ĐHSPHN - Lê Thị Tuyết
A A+
Biography / Background Qualifications Employment History Science Awards Education Projects Publications / Books Workshop papers Science blogs Teaching subjects
Views: 3898 - Lastest Update: 6/25/2018

Tiến sĩ Lê Thị Tuyết

Position Phó trưởng bộ môn Sinh lý học người và động vật, Khoa Sinh học
Telephone
Org Unit Khoa Sinh Học
Floor/Room Nhà A3, Trường ĐHSP Hà Nội.
Email lttuyet@gmail.com, tuyetlt@hnue.edu.vn
Language Tiếng Anh (B2),
To link to this page, please use the following URL:
http://www.hnue.edu.vn/directory/tuyetlt

Biography / Background

- 2005 - nay: Giảng viên bộ môn Sinh lý học người và động vật, Khoa Sinh học

- 2005 - 2007: học viên cao học chuyên ngành Sinh học thực nghiệm, trường Đại học Sư phạm Hà Nội

- 2012-2016: nghiên cứu sinh chuyên ngành Sinh lý người và động vật, trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Qualifications

 • 2016, Nghiệp vụ sư phạm dành cho giảng viên , ĐH Sư phạm Hà Nội, #NV19572

Employment History

 • 2005 - nay, Bộ môn Sinh lý học người và động vật, Khoa Sinh học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Science Awards

 • 2001,Second prize, National Biology Olympiad, Vietnam

Education

 • 2016, , Đại học Sư phạm Hà Nội, Advisor: TS. Trần Quang Bình và TS. Dương Thị Anh Đào, Level: Doctor, Type: Regular
 • 2007, , Đại học sư phạm Hà Nội, Advisor: GS.TS. Nguyễn Mộng Hùng, Level: Master, Type: Regular

Projects

 • 2015-2017, Chủ nhiệm đề tài, Nghiên cứu tính đa hình và mối liên quan của biến dị Val66Met thuộc gen BDNF đến bệnh béo phì ở trẻ em tiểu học nội thành Hà Nội, Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội
 • 2014-2016, Thành viên, Mối liên quan giữa gen TMEM18, APOE đến béo phì và rối loại lipid máu ở trẻ tiểu học Miền Bắc, Bộ Giáo dục đào tạo
 • 2010-2012, Chủ nhiệm đề tài, Nghiên cứu bước đầu tác dụng dự phòng và điều trị béo phì của bột chiết là sen (Nelumbo nuficera Gaertn) trên chuột nhắt trắng, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Publications / Books

