A A+
Đang trực tuyến: 124
Tổng lượt truy cập: 13.620.756

KẾ HOẠCH XUẤT BẢN TẠP CHÍ KHOA HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI TỪ 1/2017 ĐẾN 6/2017

Cập nhật: Thứ hai Ngày 5 tháng 6, 2017
Chuyên mục: Nghiên cứu Khoa học

KẾ HOẠCH XUẤT BẢN TẠP CHÍ KHOA HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI TỪ 1/2017 ĐẾN 6/2017

Số Khoa học Tự nhiên (ISSN: 2354-1059) , Số Khoa học Xã hội (ISSN: 2354-1067), số Khoa học Giáo dục (ISSN: 2354-1075)

Số Tạp chí

Thời hạn nhận bài

Thời gian xuất bản

(dự kiến)

Người phụ trách

Điện thoại liên hệ

Tạp chí Khoa học Số 62(7) năm 2017

(số Khoa học Xã hội xuất bản bằng tiếng Việt)

30/6/2017

Tháng 7/2017

Đào Thị Thu Hằng

0988838296

Tạp chí Khoa học Số 62(8) năm 2017

(số Toán - Lý xuất bản bằng tiếng Anh)

31/7/2017

Tháng 8/2017

Lê Lan Hương

0912671240

Tạp chí Khoa học  Số 62(9) năm 2017

(số Khoa học Giáo dục xuất bản bằng tiếng Việt)

30/8/2017

Tháng 9/2017

Vũ Quốc Trung

0904518801

Tạp chí Khoa học Số 62(10) năm 2017

(số Hóa - Sinh xuất bản bằng tiếng Anh)

31/9/2017

Tháng 10/2017

Lê Lan Hương

0912671240

Tạp chí Khoa học Số 62(11) năm 2017

(số Khoa học Xã hội xuất bản bằng tiếng Việt)

30/10/2017

Tháng 11/2017

Đào Thị Thu Hằng

0988838296

Tạp chí Khoa học  Số 62(12) năm 2017

(số Khoa học Giáo dục xuất bản bằng tiếng Việt)

31/11/2017

Tháng 12/2017

Vũ Quốc Trung

0904518801

BAN BIÊN TẬP

Publish: 01/06/2017 Views: 14505
Tin cùng chuyên mục
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
Top

https://paperio-live.com

https://agario.red

https://naughtyworms.com

escort pendikmaltepe escort
Tokyo Olympics live stream