ĐHSPHN - Đỗ Thị Thảo
A A+
Biography / Background Qualifications Employment History Science Awards Education Projects Publications / Books Workshop papers Science blogs Teaching subjects
Views: 6964 - Lastest Update: 1/8/2020

Tiến sĩ Đỗ Thị Thảo

Position Trưởng bộ môn Giáo dục trẻ khuyết tật trí tuệ và trẻ tự kỉ
Telephone 0912.720.496
Org Unit Khoa Giáo dục Đặc biệt
Floor/Room Tòa nhà K3, trường ĐHSP Hà Nội, 136 Đường Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.
Email thao2006trang@yahoo.com - thaodt@hnue.edu.vn
Language Tiếng Anh (B2),
To link to this page, please use the following URL:
http://www.hnue.edu.vn/directory/Thaodt

Biography / Background

 1. Khoa học Giáo dục (Tâm lý – Giáo dục)
 2. Giáo dục đặc biệt/Giáo dục hòa nhập trẻ rối loạn phổ tự kỉ, khuyết tật trí tuệ
 3. Can thiệp sớm giáo dục trẻ rối loạn phổ tự kỉ
 4. Đánh giá phát triển trẻ tự kỉ, KTTT và hỗ trợ cộng đồng
 5. Phương pháp can thiệp, giáo dục trẻ rối loạn phổ tự kỉ và KTTT


Quá trình công tác

Thời gian

(từ năm ... đến năm...)

Vị trí công tác

Lĩnh vực chuyên môn

Cơ quan công tác

2001 - 2002

2003 -2004

Giảng viên

Bí thư liên chi đoàn

Tâm Lý học - Cử nhân

Giáo dục đặc biệt - Cử nhân

Giáo dục học- Ths và Tiến sĩ

Khoa Giáo dục đặc biệt, Đại hoc Sư phạm Hà Nội

2004 - 2007

Giảng viên, Phó trưởng bộ môn Giáo dục trẻ khuyết tật trí tuệ - Ủy viên Công đoàn Khoa.

Tâm Lý học - Cử nhân

Giáo dục đặc biệt - Cử nhân

Giáo dục học- Ths và Tiến sĩ

Khoa Giáo dục đặc biệt, Đại hoc Sư phạm Hà Nội

Tháng 2007- 2013

Trưởng Bộ môn Phương pháp

         Như trên

Khoa Giáo dục đặc biệt, Đại hoc Sư phạm Hà Nội

Tháng 3- 2013 đến nay 

Trưởng bộ môn Giáo dục trẻ khuyết tật trí tuệ và trẻ tự kỉ

          Như trên

 Khoa Giáo dục đặc biệt, Đại hoc Sư phạm Hà Nội.


Qualifications

  Employment History

   Science Awards

   Education

    Projects

    Đề tài khoa học:

    Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã chủ trì

    Thời gian

    (bắt đầu - kết thúc)

    Thuộc Chương trình (nếu có)

    Tình trạng

    (đã nghiệm thu)

    1. Xây dựng bộ tranh ảnh hỗ trợ giao tiếp cho trẻ tự kỉ.

    Tác giả

    2009-2010

    Trường ĐHSPHN ĐHSP- 07- 148

    Đã nghiệm thu

    2. Can thiệp sớm cho trẻ tự kỉ và khuyết tật phát triển

    Tác giả

    2009-2011

    Đề tài NCKH: SPHN-09-282- Trig-34.

    Đã nghiệm thu

    3. Xây dựng video clip giáo dục học sinh THCS về trường học tôn trọng sự khác biệt.

    Đồng tác giả

    2010-2012


    Bộ GD&ĐT

    Vụ THCS 2


    Đã nghiệm thu

    4. Áp dụng phương pháp TEACCH trong giáo dục trẻ tự kỉ-.

    Tác giả

    2010-2012

    Cấp bộ: Mã số B2010-17 – 258.

    Đã nghiệm thu

    5. Nghiên cứu biện pháp can thiệp sớm và giáo dục hòa nhập cho trẻ tự kỉ ở nước ta hiện nay và trong giai đoạn 2011 – 2020

    Thành viên thanh gia nghiên cứu chính của đề tài

    2011-2015

    Đề tài độc lập cấp Nhà nước, Mã số: ĐTĐL.2011 - T/11.