 • 2018, Lê Thị Tuyết và Nguyễn Diệu Linh, Chỉ số sáng tạo của sinh viên Khoa Sinh học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội và một số yếu tố liên quan, Tạp chí khoa học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 63 (3), 158-166 [Abstract]
 • 2018, Lê Thị Tuyết, Dương Thị Anh Đào, Mối liên quan giữa đa hình nucleotide đơn rs6548238 gen TMEM18 và béo phì ở trẻ tiểu học Hà Nội, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Khoa học Y Dược, 34 (1), 82-88
 • 2018, Lê Thị Tuyết, Nguyễn Thị Tần, Dương Thị Anh Đào, Xây dựng hệ thống câu hỏi phần sinh học động vật và đánh giá chất lượng câu hỏi trên học sinh lớp 11 trường trung học phổ thông chuyên Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Tạp chí khoa học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 63(5B), 189-200
 • 2018, Nguyễn Thị Trung Thu, Lê Thị Tuyết, Đặc điểm nhân trắc và tình trạng dinh dưỡng của trẻ 24 - 59 tháng tuổi ở một số trường mầm non tại Hà Nội, Thanh Hóa, Phú Thọ năm 2018, Tạp chí khoa học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 63(3), 150-157
 • 2017, Dương Thị Anh Đào, Lê Thị Tuyết, Thực trạng chỉ số sáng tạo của học sinh tiểu học Đội Cấn, Thành phố Thái Nguyên và mối liên quan giữa một số yếu tố môi trường sống trong gia đình đến chỉ số sáng tạo thấp của trẻ, Tạp chí khoa học, Đại học Sư phạm Hà Nội, 62 (3), 121-126 [Abstract]
 • 2017, Dương Thị Anh Đào, Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Bùi Thị Nhung, Lê Thị Tuyết, Lê Thị Hợp, Trần Quang Bình, Hội chứng chuyển hóa ở học sinh có rối loạn lipid máu tại một số trường tiểu học miền Bắc, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 33 (1), 30-38 [Abstract]
 • 2017, Le Thi Tuyet, Bui Thi Nhung, Duong Thi Anh Dao, Nguyen Thi Hong Hanh, Le Danh Tuyen, Tran Quang Binh and Vu Thi Minh Thuc, The Brain-Derived Neurotrophic Factor Val66Met Polymorphism, Delivery Method, Birth Weight, and Night Sleep Duration as Determinants of Obesity in Vietnamese Children of Primary School Age, CHILDHOOD OBESITY, DOI: 10.1089/chi.2017.0007,
 • 2017, Lê Thị Tuyết, Dương Thị Anh Đào, Tính đa hình và đặc điểm nhân trắc ở các nhóm kiểu gen của đa hình nucleotide đơn rs6548238 gen TMEM18 ở trẻ tiểu học Miền Bắc, Việt Nam, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 33 (1), 95-100
 • 2017, Lê Thị Tuyết, Dương Thị Anh Đào, Bùi Thị Nhung, Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Trần Quang Bình, Hội chứng chuyển hóa ở trẻ bình thường và trẻ béo phì 6-10 tuổi, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 33 (2), 81-88
 • 2017, Nguyen Thi Hong Hanh, Do Thi Nhu Trang, Nguyen Thi Trung Thu, Le Thi Tuyet, Nguyen Phuc Hung and Duong Thi Anh Dao, Improving quality of sexual and reproductive health education: pilot intervention with lower secondary school teachers and pedagogical students in some educational institutions in Vietnam, Journal of science of Hnue, Chemical and Biological Science , 62 (10), 176-184
 • 2017, Nguyen Thi Hong Hanh, Le Thi Tuyet, Duong Thi Anh Dao, Yang Tao, Dinh-Toi Chu, Childhood Obesity Is a High-risk Factor for Hypertriglyceridemia: A Case-control Study in Vietnam, Osong Public Health Res Perspect, 8(2), 138-146
