A A+
Thông tin liên hệ
Địa chỉ Nhà C, Trường ĐHSP Hà Nội.
Trưởng đơn vị
Điện thoại 04.37547100
Email cntt@hnue.edu.vn
Website http://fit.hnue.edu.vn
Cán bộ, giảng viên

Gồm 42 người, trong đó có 03 PGS, 8 TS, 24 ThS

Thông tin liên hệ
Địa chỉ Tầng 3 nhà D3 – Đại học Sư Phạm Hà Nội, 136 Xuân Thủy – Cầu Giấy – Hà Nội
Trưởng đơn vị
Điện thoại 04.85876443
Email k.ctxh@hnue.edu.vn
Website http://ctxh.hnue.edu.vn
Ngành đào tạo Đại học
Cán bộ, giảng viên

Khoa Công tác xã hội hiện nay có 26 cán bộ biên chế. Trong đó có 03 Tiến sỹ, 15 Thạc sỹ (08 Thạc sỹ đang làm Nghiên cứu sinh) và 06 cử nhân (đang học cao học), 02  nghiên cứu sinh đang được đào tạo ở nước ngoài (Pháp, Bỉ), chuẩn bị trở thành những tiến sỹ chuyên ngành Công tác xã hội trong năm tới.

Ngoài ra, còn có đội ngũ các GS, PGS, Tiến sỹ, giảng viên các chuyên ngành gần với chuyên ngành CTXH như Tâm lý học, Xã hội học...ở các khoa khác của Trường ĐHSP Hà Nội tham gia hoạt động đào tạo của Khoa.

Thông tin liên hệ
Địa chỉ Tòa nhà K3, trường ĐHSP Hà Nội, 136 Đường Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.
Trưởng đơn vị
Điện thoại 04.85.876.448
Email k.gddb@hnue.edu.vn
Website http://gddb.edu.vn/
Ngành đào tạo Đại học
Cán bộ, giảng viên

Tổng số: 24 cán bộ, trong đó:

-    02 Tiến sĩ

-    11 Thạc sĩ, NCS

-    11 Cử nhân (4 đang học Thạc sĩ)

- 100% cán bộ, giảng viên có thể sử dụng ngoại ngữ làm việc trực tiếp với chuyên gia nước ngoài và thành thạo tin học.
Thông tin liên hệ
Địa chỉ Tầng VI, Nhà V – Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Trưởng đơn vị
Điện thoại 0437547095
Email k.gdmn@hnue.edu.vn
Website http://gdmn.hnue.edu.vn
Ngành đào tạo Đại học
Cán bộ, giảng viên

Đội ngũ cán bộ giảng dạy của Khoa hiện tại gồm 29 người, trong đó có: 9 PGS.TS, 1 Tiến sĩ, 9 Thạc sĩ, 10 cử nhân. Các cán bộ của Khoa đã có bề dày kinh nghiệm gần 30 năm đào tạo cử nhân và thạc sĩ giáo dục mầm non, có kinh nghiệm nghiên cứu và hợp tác trong nghiên cứu và đào tạo. Đặc biệt, đội ngũ cán bộ của Khoa là lực lượng nòng cốt trong công tác xây dựng, biên soạn và thẩm định chương trình, giáo trình đào tạo giáo viên mầm non, chương trình chăm sóc - giáo dục mầm non; tập huấn, bồi dưỡng giáo viên mầm non trong cả nước về đổi mới chương trình, tài liệu hướng dẫn GDMN, ứng dụng công nghệ thông tin trong GDMN .v.v.

Thông tin liên hệ
Địa chỉ Nhà A1, Trường ĐHSP Hà Nội
Trưởng đơn vị
Điện thoại 04.38347106
Email
Website http://gdqp.hnue.edu.vn
Cán bộ, giảng viên
Thông tin liên hệ
Địa chỉ Nhà thi đấu – Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 136 Xuân Thủy – Cầu Giấy – Hà Nội
Trưởng đơn vị
Điện thoại 04.37549517
Email gdtc@ hnue.edu.vn
Website
Cán bộ, giảng viên
Thông tin liên hệ
Địa chỉ Tầng 6, Nhà V, Trường ĐHSP Hà Nội.
Trưởng đơn vị Tiến sĩ Nguyễn Duy Hải
Điện thoại 04 3754 9273 - 04 3754 7696
Email
Website http://gdth.hnue.edu.vn/
Ngành đào tạo Đại học
Cán bộ, giảng viên

- Bộ môn Khoa học tự nhiên:

