Kháng, Tạp chí KHXH&NV, Sở KH&CN Nghệ An,, 10/2020, 21-27
  • 2020, Văn Ngọc Thành (và các tác giả), Chiến lược về an ninh tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Pháp và gợi ý chính sách đối với Việt Nam, Tạp chí Khoa học Đại học Vinh (ISSN 1859-2228, Tập 49 - 4B/2020, 91-99
  • 2019, Sách: Văn Ngọc Thành (CB), Biên niên Lịch sử thế giới cổ trung đại, Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2019,
  • 2019, Văn Ngọc Thành, Bài học cải cách giáo dục của Nhật Bản thời Minh Trị duy tân cho đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo ở Việt Nam, Kỷ yếu hội thảo quốc tế “Những bài học từ Minh Trị Duy tân”, Nxb. Khoa học xã hội, 10/2019, 362-379
  • 2019, Văn Ngọc Thành, Một vài suy nghĩ về việc vận dụng bài học cải cách giáo dục của Nhật Bản thời Minh Trị Duy tân cho đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo ở Việt Nam, Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế 150 năm Minh Trị Duy tân, Japanfoundation – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 3/2019, 492 - 502
  • 2019, Văn Ngọc Thành, The US policy of “Rebalance” and China’s countertactics, Journal of Science,Vinh University, ISSN 1859 - 2228, Vol. 48, No. 2B (2019) , pp. 39 - 53
  • 2019, Văn Ngọc Thành, Mahatma Gandhi với vấn đề đoàn kết giữa người Hindu và người Muslim trong cuộc đấu tranh đòi quyền tự trị cho Ấn Độ (từ 1915 đến những năm 1930), , Nghiên cứu Ấn Độ và Châu Á - Số đặc biệt: 150 năm Mahatma Gandhi (ISSN: 0866-7314), số 7(80) tháng 7/2019, 63 - 70
  • 2019, Văn Ngọc Thành - Cao Thị Vân, Những biến đổi về quan niệm đẳng cấp của người Ấn Độ dưới sự thống trị của Anh (1757 – 1914), , Nghiên cứu Ấn Độ và Châu Á, ISSN: 0866-7314, 1(74) tháng 1/2019, 7-14
  • 2019, Văn Ngọc Thành - Trần Ngọc Dũng, Nhân tố Trung Quốc trong chính sách của Tổng thống Trump tại Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương,, Kỷ yếu Hội thảo Khoa học: Điều chỉnh chính sách của Hoa Kỳ trước thay đổi ở khu vực và đối sách của Việt Nam, Bộ Khoa học công nghệ, Bộ Quốc phòng, Hà Nội,, Hà Nội, 5 - 2019, 70 - 79
  • 2019, Văn Ngọc Thành - Trần Ngọc Dũng, Liên Hợp Quốc với việc giải quyết xung đột, tái thiết hòa bình tại Campuchia (1989-1993), Kỷ yếu Hội thảo Khoa học: Bối cảnh Thế giới, khu vực và tác động của các nhân tố đến Campuchia trước và trong giai đoạn 1989-1999, ĐHKHXH&NV, ĐHQG Hà Nội, Bộ Quốc phòng, 4/2019, 28 - 40
  • 2018, Sách: Văn Ngọc Thành (và các tác giả), Hợp tác xuyên biên giới của vùng Tây Nam bộ, Nhà xuất bản Khoa học xã hội, Hà Nội 2018, 485 trang
  • 2018, Sách: Văn Ngọc Thành (và các tác giả), Đông Nam Á: Các di tích lịch sử, danh thắng và công trình kiến trúc tiêu biểu, Nxb. Chính trị Quốc gia - Sự thật, Hà Nội 2018, 200 trang
  • 2018, Văn Ngọc Thành - Trần Anh Đức, ASEAN trong chính sách an ninh – quốc phòng của Ấn Độ tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương giai đoạn 1991 – 2017, , Nghiên cứu Đông Nam Á, ISSN 0868-2739, 2-2018, 3 – 13
  • 2018, Văn Ngọc Thành - Trần Ngọc Dũng, “The role of Dai Viet (Tonkin and Cochin-China) in the English East India Company’s East Asian strategy in the seventeenth century”, Southeast Asian Studies, 12 (2018), 30-41
  • 2017, Văn Ngọc Thành, Tác phẩm “Lịch sử Chiến tranh Peloponnese” của Thucydides, Tạp chí Nghiên cứu lịch sử - ISSN.0866-7497, 6(494)/2017, 83-88
  • 2017, Văn Ngọc Thành, Education cooperation in the context of Taiwan’s New Southbound Policy – A view from Taiwan’s foreign policy, International conference proceedings “ASEAN – Taiwan (ROC) relations in the context of Taiwan’s New Southbound Policy”, host by: Chiang Ching-kuo Foundation, Vietnam Academy of Social Sciences, Institute for South East Asia Studies, Hanoi, December 1st 2017, 48 – 53
