A A+
Đang trực tuyến: 124
Tổng lượt truy cập: 13.620.756

Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài KH&CN cấp Bộ thực hiện từ năm 2018

Cập nhật: Thứ tư Ngày 20 tháng 9, 2017
Chuyên mục: Nghiên cứu Khoa học

Thực hiện công văn số: 4221/BGDĐT – KHCNMT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tuyển chọn đề tài KH&CN cấp Bộ thực hiện từ năm 2018 và Quyết đinh số 3209/QĐ-BGDĐT phê duyệt danh mục đề tài và tổ chức được giao chủ trì tuyển chọn đề tài, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ thực hiện từ năm 2018 (danh mục kèm theo) theo phương thức và kế hoạch cụ thể như sau:

1. Phương thức tuyển chọn được thực hiện theo Quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành tại Thông tư số 11/2016/TT-BGDĐT ngày 11/4/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Hồ sơ tham gia tuyển chọn

Mỗi hồ sơ được đăng ký tuyển chọn cho một đề tài trong Danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ thực hiện từ năm 2018, đơn vị: Trường ĐHSP Hà Nội, theo Quyết định số 3209/TT-BGDĐT ngày 1/9/2017.

Hồ sơ tham gia tuyển chọn bao gồm: Thuyết minh đề tài: 10 bản (1 bản gốc, 9 bản sao) lập theo Mẫu 6, Phụ lục I Các biểu mẫu quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo Thông tư số 11/2016/TT-BGDĐT ngày 11/4/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Dự toán kinh phí thực hiện đề tài theo Quyết định số 5830/QĐ-BGDĐT ngày 27/11/2015 quy định một số định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí áp dụng đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ có sử dung ngân sách nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Toàn bộ hồ sơ được đóng gói, niêm phong và bên ngoài ghi rõ: Tên đề tài KH&CN; Tên, địa chỉ của tổ chức đăng ký chủ trì; Họ tên của cá nhân đăng ký chủ nhiệm đề tài KH&CN;

3. Thời hạn nộp hồ sơ tham gia tuyển chọn: trước 15 giờ 00 ngày 16/10/2017 (thứ hai). Địa điểm nộp: Phòng 418, Phòng Khoa học Công nghệ, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Điện thoai: 024.37547823 – 418.

                       Trân trọng thông báo./.

Chi tiết thông báo (bản PDF bao gồm cả quyết định phê duyệt và danh mục đề tài cấp Bộ), mẫu dự toán kinh phí đề tài cấp Bộ vui lòng tải và xem tại link các link dưới đây:

* 1060_DHSPHN_KH.pdf

* Phu luc 2 Mau lap du toan kinh phi de tai.doc

 

Publish: 20/09/2017 Views: 6433
Tin cùng chuyên mục
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
Top

https://paperio-live.com

https://agario.red

https://naughtyworms.com

escort pendikmaltepe escort
Tokyo Olympics live stream