+ PGS.TS. Trần Diên Hiển

+ PGS.TS. Trần Ngọc Lan

+ PGS. TS. Nguyễn Thị Thấn

+ TS. Dương Giáng Thiên Hương

+ TS. Vũ Thu Hương

+ Th.S. Nguyễn Thị Thanh Hà

+ Th.S. Hoàng Trung Quân

+ Th.S. Nguyễn Thủy Chung

+ CN. Nguyễn Thị Vân Anh

- Bộ môn Khoa học Xã hội

+ GS.TS. Lê Phương Nga

+ TS. Đặng Thị Kim Nga

+ TS. Phan Phương Dung

+ TS. Dương Thị Huơng

+ Th.S. Nguyễn Trần Hùng

+ Th.S. Nguyễn Thanh Bình

+ Th.S. Phan Hồng Sơn

+ CN. Nguyễn Thu Phương

- Bộ môn Tâm lí- Giáo dục học

+ PGS.TS. Nguyễn Hữu Hợp

+ TS. Phan Thị Hạnh Mai

+ TS. Nguyễn Thị Vân Hương

+ TS. Vũ Thị Lan Anh

+ CN. Trần Thị Thùy Dung

- Bộ môn Thực hành Sư phạm Tiểu học:

+ TS. Phan Thị Hạnh Mai

+ Th.S. Quản Hà Hưng

+ Th.S. Ngô Vũ Thu Hằng

+ CN. Nguyễn Thị Phuơng Thịnh

+ CN. Nguyễn Thị Như Quỳnh

- Tổ Văn phòng:

          + Ths. Lê Thị Vũ Thường

          + Ths. Vũ Tiến Thành

          + CN Ngô Thị Tăng

Thông tin liên hệ
Địa chỉ Nhà A4 - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Trưởng đơn vị
Điện thoại 043.8330.841
Email
Website
Cán bộ, giảng viên

Khoa Hóa học có tổng số 74 cán bộ trong đó có 09 PGS, 21 Tiến sĩ, 34 Thạc sĩ, 10 Cử nhân.


Thông tin liên hệ
Địa chỉ Nhà B, Trường ĐHSP Hà Nội.
Trưởng đơn vị
Điện thoại 04.37547099
Email lichsu@hnue.edu.vn
Website http://lichsu.hnue.edu.vn
Cán bộ, giảng viên

Tính đến tháng 1/2013, khoa Lịch sử có 57 cán bộ đang tham gia công tác giảng dạy và phục vụ đào tạo, trong đó có 4 GS, 14 PGS, 16 TS, 19 ThS và 4 cử nhân. Cụ thể:

1. Bộ môn Lịch sử Việt Nam (22 cán bộ: 1 GS, 5 PGS, 6 TS, 8 ThS và 2 Cử nhân) 

Stt

Họ và tên

Học hàm/

học vị

Ghi chú

 

1

Nguyễn Duy Bính

PGS.TS

Trưởng bộ môn

2

Phạm Thị Tuyết

TS

Phó trưởng bộ môn

3

Nguyễn Ngọc Cơ

GS.TS

 

4

Nguyễn Văn Am

PGS.TS

 

5

Trần Bá Đệ

PGS.TS

 

6

Nguyễn Cảnh Minh

PGS.TS

 

7

Đào Tố Uyên

PGS.TS

 

8

Vũ Thị Hòa

TS

 

9

Trần Thị Thái Hà

TS

 

10

Lê Hiến Chương

TS

 

11

Phan Ngọc Huyền

TS

 

12

Nguyễn Thị Thu Thủy

TS

 

13

Nguyễn Thu Hiền

ThS

 

14

Phạm Ngọc Anh

ThS

 

15

16 Lê Hoàng Linh

ThS

Đang làm NCS ở Trung Quốc

16

Đào Thu Vân

ThS

Đang làm NCS ở Nhật Bản

17

Hoàng Hải Hà

ThS

Đang làm NCS ở Italia

18

Mai Tấn Phúc

ThS

Đang làm NCS ở Trung Quốc

19

Phạm Thị Thu Hương

ThS

 

20

Trần Xuân Trí

ThS

 

21

Nguyễn Hữu Long

CN

Cán bộ tạo nguồn

22

Phạm Thị Minh Huyền

CN

Cán bộ tạo nguồn

2. Bộ môn Lịch sử thế giới (21 cán bộ, gồm 2 GS, 7 PGS, 4 TS, 8 ThS 

Stt

Họ và tên

Học hàm/

học vị

Ghi chú

 