    Đã nghiệm thu

    6. Nghiên cứu ứng dụng các phương pháp trị liệu trong giáo dục trẻ rối loạn phổ tự kỉ

    Thành viên thanh gia nghiên cứu chính của đề tài

    2016-2018

    Đề tài khoa học cấp Bộ

    Đang triển khai

    7. Nghiên cứu biên soạn tài liệu hướng dẫn tổ chức các hoạt động giáo dục phòng, chống thiên tai trong trường mầm non cho sinh viên các trường sư phạm

    Tác giả

    2016-2017

    Đề tài khoa học cấp Bộ

    Mã số: B 2016 - 01 - TT

    Đang triển khai

    Luận án:  Đỗ Thị Thảo (2.2016), Can thiệp sớm giáo dục trẻ rối loạn phổ tự kỉ, Luận án tiến sĩ khoa học Giáo dục, trường ĐHSP Hà Nội.

    Publications / Books

    Giáo trình:

    1. Nguyễn Thị Hoàng Yến (chủ biên), Đỗ Thị Thảo (2010), Đại cương về giáo dục trẻ khuyết tật trí tuệ, NXB Đại học Sư Phạm.

    2. Nguyễn Thị Hoàng Yến (chủ biên), Phạm Thị Bền, Đỗ Thị Thảo (2011), Nhập môn Giáo dục đặc biệt, NXB Giáo dục.

    3. Đỗ Thị Thảo (2010) - Giáo trình điện tử: Đại cương giáo dục trẻ khuyết tật trí tuệ - ĐHSPHN

          4. Đỗ Thị Thảo (2012) - Giáo trình điện tử: Phương pháp dạy học sinh khuyết tật trí tuệ - ĐHSPHN

         5. Đỗ Thị Thảo (2009)- Chuyên khảo: Can thiệp sớm giáo dục trẻ rối loạn phổ tự kỉ- NXB Giáo dục

         6. Nguyễn Xuân Hải, Nguyễn Nữ Tâm An, Hoàng Văn Tiến (chủ biên), Trần Văn Công, Hồ Thị Huyền Thương, Đỗ Thị Thảo, Nguyễn Thị Hoa, Hoàng Thị Lệ Quyên, Phan Thiệu Xuân Giang (Tham gia) (2019): Hỗ trợ phục hồi chức năng cho trẻ em tự kỉ tại Việt Nam (Tài liệu dành cho cán bộ quản lý và kỹ thuật viên can thiệp)- Nhà Xuất bản ĐH Quốc Gia Hà Nội

          7. Nguyễn Xuân Hải, Nguyễn Nữ Tâm An, Hoàng Văn Tiến (chủ biên), Trần Văn Công, Hồ Thị Huyền Thương, Đỗ Thị Thảo, Nguyễn Thị Hoa, Hoàng Thị Lệ Quyên, Phan Thiệu Xuân Giang (Tham gia) (2019): Hỗ trợ phục hồi chức năng cho trẻ em tự kỉ tại Việt Nam (Tài liệu dành cho chamej và người chăm sóc)- Nhà Xuất bản ĐH Quốc Gia Hà Nội

    Workshop papers

    Các bài báo khoa học

    TT

    Tên công trình

    (bài báo, công trình…)

    Là tác giả hoặc là đồng tác giả

    Nơi công bố

    (tên tạp chí đã đăng/ nhà xuất bản)

    Năm công bố

    1

    Tạp chí quốc tế
    1.1

    Autism Spectrum Disorders: Typical behaviors in children with ASD from 3 to 6

    Do Thi Thao

    Cбopниk Нayчныx Cтaтeй

    “Coвpeмeнныe Пpoблeмы нeykи и oбpaзoвaния: Tpaдuции и Нoвaции”, Kaзaxckий Нaциoнaлый Пeдaгoгичeckий

    Yнивepcитeт Имeни Aбaя, Kazakhstan, 3/2017, ISBN 978-601-298-581-8, p215-224.

