A A+
Đang trực tuyến: 124
Tổng lượt truy cập: 13.620.756
Thông báo tuyển chọn nhiệm vụ cấp Trường 2015
Thông báo tuyển chọn nhiệm vụ cấp Trường 2015

Ngày đăng:31/08/2015, Lượt xem: 17003
Thông báo: V/v tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2016 của trường ĐHSP Hà Nội
Thông báo: V/v tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2016 của trường ĐHSP Hà Nội

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội thông báo về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2016 của trường ĐHSP Hà Nội

Ngày đăng:10/04/2015, Lượt xem: 17277
Thông báo: Hướng dẫn nghiệm thu đề tài cấp trường năm 2013
Thông báo: Hướng dẫn nghiệm thu đề tài cấp trường năm 2013

Theo tiến độ thực hiện đề tài cấp Trường, các đề tài cấp Trường được duyệt vào tháng 6 năm 2013 đến hạn nghiệm thu vào tháng 12 năm 2014. Trường đề nghị các chủ nhiệm đề tài đến phòng Khoa học Công nghệ (P.416) làm thủ tục nghiệm thu đề tài trong thời gian từ 1/ 12/2014 đến 15/1 năm 2015.

Ngày đăng:26/11/2014, Lượt xem: 17040
Thông báo: Vv kiểm tra, đánh giá tình hình NCKH của các đơn vị; Tình hình nghiên cứu, thanh toán tài chính của các đề tài và nghiệm thu giai đoạn đề tài nghiên cứu 2014
Thông báo: Vv kiểm tra, đánh giá tình hình NCKH của các đơn vị; Tình hình nghiên cứu, thanh toán tài chính của các đề tài và nghiệm thu giai đoạn đề tài nghiên cứu 2014

Để tổng kết tình hình nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ 2014 và triển khai nhiệm vụ NCKH năm 2015, Trường sẽ tổ chức các buổi kiểm tra, đánh giá tình hình NCKH của các đơn vị; Tình hình nghiên cứu, thanh toán tài chính của các đề tài và nghiệm thu giai đoạn đề tài nghiên cứu 2014. Nội dung buổi kiểm tra gồm:

Ngày đăng:24/11/2014, Lượt xem: 14165
Những thầy cô giáo tương lai đam mê Robot
Những thầy cô giáo tương lai đam mê Robot

Ngày đăng:18/11/2014, Lượt xem: 15899
Thông báo: Về việc xét giải thưởng KHCN lần thứ 5
Thông báo: Về việc xét giải thưởng KHCN lần thứ 5

Ngày đăng:01/08/2014, Lượt xem: 16653
Thông báo: Về việc đề xuất các nhiệm vụ KH&CN  cấp trường năm 2015
Thông báo: Về việc đề xuất các nhiệm vụ KH&CN cấp trường năm 2015

Thực hiện công văn số 917/BGDĐT ngày 14/3/2014 về Hướng dẫn xây dựng kế hoạch KH&CN năm 2015, Trường yêu cầu các đơn vị căn cứ vào định hướng phát triển KH&CN của đơn vị giai đoạn 2013 - 2020 đã nộp Trường theo công văn số 03 ngày 4/01/2013 về việc xây dựng định hướng phát triển KH&CN giai đoạn 2013-2020 để đề xuất các nhiệm vụ cấp Trường 2015, gồm các nội dung sau:

Ngày đăng:17/06/2014, Lượt xem: 16130
Thông báo: V/v thống kê KHCN  2013 và 6 tháng đầu năm 2014
Thông báo: V/v thống kê KHCN 2013 và 6 tháng đầu năm 2014

Ngày đăng:17/06/2014, Lượt xem: 15972
Thông báo: Thông báo tuyển chọn đề tài KH&CN cấp Bộ năm 2015(đợt 2)
Thông báo: Thông báo tuyển chọn đề tài KH&CN cấp Bộ năm 2015(đợt 2)

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội thông báo tuyển chọn đề tài KH&CN cấp Bộ năm 2015(đợt 2)

Ngày đăng:02/06/2014, Lượt xem: 17847
Thông báo: V/v đấu thầu nhiệm vụ cấp Trường 2014
Thông báo: V/v đấu thầu nhiệm vụ cấp Trường 2014

Ngày đăng:08/05/2014, Lượt xem: 16347
Thông báo: Vv Báo cáo tình hình thực hiện nghiên cứu khoa học năm 2013
Thông báo: Vv Báo cáo tình hình thực hiện nghiên cứu khoa học năm 2013

Để tổng kết tình hình nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ 2013 và triển khai nhiệm vụ NCKH năm 2014, Trường sẽ tổ chức các buổi kiểm tra, đánh giá tình hình NCKH của các đơn vị; Tình hình nghiên cứu chi tiêu, thanh toán tài chính của các đề tài và nghiệm thu giai đoạn đề tài nghiên cứu 2013. Nội dung buổi kiểm tra gồm:

Ngày đăng:20/12/2013, Lượt xem: 16541
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
Top

https://paperio-live.com

https://agario.red

https://naughtyworms.com

escort pendikmaltepe escort
Tokyo Olympics live stream