1

Đào Tuấn Thành

PGS.TS

Trưởng khoa Lịch sử

2

Nguyễn Thị Huyền Sâm

TS

Phó Trưởng khoa Lịch sử

3

Dương Duy Bằng

TS

Trưởng bộ môn Lịch sử thế giới

4

Văn Ngọc Thành

PGS.TS

Phó Trưởng bộ môn

5

Đỗ Thanh Bình

GS.TS

 

6

Trần Thị Vinh

GS.TS

 

7

Đinh Ngọc Bảo

PGS.TS

 

8

Nghiêm Đình Vỳ

PGS.TS

 

9

Lại Bích Ngọc

PGS.TS

 

10

Đặng Thanh Toán

PGS.TS

 

11

Lương Kim Thoa

PGS.TS

 

12

Nguyễn Thị Hạnh

TS

 

13

Trần Nam Trung

TS

 

14

Nguyễn Thị Kiều Trang

ThS

Đang làm NCS trong nước

15

Phạm Thị Thanh Huyền

ThS

Đang làm NCS trong nước

16

Tống Thị Quỳnh Hương

ThS

Đang làm NCS trong nước

17

Vũ Đức Liêm

ThS

 

18

Trịnh Nam Giang

ThS

 

19

Nguyễn Duy Chinh

ThS

 

20

Trần Ngọc Dũng

ThS

 

21

Ninh Xuân Thao

ThS

 

           3.Tổ Phương pháp dạy học (10 cán bộ: 1 GS, 2 PGS, 4 TS, 3 ThS)

Stt

Họ và tên

Học hàm/

học vị

Ghi chú

 

1

Trịnh Đình Tùng

PGS.TS

Trưởng bộ môn

2

Nguyễn Thị Thế Bình

TS

Phó trưởng khoa

3

Nguyễn Văn Ninh

TS

Phó trưởng bộ môn

4

Nguyễn Thị Côi

GS.TS

 

5

Kiều Thế Hưng

PGS.TS

 

6

Nguyễn Mạnh Hưởng

TS

 

7

Nguyễn Thị Bích

TS

 

8

Nguyễn Quốc Vương

ThS

 

9

Bùi Đức Dũng

ThS

Đang làm NCS ở Pháp

10

Nguyễn Thị Phương Thanh

ThS

Đang làm NCS trong nước

          4.Bộ phận Văn phòng - Thiết bị - Thư viện (4 cán bộ: 02 ThS, 2 CN) 

Stt

Họ và tên

Học hàm/

học vị

Ghi chú

 

1

Nguyễn Văn Bằng

ThS

Phụ trách chung – đang làm nghiên cứu sinh trong nước

2

Nguyễn Đào Lợi

CN

Phụ trách thiết bị

3

Trần Thị Yến

CN

Phụ trách văn phòng, SV

4

Đòan Thị Lan Hương

ThS

Phụ trách thư viện

Thông tin liên hệ
Địa chỉ Tầng 2 Nhà A4, Trường ĐHSP Hà Nội
Trưởng đơn vị
Điện thoại 04.38347105
Email
Website http://fpe.hnue.edu.vn
Cán bộ, giảng viên
Thông tin liên hệ
Địa chỉ Tầng 6, Nhà D3, Trường ĐHSP Hà Nội
Trưởng đơn vị
Điện thoại 04.37547594
Email span@hnue.edu.vn
Website
Ngành đào tạo Đại học
Cán bộ, giảng viên
Thông tin liên hệ
Địa chỉ Đang cập nhật
Trưởng đơn vị
Điện thoại Đang cập nhật
Email
Website
Ngành đào tạo Đại học
Cán bộ, giảng viên
Thông tin liên hệ
Địa chỉ Tầng 2 nhà D3, Trường ĐHSP Hà Nội.
Trưởng đơn vị
Điện thoại 04.37548310.
Email
Website http://qlgd.hnue.edu.vn
Ngành đào tạo Đại học
Cán bộ, giảng viên
Thông tin liên hệ
Địa chỉ 136 Đường Xuân Thuỷ – Quận Cầu Giấy – Hà Nội
Trưởng đơn vị
Điện thoại ( 84-4) 38347104
Email spkt@hnue.edu.vn
Website
Cán bộ, giảng viên

Thời điểm

Tổng số

Trình độ

Chức danh

Hợp đồng

TS

ThS

CN-KS

PGS

GVC

GV

GVDN

CVC

CV

KTV

10/2012

36

6

24

6

3

6

15

9

 

3

 