    3.2017

    1.2

    Current Status of Developing Visual Perception for children with Autism Spectrum Disorders

    Do Thi Thao

    Tran Tuyet Anh

    Cбopниk Нayчныx Cтaтeй

    “Coвpeмeнныe Пpoблeмы нeykи и oбpaзoвaния: Tpaдuции и Нoвaции”, Kaзaxckий Нaциoнaлый Пeдaгoгичeckий

    Yнивepcитeт Имeни Aбaя, Kazakhstan, 3/2017, ISBN 978-601-298-581-8, p264-274.

    3.2017

    1.3

    Measures to Develop Vocabulary for Children 3-4 Years Old with Autism Spectrum Disorders in Inclusive Kindergarten School

    Do Thi Thao, Bui Thi Lam

    American Journal of Educational Research, 2018, Vol. 6, No. 5, 424-430. Available online at DOI:10.12691/education-6-5-9

    5.2018

    1.4

    The Situation of Co-operative Skills Education for 5-6 year-old ASD Children through Playing in Kindergartens in Son Hoa District, Phu Yen, Vietnam


    Do Thi Thao, Dang Thuy Thuy, Dang Loc Tho


    American Journal of Educational Research, 2018, Vol. 6, No. 6, 749-756. DOI:10.12691/education-6-5-9

    5.2018

    1.5

    Education of Road Safety Awareness to Secondary School Students in Phu Yen Province, Vietnam Based on the Community

    Nguyen Trung Luong, Do Thi Thao,*, Dang Loc Tho

    American Journal of Educational Research, 2018, Vol. 6, No. 7, 889-897. DOI:10.12691/education-6-7-2

    6.2018

    1.6

    Situation of Organizing Musical Activities to Limit Stereotyping Behavior in 5-6 Year ASD Children at Special Education Centers in Hanoi, Vietnam

    Hoang Thi Kim Phuong, Do Thi Thao, Dang Loc Tho

    American Journal of Educational Research, 2018, Vol. 6, No. 10, 1365-1371.
    DOI:10.12691/education-6-10-5

    10.2018

    1.7

    Capability Building of Coordinating with Other Educators for Preschool Teachers in Educating Developmentally Disabled Children in Gia Lam District, Hanoi, Vietnam

    Do Thi Thao, Do Diem Huyen, Dang Loc Tho, Nguyễn Thị Hoa

    American Journal of Educational Research, vol. 6, no. 11 (2018): 1445-1454. doi: 10.12691/education-6-11-1.

    11.2018

    2

    Tạp chí quốc gia
    2.1

    Sử dụng Pep-R trong can thiệp sớm cho trẻ có RLPTK,

    Đỗ Thị Thảo

    Tạp chí khoa học - trường Đại học sư phạm Hà Nội, Số 8 trang 146-157

    2010

    2.2

    Xây dựng và sử dụng tranh ảnh hỗ trợ giao tiếp cho trẻ rối loạn tự kỉ

    Đỗ Thị Thảo

    Tạp chí khoa học- Trường ĐHSP Hà Nội. Số 4, năm 2011, trang 107-116

    2011

    2.3

    Xây dựng video clip giáo dục học sinh THCS về trường học tôn trọng sự khác biệt

    Đồng tác giả (6)

    Tạp chí thiết bị giáo dục

    12/2011

    2.4

    Một số biện pháp can thiệp sớm cho trẻ rối loạn phổ tự kỉ

    Đỗ Thị Thảo

    Tạp chí giáo dục - tr33-36.

    12/2013,

    2.5

    Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả của quá trình can thiệp sớm cho trẻ rối loạn phổ tự kỉ

    Đỗ Thị Thảo

    Tạp chí giáo dục - tr30-32.

    12/2013,

    2.6

    Áp dụng phương pháp Teacch trong can thiệp sớm cho trẻ RLPTK

    Đỗ Thị Thảo

    Tạp chí khoa học, Trường ĐHSP HN - Số 59 (2) Tr 132-142

    2014

    2.7

    Một số chiến lược quản lí hành vi trẻ rối loạn phổ tự kỉ,

    Đỗ Thị Thảo

    Tạp chí giáo dục -Trang 62-65- số đặc biệt tháng 6

    2014


    2.8

    Xây dựng và sử dụng một số bài tập phát triển khả năng tri giác thị giác cho trẻ rối loạn phổ tự kỉ.