 • 2016, Nguyen Thi Hong Hanh, Bui Thi Nhung, Duong Thi Anh Dao, Le Thi Tuyet, Le Thi Hop, Tran Quang Binh and Vu Thi Minh Thu, Association of apolipoprotein E polymorphism with plasma lipid disorders, independent of obesity-related traits in Vietnamese children, Lipids in Health and Disease , 15, 176-182
 • 2015, Dương Thị Anh Đào, ..., Lê Thị Tuyết, Hỏi đáp về giáo dục sinh lí trẻ em các dân tộc thiểu số, NXB Đại học Sư phạm Hà Nội, Sách tham khảo,
 • 2015, Lê Thị Tuyết, Bùi Thị Nhung, Trần Quang Bình , Ảnh hưởng của một số đặc điểm ăn uống và lối sống tĩnh tại đến bệnh béo phì ở nam học sinh tiểu học Hà Nội năm 2012, Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội, chuyên san KHTN và Công nghệ, 31 (2), 60-66
 • 2015, Lê Thị Tuyết, Trần Quang Bình , Đa hình nucleotide đơn rs6499640 trên gen FTO và sự liên quan với các chỉ số nhân trắc ở trẻ em tiểu học Hà Nội, Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội, chuyên san KHTN và Công nghệ, 31 (4S), 473-478
 • 2015, Lê Thị Tuyết, Trần Quang Bình , Bước đầu nghiên cứu đa hình nucleotide đơn MC4R-rs17782313 ở trẻ 5-6 tuổi Hà Nội bằng phương pháp PCR-RFLP, Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội, chuyên san KHTN và Công nghệ, 31 (3), 57-63
 • 2015, Le Thi Tuyet, Tran Quang Binh, Duong Thi Anh Dao, Pham Thi Thu Ly, Application of restriction fragment leghth polymorphirm method for genotyping TMEM18 rs6548238 polymorphism, Journal of biology, 37 (1se), 85-90
 • 2015, Nguyễn Phúc Hưng, ..., Lê Thị Tuyết, Hỏi đáp về giáo dục phòng chống bệnh dịch trong trường học, NXB Đại học Sư phạm Hà Nội, Sách tham khảo,
 • 2014, Điêu Thị Mai Hoa, Trần Thị Thanh Huyền, Lê Thị Tuyết, Thực hành thí nghiệm Sinh học, NXB Giáo dục, Sách tham khảo,
 • 2014, Đỗ Thị Như Trang, Dương Thị Anh Đào, Lê Thị Tuyết, Hồ Phước Bảo Trâm, Bùi Thị Ngọc Ánh, Mối liên quan giữa thói quen ăn uống với tình trạng dinh dưỡng ở sinh viên nữ khoa Sinh học, Đại học Sư phạm Hà Nội, Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội, chuyên san KHTN và Công nghệ, 30 (1S), 260-267
 • 2014, Dương Thị Anh Đào, Lục Hồng Thắm, Hoàng Thanh Hải, Lê Thị Tuyết, Nghiên cứu khả năng sinh sản của lợn Hương trong điều kiện nuôi nhốt tại Cao Bằng, Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội, chuyên san KHTN và Công nghệ, 30 (1S), 24-30
 • 2014, Dương Thị Anh Đào, Lục Hồng Thắm, Lê Thị Tuyết , Một số đặc điểm sinh học và khả năng sinh sản của lợn Hương trong điều kiện nuôi nhốt tại Cao Bằng, Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội, chuyên san KHTN và Công nghệ, 30 (1S), 31-37
 • 2014, Le Thi Tuyet, Bui Thi Ngoc Anh, Tran Quang Binh, Application of restriction fragment leghth polymorphirm method for genotyping BDNF rs6265 polymorphism, Journal of science of HNUE, Chemical and Biological Science, 59 (9), 123-130
 • 2014, Le Thi Tuyet, Bui Thi Nhung, Duong Thi Anh Dao, Nguyen Thi Hong Hanh, Le Danh Tuyen, Tran Quang Binh, Vu Thi Minh Thuc, The Brain-Derived Neurotrophic Factor Val66Met Polymorphism, Delivery Method, Birth Weight, and Night Sleep Duration as Determinants of Obesity in Vietnamese Children of Primary School Age, CHILDHOOD OBESITY, DOI: 10.1089/chi.2017.0007,
 • 2014, Lê Thị Tuyết, Bùi Thị Nhung, Trần Quang Bình , Mối liên quan giữa một số đặc điểm sơ sinh, bú sữa mẹ và thói quen ăn uống đối với bệnh béo phì ở học sinh tiểu học nội thành Hà Nội, Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội, chuyên san KHTN và Công nghệ, 30 (1S), 275-281