1

Thông tin liên hệ
Địa chỉ Tầng 1, Nhà D3, Trường ĐHSP Hà Nội.
Trưởng đơn vị
Điện thoại 04.37549180.
Email spta@hnue.edu.vn
Website http://foe.hnue.edu.vn/
Ngành đào tạo Đại học
Cán bộ, giảng viên
Thông tin liên hệ
Địa chỉ Tầng 8 nhà V, Trường ĐHSP Hà Nội, 136 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.
Trưởng đơn vị
Điện thoại (04) 37549499
Email k.tiengphap@hnue.edu.vn
Website http://tiengphap.hnue.edu.vn
Ngành đào tạo Đại học
Cán bộ, giảng viên

Hiện nay Khoa có 14 giảng viên (gồm 1 Tiến sỹ, 02 nghiên cứu sinh và 09 thạc sĩ được đào tạo trong và ngoài nước),và 02 chuyên viên phụ trách công tác giáo vụ và quản lý sinh viên.  Các giảng viên đa số còn rất trẻ (70% dưới 30 tuổi),  có trình độ tốt về chuyên môn và nghiệp vụ. Với lòng nhiệt tình, yêu nghề và mong muốn được cống hiến, họ đã trở thành lực lượng chủ chốt, đi đầu trong mọi nhiệm vụ của Khoa.

Khoa có 03 bộ môn : Bộ môn thực hành tiếng, Bộ môn lý thuyết (lý thuyết tiếng, văn học - văn hóa - văn minh), Bộ môn phương pháp giảng dạy.

Hàng năm Khoa tuyển sinh khoảng 40 sinh viên từ các khối thi D3 và D1.

Thông tin liên hệ
Địa chỉ Nhà V- Tầng 6, trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 136 Xuân Thuỷ, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Trưởng đơn vị
Điện thoại 0437547098
Email k.tamly@hnue.edu.vn
Website http://psy.hnue.edu.vn
Cán bộ, giảng viên

