A A+
Đang trực tuyến: 124
Tổng lượt truy cập: 13.620.756

Thông báo về việc đề xuất đề tài KH&CN cấp Bộ năm 2022

Cập nhật: Thứ sáu Ngày 19 tháng 2, 2021
Chuyên mục: Nghiên cứu Khoa học

Thực hiện các công văn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, gồm Quyết định số 646/QĐ-BGDĐT Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 5 – 2- 2021 về việc giao số lượng đề tài cấp Bộ năm 2022, và Công văn số 562/BGDĐT-KHCNMT ngày 08/02/2021 về việc thực hiện đề tài KH&CN cấp Bộ năm 2022, Nhà trường đề nghị các đơn vị phổ biến rộng rãi nội dung công văn (gửi kèm) đến các nhà khoa học, cán bộ - giảng viên trong đơn vị tham gia gửi đề xuất đề tài KH&CN cấp Bộ năm 2022.

Các Trưởng đơn vị gửi trực tiếp đề xuất (bản mềm) của đơn vị vào email của Phòng Khoa học và Công nghệ: khoahoc@hnue.edu.vn chậm nhất 12h00 ngày 22 – 02 -2021.

Trong quá trình xây dựng và đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ năm 2022, Nhà trường đề nghị các tập thể và cá nhân nghiên cứu kỹ Thông tư số 11/2016/TT-BGDĐT Quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 11/4/2016 (đặc biệt Điều 7, 12), Công văn số 562/ BGDĐT-KHCNMT (gửi kèm).

Các văn bản kèm theo vui lòng tải về tại các link dưới đây:

 

Publish: 19/02/2021 Views: 3963
Tin cùng chuyên mục
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
Top

https://paperio-live.com

https://agario.red

https://naughtyworms.com

escort pendikmaltepe escort
Tokyo Olympics live stream