  • 2017, Văn Ngọc Thành, Chính sách "tái cân bằng" của Mỹ - Nhìn từ trường hợp Myanmar, , Kỷ yếu Hội thảo quốc tế: Đào tạo và bồi dưỡng giáo viên môn Lịch sử đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình, sách giáo khoa, tổ chức tại Trường ĐHSP Hà Nội tháng12- 2017, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 2017, Hà Nội, 2017, 662 - 679
  • 2017, Văn Ngọc Thành - Nguyễn Văn Tuấn, Hợp tác đào tạo giữa Trường Đại học Vinh với Lào, Kỷ yếu hội thảo quốc gia: Kỷ niệm 40 ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào, 18.7.1977 – 18.7.2017, Nxb. Đại học Huế, Huế 2017, 248-259
  • 2017, Văn Ngọc Thành - Trần Anh Đức, “Cách mạng tháng Mười Nga” trong chương trình giảng dạy lịch sử ở một số trường đại học sư phạm hiện nay: Những vấn đề đặt ra, Kỷ yếu hội thảo khoa học: Cách mạng tháng Mười Nga – Nghiên cứu và giảng dạy, Nxb. ĐHSP Thành phố Hồ Chí Minh, 2017, 69-88
  • 2017, Văn Ngọc Thành - Trần Anh Đức, ASEAN trong chính sách an ninh – quốc phòng của Ấn Độ tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương giai đoạn 1991 – 2017, Kỷ yếu hội thảo quốc tế ASEAN: 50 năm hội nhập và phát triển (ASEAN: 50 years of Intergration and Development), Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam, Hà Nội ngày 22 tháng 9 năm 2017, 68-84
  • 2013, Van Ngoc Thanh, India’s potential engagements in the East Sea/South China Sea , World Focus, ISSN 2230-8458, Asian Maritime Diplomacy, Indocentric Foreign Affairs Monthly Journal,, Number 397, số 1(2013), 55-59
  • 2013, Văn Ngọc Thành, Tính liên ngành của Quốc tế học - Nhìn từ khái niệm Quyền lực trong quan hệ quốc tế, Tạp chí Khoa học- ĐH Quốc gia Hà Nội, Tập 28, số 3(2012), 218 - 224
  • 2013, Văn Ngọc Thành - Hoàng Thị Nga, Quá trình thực hiện Kế hoạch Marshall ở Tây Đức (1948 – 1951), Nghiên cứu lịch sử, ISSN.0866-7497, số 3(2013), 57 - 65
  • 2012, Sách - Đồng chủ biên, Quan hệ quốc tế thời hiện đại – Những vấn đề mới đặt ra, Nxb. Chính trị Quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2012,
  • 2011, Sách - Đồng tác giả, Học và thực hành theo chuẩn kiến thức, kĩ năng Lịch sử 11 , Giáo dục Việt Nam. Đà Nẵng, 2011,
  • 2011, Sách - Đồng tác giả, Quan hệ Việt Nam - Ukraine, Lịch sử, hiện trạng và triển vọng, Nxb. Từ điển bách khoa. Hà Nội, 2011,
  • 2009, Sách - Chủ biên, Lịch sử Đảng bộ huyện Hương Sơn – Hà Tĩnh, tập III (1975 – 2005), Nxb. Chính trị quốc gia. Hà Nội, 2009,
  • 2008, Sách - Đồng tác giả, Tri thức Đông Nam Á, Nxb. Chính trị quốc gia. Hà Nội, 2008,
  • 2008, Sách - Đồng tác giả, Để làm tốt bài thi môn Lịch sử - Trắc nghiệm và tự luận, Nxb. Đại học Quốc gia Thành phố HCM., Thành phố Hồ Chí Minh, 2008,
  • 2007, Sách - Đồng tác giả, Kiến thức Lịch sử 8, Nxb. Đại học Quốc gia Thành phố HCM, Thành phố Hồ Chí Minh, 2007,
  • 2007, Sách - Đồng tác giả, Những nhà giáo tiêu biểu Việt Nam, Nxb. Văn hóa - Thông tin. Hà Nội, 2007, ,
  • 2006, Sách - Đồng tác giả, Biên niên sử các đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam , tập 1, Nxb. Từ điển bách khoa. Hà Nội, 2006, ,
  • 2006, Sách - Đồng tác giả, Biên niên sử các đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam , tập 2, Nxb. Từ điển bách khoa. Hà Nội, 2006, ,
  • 2006, Sách - Đồng tác giả, Một số vấn đề lịch sử, tập I, Nxb. Nghệ An. Nghệ An, 2006, ,
  • 2005, Sách - Chủ biên, Lịch sử Lâm trường Hương Sơn, Nxb. Nghệ An. Nghệ An, 2005, ,
  • 2005, Sách - Đồng tác giả, Việt Nam – Những chặng đường lịch sử 1954-1975 – 1975-2005, Nxb. Giáo dục. TP. Hồ Chí Minh, 2005, ,
  • 2005, Sách - Đồng tác giả, Lịch sử sử học thế giới, Nxb. Đại học sư phạm Hà Nội. Hà Nội, 2005, ,
  • 1999, Sách - Đồng tác giả, Con đường cứu nước trong đấu tranh giải phóng dân tộc ở một số nước châu Á, Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội. Hà Nội, 1999, ,
  • , , , , ,
  • , , , , ,
  • , , , , ,

  Workshop papers

   Science blogs

   Teaching subjects

   TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
   Top