1

GS.TS. Trần Quốc Thành

Bộ môn Tâm lý học đại cương

2

PGS.TS.Nguyễn Đức Sơn

Bộ môn Tâm lý học đại cương

3

PGS.TS. Nguyễn Thị Huệ

Bộ môn Tâm lý học đại cương

4

TS. Hoàng Anh Phước

Bộ môn Tâm lý học đại cương

5

TS. Vũ Thị Ngọc Tú

Bộ môn Tâm lý học đại cương

6

TS. Nguyễn Thị Hải Thiện

Bộ môn Tâm lý học đại cương

7

PGS.TS. Lê Minh Nguyệt

Bộ môn Tâm lý học lứa tuổi và sư phạm

8

PGS.TS. Vũ Thị Khánh Linh

Bộ môn Tâm lý học lứa tuổi và sư phạm

9

TS. Khúc Năng Toàn

Bộ môn Tâm lý học lứa tuổi và sư phạm

10

TS. Giáp Bình Nga

Bộ môn Tâm lý học lứa tuổi và sư phạm

11

PGS.TS. Trần Thị Lệ Thu

Bộ môn Tâm lý học ứng dụng

12

TS. Nguyễn Thị Nhân Ái

Bộ môn Tâm lý học ứng dụng

13

TS. Bùi Thị Thu Huyền

Bộ môn Tâm lý học ứng dụng

14

TS. Đào Minh Đức

Bộ môn Tâm lý học ứng dụng

15

ThS. Nguyễn Hữu Hạnh

Bộ môn Tâm lý học ứng dụng

16

PGS.TS. Từ Đức Văn

Bộ môn Lý luận dạy học

17

PGS.TS. Nguyễn Thị Thanh Hồng

Bộ môn Lý luận dạy học

18

PGS.TS. Trịnh Thúy Giang

Bộ môn Lý luận dạy học

19

TS. Nguyễn Thị Thanh Trà

Bộ môn Lý luận dạy học

20

TS. Nguyễn Nam Phương

Bộ môn Lý luận dạy học

21

TS. Mai Quốc Khánh

Bộ môn Lý luận dạy học

22

ThS. Đào Thị Ngọc Anh

Bộ môn Lý luận dạy học

23

PGS.TS. Vũ Lệ Hoa

Bộ môn Lý luận giáo dục

24

ThS. Đàm Thị Vân Anh

Bộ môn Lý luận giáo dục

25

TS. Trần Thị Cẩm Tú

Bộ môn Lý luận giáo dục

26

ThS. Nguyễn Thúy Quỳnh

Bộ môn Lý luận giáo dục

27

PGS.TS. Nguyễn Thị Tình

Bộ môn Phương pháp giảng dạy

28

PGS.TS. Hoàng Thanh Thúy

Bộ môn Phương pháp giảng dạy

29

TS. Trương Thị Hoa

Bộ môn Phương pháp giảng dạy

Thông tin liên hệ
Địa chỉ Nhà C, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 136 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Trưởng đơn vị
Điện thoại (04) 37547727
Email k.toantin@hnue.edu.vn
Website http://math.hnue.edu.vn
Cán bộ, giảng viên
Khoa Toán-Tin hiện nay có 71 cán bộ trong biên chế, trong đó có 04 GS (bao gồm 02 GS.TSKH, 01 GS.TS.HDR, 01 GS.TS), 01 PGS.TS.HDR, 07 PGS.TS và 35 TS. Hầu hết các cán bộ trẻ còn lại đều đang làm nghiên cứu sinh tại các trường đại học trong nước và quốc tế.
Thông tin liên hệ
Địa chỉ Tầng 3- Nhà B- Trường Đại học Sư phạm Hà Nội- 136 Xuân Thủy- Cầu Giấy- Hà Nội.
Trưởng đơn vị
Điện thoại (08)04.85876474
Email k.triethoc@hnue.edu.vn
Website http://triethoc.hnue.edu.vn
Ngành đào tạo Đại học
Cán bộ, giảng viên

BỘ MÔN LỊCH SỬ TRIẾT HỌC

 1. PGS.TS Lê Văn Đoán - Trưởng Bộ môn
 2. GVC.TS Trần Ngọc Anh - Phó Trưởng Bộ môn
 3. GVC.TS Lê Duy Hoa
 4. GVC.ThS Nguyễn Thị Tuất
 5. GV.TS Bùi Thị Tỉnh
 6. GV.TS Nguyễn Bá Cường
 7. GV.ThS (NCS) Phạm Thị Quỳnh
 8. GV. ThS Nguyễn Văn Thỏa
 9. GV. ThS Vũ Thị Hải

BỘ MÔN TRIẾT HỌC MÁC - LÊNIN

 1. GVC.TS Hoàng Thúc Lân - Trưởng Bộ môn
 2. PGS.TS Trần Đăng Sinh
 3. GVC.TS Nguyễn Thị Toan
 4. GV.TS Nguyễn Thị Thọ
 5. GV.ThS (NCS) Nguyễn Thị Vân
 6. GV.ThS Bùi Thị Thủy
 7. GV. ThS Trần Thị Hà Giang
 8. CN (HVCH) Nguyễn Thị Như Lụa
 9. CN (HVCH) Ngô Bích Đào

BỘ MÔN PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ GIẢNG DẠY TRIẾT HỌC

 1.  PGS.TS Phạm Văn Chín - Trưởng Bộ môn
 2.  GVC.TS Nguyễn Thị Thường
 3.  GV.ThS (NCS) Phạm Minh Ái
 4.  CN (HVCH) Hoàng Phương Thảo
 5.  CN (HVCH) Đào Thị Nhung

BỘ PHẬN VĂN PHÒNG - GIÁO VỤ

 1.  CV.CN (HVCH) Nguyễn Thị Thúy Hương
 2.  CV.ThS Phùng Kim Trang
Thông tin liên hệ
Địa chỉ Nhà C, 136 Xuân Thủy, Cầu Giấy Hà Nội
Trưởng đơn vị
Điện thoại 04.37547797
Email k.vatly@hnue.edu.vn,hoanglhsp@hnue.edu.vn,nttha@hnue.edu.vn
Website http://phys.hnue.edu.vn
Cán bộ, giảng viên

Tổng số có 67 cán bộ, trong đó:

GS: 1,PGS:15;TS: 23;ThS. 22;GV: 36:GVTH:8;Nhân viên KT: 1,Chuyên viên: 3

Thông tin liên hệ
Địa chỉ Tầng 1, Nhà D3, Trường ĐHSP Hà Nội.
Trưởng đơn vị
Điện thoại 04.37549039
Email
Website http://vns.hnue.edu.vn
Ngành đào tạo Đại học
Cán bộ, giảng viên
Thông tin liên hệ
Địa chỉ Đang cập nhật
Trưởng đơn vị
Điện thoại Đang cập nhật
Email
Website
Ngành đào tạo Đại học
Cán bộ, giảng viên
Đang trực tuyến: 124
Tổng lượt truy cập: 13.620.756
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
Top

https://paperio-live.com

https://agario.red

https://naughtyworms.com

escort pendikmaltepe escort
Tokyo Olympics live stream