ĐHSPHN - Phạm Văn Tuyến
A A+
Biography / Background Qualifications Employment History Science Awards Education Projects Publications / Books Workshop papers Science blogs Teaching subjects
Views: 7357 - Lastest Update: 12/20/2020

GVC Tiến sĩ Phạm Văn Tuyến

Position Trưởng khoa Nghệ thuật
Telephone
Org Unit Khoa Nghệ Thuật
Floor/Room Tầng 6, Nhà D3, Trường ĐHSP Hà Nội
Email tuyenpv@hnue.edu.vn
Language
To link to this page, please use the following URL:
http://www.hnue.edu.vn/directory/tuyenpv

Biography / Background

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên ngành

Năm tốt nghiệp

Cao đẳng

Cao đẳng Sư phạm Nhạc - Họa Trung ương

Cao đẳng Sư phạm Họa

1990

Đại học

Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội

Đồ họa

2003

Thạc sỹ

Đại học Mỹ thuật Việt Nam

Hội họa

2007

Tiến sỹ

Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam

Lý luận và Lịch sử Mỹ thuật

2015

Qualifications

  Employment History

  • 2019, 2020, Tổng chủ biên bộ sách giáo khoa mĩ thuật phổ thông, NXB Đại học Sư phạm
  • 2015, Trưởng khoa Nghệ thuật, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
  • 2008-2015, Phó trưởng khoa, Khoa Nghệ thuật, trường Đại học Sư phạm Hà Nội

  Science Awards

  • 8/2020,Tặng thưởng tác phẩm lý luận phê bình Văn học Nghệ thuật, hạng B, cấp bởi Hội đồng Lý luận Phê bình Văn học Nghệ thuật Trung ương
  • 12/2008,Giải thưởng Văn học Nghệ thuật, hạng Tác giả trẻ, cấp bởi Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các hội Văn học nghệ thuật Việt Nam
  • 10/2003,Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Lê Quý Đôn lần thứ V, hạng C, cấp bởi UBND tình Thái Bình

  Education

  • 2011-2015, Tiến sĩ, Viện Văn hoá Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam, Advisor: PGS.TS. Lê Văn Sửu; TS Nguyễn Nghĩa Phương, Level: Doctor, Type: Regular
  • 2003-2007, Thạc sĩ Mỹ thuật tạo hình, Đại học mỹ thuật Việt Nam, Advisor: GS.TS Phạm Công Thành, Level: Master, Type: Non regular

  Projects

  • 2018-2021, Chủ nhiệm đề tài;, Nghiên cứu ứng dụng các tác phẩm mỹ thuật trong giáo dục giá trị truyền thống Việt Nam cho trẻ mầm non và học sinh tiểu học, Mã số đề tài: KHGD/16-20.ĐT.030; , Cơ quan chủ quản - Trường ĐHSPHN;
  • 2015-2017, Chủ nhiệm đề tài: Phạm Văn Tuyến, NGHIÊN CỨU TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGHỆ THUẬT TRONG NHÀ TRƯỜNG PHỔ THÔNG Ở VIỆT NAM THEO HƯỚNG HÌNH THÀNH NĂNG LỰC SÁNG TẠO VÀ NĂNG LỰC THẨM MỸ, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
  • 2013-2014, Chủ nhiệm đề tài, THỰC TRẠNG VẤN ĐỀ GIÁO DỤC MỸ THUẬT CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP SAU NĂM 2015, Khoa Nghệ thuật,
  • 2010-2011, Chủ nhiệm đề tài, Thực trạng vấn đề dạy - học môn hình họa và biện pháp nâng cao chất lượng đào tạo môn học đặc thù này ở Trường Đại học Sư phạm Hà Nội,