    Đỗ Thị Thảo

    Tạp chí khoa học - Trường ĐHSP Hà Nội- Số 59 (8) Tr 167 –176

    2014

    2.9

    Thực trạng kỹ năng thiết lập mối quan hệ xã hội cho trẻ rối loạn phổ tự kỉ 4 - 5 tuổi tại một số trường mầm non trên địa bàn Hà Nội.

    Đỗ Thị Thảo- Đỗ Thị Thảo

    Tạp chí khoa học- Trường ĐHSP Hà Nội - Số 60 (1), trang 113-123

    2015


    2.10

    Quy trình can thiệp sớm giáo dục trẻ rối loạn phổ tự kỉ

    Đỗ Thị Thảo

    Tạp chí Khoa học, Trường ĐHSP Hà Nội - Số 60 (6), tr.161-171

    2015


    2.11

    Biện pháp giáo dục kỹ năng thiết lập mối quan hệ xã hội cho trẻ rối loạn phổ tự kỉ nhẹ 4 - 5 tuổi trong trường mầm non hòa nhập.

    Đỗ Thị Thảo

    Tạp chí khoa học - Trường ĐHSP Hà Nội, Số 60, số 6BC, trang 119-128

    2015

    2.12

    Biện pháp can thiệp sớm giáo dục trẻ rối loạn phổ tự kỉ,

    Đỗ Thị Thảo

    Tạp chí khoa học - Trường ĐHSP Hà Nội, Số 60, số 8C, trang 74-81, ISSN 2354-1075

    2015

    2.13

    Một số nghiên cứu sử dụng phương pháp phân tích hành vi ứng dụng (APPLIED BEHAVIOR ANALYSIS – ABA ) trong can thiệp sớm trẻ rối loạn phổ tự kỉ,

    Đỗ Thị Thảo

    Tạp chí khoa học - Trường ĐHSP Hà Nội - Số 60, số 8C, trang 125-132, ISSN 2354-1075

    2015

    2.14

    Hợp tác giữa nhà trường và gia đình trong can thiệp sớm giáo dục trẻ rối loạn phổ tự kỉ

    Đỗ Thị Thảo

    Tạp chí khoa học - Trường ĐHSP Hà Nội -Vol.61,No.1,pp.155-165

    2016

    2.15

    Thực trạng phát triển ở trẻ rối loạn phổ tự kỉ lứa tuổi mầm non

    Đỗ Thị Thảo

    Tạp chí khoa học - Trường ĐHSP Hà Nội- Vol.61,No.3,pp.159-169

    2016

    2.16

    Nâng cao năng lực cho giáo viên can thiệp sớm giáo dục trẻ rối loạn phổ tự kỉ

    Đỗ Thị Thảo

    Tạp chí Giáo dục -ISSN 2354- 0753

    Số đặc biệt, tháng. Tr.161 – 164

    6/2016

    2.17

    Giáo dục kỹ năng xã hội cho trẻ rối loạn phổ tự kỉ trong trường mầm non hòa nhập

    Đỗ Thị Thảo

    Hà Mai Hoa

    Tạp chí khoa học Giáo dục. Số 130 tháng, Tr60-62. ISN 0868-3662

    7/2016

    2.18

    Thực trạng xây dụng và sử dụng video làm mẫu giáo dục kỹ năng ứng xử với thầy cô và bạn bè cho trẻ rối loạn phổ tự kỉ nhẹ 4-5 tuổi trong trường mầm non hòa nhập,

    Đỗ Thị Thảo

    Nguyễn Thị Bích Thảo

    Tạp chí khoa học - ĐHSP Hà Nội, ISSN 2354-10756, p.140-150

    2016

    2.19

    Nâng cao năng lực thực hành nghề nghiệp cho giáo viên can thiệp sớm giáo dục trẻ rối loạn phổ tự kỉ

    Đỗ Thị Thảo, Nguyễn Thị Hoàng Yến, Nguyễn Xuân Hải

    Tạp chí khoa học - ĐHSP Hà - Nội, Vol.61, No.8A,  ISSN 2354- 1075, pp217-225.

