A A+
Đang trực tuyến: 124
Tổng lượt truy cập: 13.620.756

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CÁC CẤP NĂM HỌC 2015 – 2016

Cập nhật: Thứ năm Ngày 26 tháng 11, 2015
Chuyên mục: Nghiên cứu Khoa học

Năm học 2014 – 2015, công tác sinh viên nghiên cứu khoa học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đã đạt những kết quả tốt đẹp: đã có 59 báo cáo khoa học tiêu biểu được tuyển chọn trong tổng số 758 báo cáo khoa học cấp Khoa để tham dự Hội nghị SVNCKH cấp Trường.

Phát huy những thành tích đạt được và tiếp tục thực hiện nhiệm vụ thường niên của năm học, Nhà trường gửi tới các Khoa kế hoạch tổ chức Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học các cấp của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội năm học 2015 – 2016 như sau:

I. HỘI NGHỊ SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP KHOA

        1. Ban chủ nhiệm các khoa trực tiếp chỉ đạo trợ lí NCKH, BCH Liên chi đoàn để tổ chức các hoạt động NCKH của sinh viên: Tổ chức các buổi tọa đàm, hướng dẫn, tập huấn về phương pháp NCKH, đăng ký và triển khai đề tài nghiên cứu trên cơ sở đã phân công cán bộ hướng dẫn khoa học các đề tài NCKH cho sinh viên.

        2. Các Khoa gửi Kế hoạch tổ chức Hội nghị SVNCKH cấp Khoa và danh mục các đề tài nghiên cứu (tên đề tài, tác giả, cán bộ hướng dẫn) về Phòng KHCN (Phòng 416) trước ngày 20 tháng 12 năm 2015 .

        3. Nhà trường yêu cầu tất cả các Khoa tổ chức Hội nghị SVNCKH cấp Khoa trước ngày 20 tháng 4 năm 2016. Các Khoa nộp báo cáo bản cứng về Phòng KHCN (P416 nhà Hiệu bộ) và bản mềm qua email: khoahoc@hnue.edu.vn trước ngày 25 tháng 4 năm 2016, với các yêu cầu sau:

           - Báo cáo tổng kết công tác SVNCKH năm học 2015 – 2016.

           - Danh mục các công trình nghiên cứu có tên tác giả và giảng viên hướng dẫn; Kỷ yếu Hội nghị SVNCKH cấp Khoa.

           - Kết quả tuyển chọn các công trình nghiên cứu có chất lượng cao, đăng ký báo cáo tại Hội nghị cấp Trường.

           - Đối với những công trình được Khoa chọn gửi dự thi cấp Trường cần có:

           * Bản nhận xét và kết quả đánh giá của Hội động Khoa  học của Khoa theo thang điểm 10.

           * Báo cáo toàn văn và báo cáo tóm tắt biên tập dưới dạng một bài báo khoa học, cụ thể : Độ dài từ 6-10 trang với bố cục: Tên đề tài, tác giả (email, điện thoại, địa chỉ), tóm tắt, từ khóa, mở đầu, nội dung, kết luận, tài liệu tham khảo; trình bày trên khổ giấy A4, font: Times New Roman; cỡ chữ 13; dãn dòng: 1,3; lề trái: 3,0; lề phải: 2,0; trên: 2,2; dưới 2,5.

II. HỘI NGHỊ SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG

      1.   Nội dung

         Báo cáo về kết quả công tác NCKH của sinh viên các khoa trong toàn Trường năm học 2015-2016.

         - Tuyển chọn các công trình tiêu biểu để báo cáo tại Hội nghị cấp Trường.

         Kết quả của Hội nghị SVNCKH cấp Trường là cơ sở để Hội đồng Khoa học Trường tuyển chọn và hướng dẫn sinh viên hoàn thiện báo cáo gửi dự thi giải thưởng SVNCKH cấp Bộ - Giải thưởng tài năng khoa học trẻ Việt Nam, giải Vifotec năm 2016 và công trình tham dự Hội nghị sinh viên NCKH các trường Đại học Sư phạm toàn quốc lần thứ 8 tại TP. Hồ Chí Minh.

2.   Số lượng công trình khoa học gửi về Hội nghị cấp trường

 - Những Khoa có số lượng sinh viên dưới 200 được gửi về 01 báo cáo

 - Những Khoa có số lượng sinh viên từ 200 đến 400 được gửi về 02 báo cáo

 - Những Khoa có số lượng sinh viên từ 400 đến 600 được gửi  về 03 báo cáo

 - Những Khoa có số lượng sinh viên trên 600 được gửi về 04 báo cáo

       - Các Khoa có đào tạo cử nhân chất lượng cao  được gửi thêm 01 báo cáo.

