A A+
Đang trực tuyến: 124
Tổng lượt truy cập: 13.620.756

HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG KẾ HOẠCH KHOA HỌC CÔNG NGHỆ NĂM 2017

Cập nhật: Thứ hai Ngày 28 tháng 3, 2016
Chuyên mục: Nghiên cứu Khoa học

Thực hiện công văn số 1095/BGDĐT-KHCNMT về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch KH&CN năm 2017, Trường đề nghị các đơn vị đề xuất nhiệm vụ KH&CN năm 2017, bao gồm:

1. Dự án sản xuất thử nghiệm cấp bộ (theo mẫu 1 Phụ lục I kèm theo Quyết định số 59/2007/QĐ-BGDĐT ngày 16 tháng 10 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về quản lý dự án sản xuất thử nghiệm cấp bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo).

 2. Chương trình khoa học và công nghệ cấp bộ (theo mẫu 1 Phụ lục I kèm theo Thông tư số 16/2012/TT-BGDĐT ngày 09 tháng 5 năm 2012 của Bộ trưởng  Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về quản lý chương trình KH&CN cấp Bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo).

3. Đối với nhiệm vụ hợp tác quốc tế về KH&CN theo nghị định thư: Hồ sơ đề xuất đặt hàng cần căn cứ vào Thông tư số 12/2014/TT-BKHCN của Bộ KH&CN ngày 30/5/2015 về quy định quản lý các nhiệm vụ KH&CN theo nghị định thư.

4. Các đơn vị lập danh mục nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở và kinh phí của các nhiệm vụ thực hiện trong năm 2017 (theo mẫu 3 Phụ lục IV kèm theo).

 Trường đề nghị các đơn vị nộp bản cứng đề xuất cấp Bộ và Danh mục nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở về Phòng KHCN (P416), bản mềm gửi theo địa chỉ: khoahoc@hnue.edu.vn trước ngày 7 tháng 4 năm 2016 để Trường xây dựng kế hoạch KHCN năm 2017 nộp Bộ Giáo dục và Đào tạo đúng thời hạn.

Chi tiết công văn và các biểu mẫu hướng dẫn kèm theo quý vị có thể tải tại link dưới đây:

* CV HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG KẾ HOẠCH KHCN 2017.doc

 

Publish: 28/03/2016 Views: 25262
Tin cùng chuyên mục
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
Top

https://paperio-live.com

https://agario.red

https://naughtyworms.com

escort pendikmaltepe escort
Tokyo Olympics live stream