    2016

    2.20

    Quy trình xây dụng video làm mẫu giáo dục kỹ năng ứng xử với thầy cô và bạn bè cho trẻ rối loạn phổ tự kỉ nhẹ trong trường mầm non hòa nhập,

    Đỗ Thị Thảo

    Tạp chí khoa học - ĐHSP Hà Nội -  No8 (2016) p. 148-158

    2016

    2.21

    Developing Visual Perception for 5 - 6 year- old Children with Autism Spectrum Disorders.

    Đỗ Thị Thảo,

    Trần Xuân Kiều

    Tạp chí khoa học - ĐHSP Hà Nội - Số 11/2016 EN- p. 160-167. ISSN 2354- 1075

    2016


    2.22

    Vốn từ của trẻ rối loạn phổ tự kỉ 3-4 tuổi ở trường mầm non hòa nhập

    Đỗ Thị Thảo- Bùi Thị Lâm- Nguyễn Thị Dung

    Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 62 (1), p. 146-153. ISSN 2354- 1075

    2017

    2.23

    Thực trạng sử dụng các biện pháp phát triển vốn từ cho trẻ rối loạn phổ tự kỉ 3-4 tuổi học hòa nhập ở trường mầm non

    Đỗ Thị Thảo, Nguyễn Thị Dung (2017),

    Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 62 (9), p. 163-171. ISSN 2354- 1075.

    2017

    2.24

    Kiến thức, kỹ năng của giáo viên và cha mẹ về các phương pháp can thiệp sớm giáo dục trẻ rối loạn phổ tự kỉ

    Đỗ Thị Thảo, Nguyễn Thị Hoàng Yến, Trịnh Ngọc Toàn

    Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 62(9AB), p. 57-66. ISSN 2354- 1075

    2017

    2.25

    Sử dụng phần mềm BoasdMarker xây dựng trò chơi bằng hình ảnh luyện phát âm âm “M” cho trẻ ASD 5- 6 tuổi

    Đỗ Thị Nhị- Đỗ Thị Thảo- Trần Thị Thiệp

    Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 62(9AB), p. 121-132. ISSN 2354- 1075

    2017

    2.26

    Stereotyped behaviors and strategies to intervene stereotyped behaviors in children with autism spectrum disorders from 3 to 6 years old at special preschools,

    Do Thi Thao, Tran Xuan Kieu,

    HNUE Journal of Science, 62(6), 147-157. 

    2017

    2.27

    Thực trạng xây dựng và sử dụng trò chơi phát triển xúc giác cho trẻ khiếm thị kèm theo rối loạn phổ tự kỉ

    Đồng tác giả (2)

    Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 62(9AB), p. 284-294. ISSN 2354- 1075

    2017

    2.28

    BUILDING AND EXPERIMENTING TACTILE DEVELOPMENT GAMES FOR CHILDREN WITH VISUAL IMPAIRMENT AND CO-OCCURRING WITH DEVELOPMENTAL DISORDERS 

    Do Thi Thao, Nguyen Thi Tham and Tran Thi Tuyet, 

    HNUE Journal of Science 176-186.

    12 (2017) p. 176-186

    2017


    2.29


    Dịch vụ can thiệp sớm giáo dục trẻ rối loạn phổ tự kỉ


    Đỗ Thị Thảo

    HNUE Journal of Science Educational Sciennes, 2018, Volume 63, Issue 9AB, pp. 117-128.

    9.2018

    2.30

    Biện pháp sử dụng chương trình can thiệp sớm DENVER cho trẻ rối loạn phổ tự kỉ


    TS. Đỗ Thị Thảo – Bùi Kiều Chinh

    HNUE Journal of Science Educational Sciennes, 2019, Volume 64, Issue 9AB, pp. 370-380.