 3.   Thời hạn nộp báo cáo và những yêu cầu cơ bản

Thời gian: Các khoa tổ chức Hội nghị trong tháng 3 và tháng 4 năm 2016, nộp báo cáo tổng kết và báo cáo tham dự Hội nghị cấp Trường gửi về  Phòng Khoa học công nghệ  P416 nhà Hiệu bộ,  trước 25 tháng 4 năm 2016.

       Lưu ý: Ban tổ chức chỉ nhận báo cáo của đơn vị đúng quy định thể lệ của mẫu báo cáo và đúng thời gian quy định từ Trợ lý khoa học của các Khoa.

       4.   Thời gian tổ chức Hội nghị SVNCKH cấp Trường

        Hội nghị cấp Trường dự kiến được tổ chức vào cuối tháng 5 năm 2016. Hội đồng khoa học Trường sẽ thẩm định chất lượng các công trình khoa học của các khoa gửi lên Trường để biên tập kỷ yếu Hội nghị SVNCKH Trường Đại học Sư phạm Hà Nội và lựa chọn các công trình gửi đi dự thi cấp Bộ - Giải tài năng khoa học trẻ Việt Nam năm 2016. Ban tổ chức sẽ lựa chọn một số công trình tiêu biểu để báo cáo tại hội nghị SVNCKH cấp Trường năm học 2015 – 2016.

III. KINH PHÍ

       1.   Kinh phí tổ chức Hội nghị cấp Khoa

       Nhà trường hỗ trợ kinh phí tổ chức và in kỷ yếu Hội nghị SVNCKH cấp Khoa theo quy chế chi tiêu nội bộ của Trường. Nhà trường chỉ quyết toán kinh phí cho các Khoa có tổ chức Hội nghị, in kỷ yếu cùng với báo cáo dự thi cấp trường  và nộp về Phòng KHCN.

       2.   Kinh phí tổ chức Hội nghị cấp trường

       Kinh phí chi theo dự trù kinh phí NCKH của sinh viên cấp Trường 2016.

IV. DỰ KIẾN TRIỂN KHAI HOẠT ĐỘNG

       1.   Triển khai kế hoạch nghiên cứu khoa học của sinh viên

  • Phòng KHCN lập và trình Ban Giám hiệu phê duyệt kế hoạch triển khai hoạt động sinh viên NCKH và gửi thông báo kế hoạch triển khai hoạt động sinh viên NCKH tới các đơn vị đào tạo và phục vụ đào tạo trong toàn Trường .
  • Đoàn Thanh niên phối hợp Hội sinh viên phổ biến rộng rãi về hoạt động sinh viên NCKH tới sinh viên toàn trường;
  • Khoa gửi thông báo kế hoạch triển khai hoạt động sinh viên NCKH tới các bộ môn và sinh viên thuộc sự quản lý của Khoa.

       2.    Tổ chức hoạt động nghiên cứu KH của sinh viên ở bộ môn và khoa

  • Bộ môn tổ chức giới thiệu các đề tài, các hướng và các nhóm nghiên cứu cho sinh viên có nguyện vọng tham gia NCKH. Tổ chức cho sinh viên đăng ký đề tài và hướng dẫn sinh viên tiến hành nghiên cứu. Mỗi đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên một người hướng dẫn. Số sinh viên tham gia thực hiện một đề tài không quá năm người, trong đó phải xác định một sinh viên chịu trách nhiệm chính;
  • Khoa tổ chức các hội đồng bộ môn đánh giá đề cương các đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên, gửi Phòng Khoa học Công nghệ danh sách đề nghị thực hiện đề tài. Căn cứ đề nghị của Khoa, Trường ra quyết định thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên;
  • Khoa tổ chức hội đồng đánh giá đề tài nghiên cứu khoa hoc của sinh viên cấp Khoa và tổ chức hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Khoa vào tháng 3,4 hằng năm. Hội đồng cấp Khoa đánh giá đề tài theo những tiêu chuẩn quy định của Bộ GDĐT để xét chọn giải. Khoa tổng hợp báo cáo hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên và gửi về Phòng Khoa học Công nghệ trước ngày 24 tháng 4 năm 2016.

Để Hội nghị khoa học của sinh viên các cấp thành công và hiệu quả, Ban giám hiệu Nhà trường đề nghị lãnh đạo các Khoa, trợ lí khoa học các Khoa thực hiện nghiêm túc kế hoạch này theo đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng.

Quý vị có thể tải và xem các quy định,biểu mẫu kèm theo công văn tại link dưới đây:

* Kế hoạch HNSVNCKH 2015-2016.doc

Publish: 26/11/2015 Views: 18421
Tin cùng chuyên mục
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
Top

https://paperio-live.com

https://agario.red

https://naughtyworms.com

escort pendikmaltepe escort
Tokyo Olympics live stream