  Publications / Books

  • Tháng 8/2013, Phạm Văn Tuyến, Lý luận hội họa theo phương pháp liên ngành, Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật, Số 350, tháng 8/2013, Trang 91-94
  • Tháng 7/2013, Phạm Văn Tuyến, Nhận diện về một dạng cảm hứng trong sáng tác hội họa, Tạp chí Lý luận phê bình Văn học, Nghệ thuật của Hội đồng lý luận, phê bình Văn học, Nghệ thuật Trung Ương, số 11, tháng 7/2013, Trang 51-54 [Abstract]
  • tháng 5/2020, Phạm Văn Tuyến, Nguyễn Thị Mỵ, XÁC ĐỊNH MỤC TIÊU GIÁO DỤC GIÁ TRỊ TRUYỀN THỐNG VIỆT NAM TRONG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG NĂM 2018 VÀ BIỂU HIỆN CỦA CÁC GIÁ TRỊ NÀY TRONG HỘI HỌA, Tạp chí Giáo dục, 477, 1-4
  • Tháng 5/2014, Phạm Văn Tuyến, Từ tác phẩm Kết nạp Đảng ở Điện Biên Phủ, bàn về cảm hứng nghệ thuật của Nguyễn Sáng, Tạp chí Lý luận phê bình Văn học, Nghệ thuật, Số 21, Trang 15-17
  • Tháng 4/2011, Phạm Văn Tuyến, Cảm hứng trong sáng tác hội họa, Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật, số 322, trang 95-99
  • Tháng 3/2014, Phạm Văn Tuyến, Hội hoạ Hậu Ấn tượng – Từ cách tiếp cận theo hướng liên ngành, , Tạp chí Lý luận phê bình Văn học, Nghệ thuật, Số 19, Trang.26-33
  • Tháng 11/2019, Phạm Văn Tuyến, "Echanges culturels Vietnam-France: des preuves dans l’histoire des beaux-arts Vietnamiens" Hanoi-Paris Un nouvel espace des sciences humaines, Editions Kimé, ISBN 978-2-84174-957-7, 30 trang (863-892)
  • tháng 11/2014, Phạm Văn Tuyến, Cảm thức núi rừng của hoạ sĩ Nguyễn Thụ, Tạp chí lý luận phê bình Văn học, Nghệ thuật, Số 27, (73 -75)
  • Tháng 11/2013, Phạm Văn Tuyến, Vai trò của giáo dục mỹ thuật cho trẻ em, Tạp chí Lý luận phê bình Văn học, Nghệ thuật của Hội đồng lý luận, phê bình Văn học, Nghệ thuật Trung Ương, Số 15, tháng 11/2013, Trang 47-50
  • tháng 1/2015, Phạm Văn Tuyến, Cảm hứng nghệ thuật của họa sĩ, Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật, số 367, tháng 1/2015, trang 67-71
  • 2020, Phạm Văn Tuyến, GIÁO DỤC NGHỆ THUẬT TRANH ĐÔNG HỒ CHO THẾ HỆ TRẺ LÀ MỘT PHƯƠNG THỨC BẢO TỒN BỀN VỮNG, Bảo vệ và phát huy giá trị nghệ thuật tranh dân gian Đông Hồ trong đời sống đương đại, Kỷ yếu hội thảo khoa học Quốc tế, NXB Thế giới, 10 trang (804-813)
  • 2019, Phạm Văn Tuyến, Những nguồn cảm hứng trong sáng tác hội họa, NXB Hội Nhà Văn, Sách chuyên khảo, 273 trang (kh? 14.5 x 20.5)
  • 2019, Phạm văn Tuyến, Mĩ thuật truyền thống và hiện đại Việt Nam, NXB Hội Nhà Văn, Sách tham khảo, 206 trang (kh? 13x19)
  • 2017, Phạm Văn Tuyến (chủ biên), Âm nhạc, Mĩ thuật địa phương tỉnh Nam Định lớp 6-7, NXB Đại học Sư phạm, ,
  • 2017, Phạm Văn Tuyến (chủ biên), Âm nhạc, Mĩ thuật địa phương tỉnh Nam Định lớp 8-9, NXB Đại học Sư phạm, ,
  • 2011, Phạm Văn Tuyến, Giáo trình Luật xa gần, NXB Đại học Sư phạm, , 119 trang

  Workshop papers

  • Tháng 6 nam 2012, Đánh giá một tiêt dạy như thế nào?, Hội thảo cấp Bộ, tại trường ĐHSPHN
  • Tháng 6 nam 2008, Giáo dục nghệ thuật ở bậc phổ thông – những vấn đề cần quan tâm, Hội thảo cấp Bộ tại Khách sạn La Thành - Hà Nội
  • Tháng 3 nam 2010, Vấn đề giảng dạy mỹ thuật ở các trường Đại học, Cao đẳng hiện nay nên đánh giá thế nào cho đúng, Hội thảo cấp Bộ tại Khách sạn La Thành - Hà Nội
  • Tháng 12 nam 2012, Những đánh giá và đề xuất đối với công tác đào tạo và sử dụng giáo viên mỹ thuật phổ thông, Hội thảo Quốc gia tại Đồ Sơn - Hải Phòng
  • Tháng 12 nam 2012, Xác định những mục tiêu cốt lõi của môn mỹ thuật ở bậc học phổ thông, Hội thảo Quốc gia tại Đồ Sơn - Hải Phòng
  • Tháng 1 nam 2010, Đánh giá một tiêt dạy như thế nào, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
  • 2018, Giao lưu văn hóa Viet Phap bằng chứng từ lịch sử hội họa hiện đại Việt Nam, Hà Nội, Việt Nam

  Science blogs

  Teaching subjects

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
  Top