    9.2019

    2.31

    Ứng dụng phương pháp TEACCH xây dựng và sử dụng một số bài tập giúp trẻ rối loạn phổ tự kỷ 5-6 tuổi hình thành biểu tượng về số lượng

    1. Nguyễn Thị Hiền, 2 TS. Đỗ Thị Thảo

    HNUE Journal of Science Educational Sciennes,

    2019, Volume 64, Issue 9AB, pp. 397- 408

    9.2019

    2.32


    Biện pháp bồi dưỡng năng lực phối hợp cho giáo viên mầm non với các lực lượng giáo dục trong chăm sóc và giáo dục trẻ khuyết tật phát triển


    TS. Đỗ Thị Thảo1 , Ths.Nguyễn Thị Thu Giang 2,  

    Ths. Đỗ Diễm Huyền3, Ths.Trịnh Ngọc Toàn4,


    HNUE Journal of Science Educational Sciennes,

    2019, Volume 64, Issue 9AB, pp. 230-237

    9.2019    3

    Hội nghị quốc tế
    3.1.

    Phương pháp Teacch trong giáo dục trẻ rối loạn tự kỉ.

    Tác giả

    Kỷ yếu hội thảo quốc tế. NXB ĐHSP TPHCM. Trang. 189-208

    2013


    3.2

    Giáo dục kỹ năng xã hội cho trẻ rối loạn phổ tự kỉ trong trường mầm non hòa nhập

    Tác giả

    Kỉ yếu hội thảo quốc tế, Trường CĐSP TƯ 3. Trang 118 – 125

    2015


    4

    Hội thảo trong nước
    4.1

    Chương trình đào tạo giáo viên Giáo dục Đặc biệt với trẻ chậm phát triển trí tuệ và kế hoạch đào tạo giáo viên dạy tự kỉ

    Đồng tác giả

    Kỉ yếu hội nghị quốc gia lần thứ nhất “Rối loạn tự kỉ và can thiệp”

    2008

    4.2

    Đổi mới phương pháp dạy học ở khoa Giáo dục Đặc biệt – Trường ĐHSP Hà Nội trong năm năm gần đây

    Đồng tác giả

    Hội thảo Đổi mới phương pháp dạy và học ở các trường sư phạm trong xu thế hội nhập, NXB ĐHSP.

    2009


    4.3

    Đoàn thanh niên khoa giáo dục đặc biệt với công tác đổi mới phương pháp dạy học

    Tác giả

    Đoàn thanh niên với công tác nâng cao chất lượng đào tạo GV ở các trường SP- NXB ĐHSP – trang 101. 105

    2011


    4.4

    Sự cần thiết của viêc phối hợp giữa GV và CM trong CTS cho trẻ tự kỉ lứa tuổi mẫu giáo

    Tác giả

    GDĐB Việt Nam, kinh nghiệm và triển vọng – NXB ĐHSP.

    2011

    4.5

    Thực trạng và một số biện pháp CTS cho trẻ tự kỉ

    Tác giả

    GD ĐB Việt Nam, kinh nghiệm và triển vọng- NXB ĐHSP.

    2011

    4.6

    Mô hình can thiệp sớm cho trẻ rối loạn phổ tự kỉ tại trường chuyên biệt Ánh Sao”,

    Đồng tác giả

    CS&GD trẻ tự kỉ ở Việt Nam: thực trạng và triển vọng, Viện KHGD VN – Trang 45-54

    2013


    4.7

    Phát triển chương trình đào tạo và bồi dưỡng chuyên môn về giáo dục trẻ rối loạn phổ tự kỉ tại khoa giáo dục đặt biệt Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

    Đồng tác giả (3)

    Kỷ yếu hội thảo quốc gia “Ứng dụng tâm lý, giáo dục học vào can thiệp rối loạn phát triển” NXB ĐHQG HN pp 39-46

    2017

    4.8

    Kết quả thực nghiệm các biện pháp giáo dục kỹ năng thiết lập mối quan hệ xã hội cho trẻ rối loạn phổ tự kỉ 4-5 tuổi trong trường mầm non hòa nhập

    Đồng tác giả

    Kỷ yếu hội thảo khoa học "Chương trình dạy kỹ năng xã hội cho trẻ mầm non có rối loạn phổ tự kỉ- bài học kinh nghiệm ở Việt Nam và trên thế giới". ISBN:978-604-958-053-6. Tr 222-231

    2017

    Science blogs

    Teaching subjects

    TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
    Top