A A+
Đang trực tuyến: 124
Tổng lượt truy cập: 13.620.756
Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài KH&CN cấp Bộ thực hiện từ năm 2018
Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài KH&CN cấp Bộ thực hiện từ năm 2018

Thực hiện công văn số: 4221/BGDĐT – KHCNMT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tuyển chọn đề tài KH&CN cấp Bộ thực hiện từ năm 2018 và Quyết đinh số 3209/QĐ-BGDĐT phê duyệt danh mục đề tài và tổ chức được giao chủ trì tuyển chọn đề tài, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ thực hiện từ năm 2018 (danh mục kèm theo) theo phương thức và kế hoạch cụ thể như sau:

Ngày đăng:20/09/2017, Lượt xem: 6536
Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Chương trình Khoa học Giáo dục cấp quốc gia thực hiện từ năm 2018
Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Chương trình Khoa học Giáo dục cấp quốc gia thực hiện từ năm 2018

Thực hiện Quyết định số 3248/QĐ-BGDĐT ngày 06 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt danh mục gồm 09 nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Chương trình Khoa học Giáo dục cấp quốc gia để tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện từ năm 2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Chương trình (danh mục kèm theo) theo phương thức và kế hoạch cụ thể như sau:

Ngày đăng:12/09/2017, Lượt xem: 6643
Chương trình OpenDayKHCN -18/5
Chương trình OpenDayKHCN -18/5

Để chào mừng ngày Khoa Học Công Nghệ Việt Nam 18-5, Trường ĐHSP Hà nội sẽ mở cửa các Phòng thí nghiệm nghiên cứu để đón tiếp tất cả những ai quan tâm.

Ngày đăng:15/05/2017, Lượt xem: 9545
Thông báo về việc xét giải thưởng Khoa học Công nghệ năm 2017
Thông báo về việc xét giải thưởng Khoa học Công nghệ năm 2017

Nhằm tôn vinh kết quả nghiên cứu khoa học của các tập thể và cá nhân trong 5 năm (2013-2017), Trường tổ chức xét Giải thưởng Khoa học Công nghệ năm 2017 của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Trường đề nghị lãnh đạo các Khoa, Viện Nghiên cứu, các Trung tâm, các nhà khoa học có thành tích nghiên cứu khoa học đặc biệt xuất sắc trong 5 năm qua làm thủ tục, hồ sơ (theo mẫu) gửi về Phòng Khoa học Công nghệ (P.421, nhà Hiệu bộ);

Ngày đăng:14/04/2017, Lượt xem: 6405
Thông báo về giải thưởng Khoa học công nghệ năm 2017
Thông báo về giải thưởng Khoa học công nghệ năm 2017

Nhằm tôn vinh kết quả nghiên cứu khoa học của các tập thể và cá nhân trong 5 năm (2013-2017), Trường tổ chức xét Giải thưởng Khoa học Công nghệ năm 2017 của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Trường đề nghị lãnh đạo các Khoa, Viện Nghiên cứu, các Trung tâm, các nhà khoa học có thành tích nghiên cứu khoa học đặc biệt xuất sắc trong 5 năm qua làm thủ tục, hồ sơ (theo mẫu) gửi về Phòng Khoa học Công nghệ (P.421, nhà Hiệu bộ);

Ngày đăng:13/02/2017, Lượt xem: 10248
Về việc thống kê công trình, sản phẩm Khoa học phục vụ 65 năm thành lập Trường
Về việc thống kê công trình, sản phẩm Khoa học phục vụ 65 năm thành lập Trường

Xem công văn gắn kèm.

Ngày đăng:08/06/2016, Lượt xem: 15423
HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG KẾ HOẠCH KHOA HỌC CÔNG NGHỆ NĂM 2017
HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG KẾ HOẠCH KHOA HỌC CÔNG NGHỆ NĂM 2017

Thực hiện công văn số 1095/BGDĐT-KHCNMT về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch KH&CN năm 2017, Trường đề nghị các đơn vị đề xuất nhiệm vụ KH&CN năm 2017, bao gồm:

Ngày đăng:28/03/2016, Lượt xem: 25454
Hướng dẫn nghiệm thu Đề tài trọng điểm năm 2013
Hướng dẫn nghiệm thu Đề tài trọng điểm năm 2013

Theo tiến độ, các đề tài cấp Trường trọng điểm duyệt năm 2013 thực hiện trong 24 tháng, đến hạn nghiệm thu vào tháng 12 năm 2015.

Ngày đăng:17/12/2015, Lượt xem: 34988
Hướng dẫn nghiệm thu Đề tài cấp Trường năm 2014
Hướng dẫn nghiệm thu Đề tài cấp Trường năm 2014

Theo tiến độ thực hiện đề tài cấp Trường, các đề tài cấp Trường được duyệt vào tháng 6 năm 2014 đến hạn nghiệm thu vào tháng 12 năm 2015.

Ngày đăng:17/12/2015, Lượt xem: 29767
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CÁC CẤP NĂM  HỌC 2015 – 2016
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CÁC CẤP NĂM HỌC 2015 – 2016

Năm học 2014 – 2015, công tác sinh viên nghiên cứu khoa học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đã đạt những kết quả tốt đẹp: đã có 59 báo cáo khoa học tiêu biểu được tuyển chọn trong tổng số 758 báo cáo khoa học cấp Khoa để tham dự Hội nghị SVNCKH cấp Trường.

Ngày đăng:26/11/2015, Lượt xem: 18534
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
Top

https://paperio-live.com

https://agario.red

https://naughtyworms.com

escort pendikmaltepe escort
Tokyo Olympics live stream