 • 2014, Lê Thị Tuyết, Bùi Thị Nhung, Trần Quang Bình, Mối liên quan giữa một số đặc điểm gia đình với bệnh béo phì ở học sinh tiểu học nội thành Hà Nội, Tạp chí Sinh lý học Việt Nam, 18 (3), 43-48
 • 2014, Nguyen Thi Hong Hanh, Duong Thi Anh Dao, Le Thi Tuyet, Nguyen Thi Trung Thu, Nguyen Phuc Hung , Knowledge and personal opinions of secondary school biology teachers in Hanoi and Dien Bien about reproductive health, Journal of science, Hanoi national university of Education, 59 (9), 161-168
 • 2013, Bùi Thị Nhung, Lê Thị Hợp, Trần Quang Bình,..., Lê Thị Tuyết, Tình trạng dinh dưỡng của học sinh tiểu học tại nội thành Hà Nội năm 2011, Tạp chí Y học Dự phòng, XXIII, 1 (136), 49-57
 • 2013, Dương Thị Anh Đào, Lê Thị Tuyết, Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Nguyễn Thị Trung Thu, Lê Thị Anh , Tác dụng điều trị béo phì và rối loạn lipid máu của dịch chiết lá sen (Nelumbo nucifera) trên chuột nhắt trắng ăn chế độ ăn giàu chất béo, Tạp chí khoa học, Đại học Sư phạm Hà Nội, 58 (3), 122-132
 • 2013, Mai Sỹ Tuấn (chủ biên), ..., Lê Thị Tuyết, Thực hành sinh học trong trường phổ thông , NXB Giáo dục, Sách tham khảo,
 • 2012, Le Thi Tuyet, Nguyen Thi Hong Hanh, Vuong Thị Huyen, Obesity prevention in mice by using lotus (Nelumbo nuficera) leaf tea, Journal of science, Hanoi national university of Education, 57 (8), 148-156
 • 2012, Nguyen Thi Hong Hanh, Ma Thi Thu Le, Le Thi Tuyet, Dao Thi Sen, Anti-diabetic effects of lotus (Nelumbo nuficera) leaves in alloxan-induced diabetic mice, Journal of science, Hanoi national university of Education, 57 (8), 138-147
 • 2012, Nguyễn Thị Trung Thu, Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Lê Thị Tuyết, Nguyễn Thị Mai, Nguyễn Thị Hoa, Lê Thị Thủy, Nghiên cứu tác dụng điều trị đái tháo đường của dịch chiết lá ổi (Psidium guajava)trên chuột nhắt trắng (Mus musculus, Tạp chí khoa học, Đại học Sư phạm Hà Nội, 57 (3), 155-165
 • 2010, Lê Thị Tuyết, Nguyễn Lai Thành, Nguyễn Duy Điều, Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Phạm Nguyệt Hằng, Thử nghiệm chuyển gen eGFP trên gà (Gallus gallus dometicus) sử dụng vector pT2/BH-CVpf-SB11 bằng phương pháp chuyển gen qua tinh trùng, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Khoa học tự nhiên và công nghệ, 26 (2S), 266-273
 • 2010, Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Nguyễn Lai Thành, Nguyễn Duy Điều, Thân Thị Trang Uyên, Lê Thị Tuyết, Thân Thị Linh Quyên, Thử nghiệm chuyển gen eGFP trên gà (Gallus gallus dometicus) sử dụng vector pT2/BH-CVpf-SB11 bằng phương pháp vi tiêm vào phôi gà 0 giờ ấp, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Khoa học tự nhiên và công nghệ, 26 (2S), 124-131
 • , , , , ,

Workshop papers

 • 2016, Tình trạng dinh dưỡng của học sinh trường tiểu học Nguyễn Trãi, thành phố Hải Dương năm 2014, Việt Nam
 • 2014, Associations between Val66Met variant in BDNF gene and obesity in Vietnamese children, Korea
 • 2012, Nghiên cứu tác dụng của trà lá sen (Neulumbo nucifera) trong điều trị béo phì trên chuột nhắt trắng (Mus musculus), Việt Nam
 • 2012, Tính đa hình và sự liên quan của SNP rs9939609 tại gen FTO với bệnh béo phì ở trẻ em tiểu học nội thành Hà Nội, Việt Nam

Science blogs

Teaching subjects

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
Top