A A+
Khoa Công tác Xã hội
Địa chỉ Tầng 3 nhà D3 – Đại học Sư Phạm Hà Nội, 136 Xuân Thủy – Cầu Giấy – Hà Nội
Điện thoại 04.85876443
Email k.ctxh@hnue.edu.vn
Website http://ctxh.hnue.edu.vn
Thành lập 2011

Chức năng nhiệm vụ

Đào tạo Đại học và Sau đại học ngành Công tác xã hội.

Nghiên cứu, ứng dụng, thực hành các lĩnh vực trong Công tác xã hội

Sinh viên sau khi tốt nghiệp được trang bị đầy đủ kiến thức và kỹ năng để trở thành những nhân viên Công tác xã hội chuyên nghiệp, có thể làm việc tại các cơ quan của ngành Lao động, thương binh & xã hội từ các cấp Trung ương đến địa phương hoặc các cơ sở cung cấp dịch vụ xã hội khác nhau thuộc các lĩnh vực như: y tế, kinh tế, giáo dục, pháp luật, phúc lợi xã hội…Hay làm việc trực tiếp tại các tổ chức chính trị xã hội, các tổ chức phi chính phủ, các trung tâm, dự án phát triển xã hội..Hoặc có thể làm việc độc lập với vai trò là nhân viên xã hội, kiểm huấn viên, nhà nghiên cứu hay cán bộ hoạch định chính sách xã hội.

Giới thiệu về ban lãnh đạo

Trưởng Khoa: TS. Vũ Thị Kim Dung, phụ trách chung các hoạt động về đào tạo và nghiên cứu của Khoa

Phó trưởng khoa: ThS. Nguyễn Hiệp Thương, phụ trách đào tạo đại học

Phó trưởng khoa: ThS. Nguyễn Duy Nhiên, phụ trách về thực hành Công tác xã hội, công tác Đoàn thể và cơ sở vật chất

Chi bộ Đảng trực thuộc Đảng ủy Trường

Bí thư chi bộ: TS. Vũ Thị Kim Dung

Phó bí thư: ThS. Nguyễn Hiệp Thương

Chi ủy viên: ThS. Nguyễn Lê Hoài Anh

Cơ cấu tổ chức

Chi bộ Đảng trực thuộc Đảng ủy Trường

Bí thư chi bộ: TS. Vũ Thị Kim Dung

Phó bí thư: ThS. Nguyễn Hiệp Thương

Chi ủy viên: ThS. Nguyễn Lê Hoài Anh

Ban Chủ nhiệm Khoa

Trưởng Khoa: TS. Vũ Thị Kim Dung

Phó trưởng Khoa: ThS. Nguyễn Hiệp Thương

Phó trưởng Khoa: ThS. Nguyễn Duy Nhiên

Công Đoàn Khoa

Chủ tịch Công Đoàn: ThS. Trần Anh Thư

Đoàn thanh niên

Bí Thư Liên chi Đoàn: ThS. Nguyễn Lê Hoài Anh

Tổ bộ môn

Bộ môn Cơ sở Công tác xã hội:

Trưởng bộ môn: ThS. Phạm Văn Tư

Bộ môn An sinh xã hội và Phát triển cộng đồng

Trưởng bộ môn: TS. Nguyễn Thị Mai Hồng

Bộ môn Công tác xã hội với trẻ em và gia đình

Trưởng bộ môn: ThS. Nguyễn Hiệp Thương

Tổ Văn phòng

Tổ trưởng: ThS. Trần Anh Thư

Đội ngũ cán bộ

Khoa Công tác xã hội hiện nay có 26 cán bộ biên chế. Trong đó có 03 Tiến sỹ, 15 Thạc sỹ (08 Thạc sỹ đang làm Nghiên cứu sinh) và 06 cử nhân (đang học cao học), 02  nghiên cứu sinh đang được đào tạo ở nước ngoài (Pháp, Bỉ), chuẩn bị trở thành những tiến sỹ chuyên ngành Công tác xã hội trong năm tới.

Ngoài ra, còn có đội ngũ các GS, PGS, Tiến sỹ, giảng viên các chuyên ngành gần với chuyên ngành CTXH như Tâm lý học, Xã hội học...ở các khoa khác của Trường ĐHSP Hà Nội tham gia hoạt động đào tạo của Khoa.

Phân công nhiệm vụ

Về giảng dạy lý thuyết:

Các tổ bộ môn cùng đảm nhiệm việc giảng dạy lý thuyết cho sinh viên trên lớp.

Bộ môn Cơ sở CTXH đảm nhận giảng dạy các môn: Nhập môn CTXH, Phương pháp nghiên cứu trong CTXH, Quản trị CTXH,  Lý thuyết, CTXH, Giới và Phát triển, Tham vấn...

Bộ môn An sinh xã hội và Phát triển cộng đồng đảm nhận giảng dạy các môn: An sinh xã hội, Tổ chức và phát triển cộng đồng, CTXH nhóm, CTXH trong các tổ chức chính trị xã hội, Công bằng và tiến bộ xã hội,....

Bộ môn CTXH với trẻ em và gia đình đảm nhận giảng dạy các môn: Gia đình học và CTXH với gia đình, Tham vấn trẻ em và gia đình, CTXH với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn,...

Về thực hành Công tác xã hội

Nhóm giảng viên thực hành của Khoa cùng phối hợp với các kiểm huấn viên tại các cơ sở thực hành, thực tập đảm trách việc hướng dẫn thực hành CTXH cho sinh viên

Về nghiên cứu khoa học

Tất cả các cán bộ giảng viên của Khoa đều tham gia nghiên cứu khoa học, viết bài hội thảo, chủ trì và tham gia đề tài nghiên cứu ở các cấp

Giới thiệu về công đoàn

BCH Công đoàn khoa CTXH gồm có:

Chủ tịch Công Đoàn: ThS. Trần Anh Thư

Phó chủ tịch Công đoàn: Nguyễn Duy Cường

Ủy viên BCH Công đoàn: ThS. Nguyễn Thị Mai Hương

Công Đoàn Khoa CTXH đạt danh hiệu Công đoàn vững mạnh xuất sắc

Giới thiệu về đoàn thanh niên

Bí thư LCĐ Khoa: ThS. Nguyễn Lê Hoài Anh

Phó bí thư:  ThS. Nguyễn Thị Mai Hương; Nguyễn Thị Như Ngọc

Liên chi Đoàn Khoa CTXH đạt nhiều thành tích xuất sắc trong các hoạt động phong trào đoàn hội của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Các chuyên ngành đào tạo đại học

Đào tạo cử nhân Công tác xã hội với các hướng chuyên sâu về : Anh sinh xã hội và phát triển cộng đồng, CTXH với trẻ em và gia đình, CTXH trong các tổ chức chính trị xã hội...

Các chuyên ngành đào tạo cao học

Khoa CTXH xã hội đang triển khai đề án đào tạo Thạc sỹ chuyên ngành CTXH

Các chuyên ngành đào tạo nghiên cứu sinh

Trong đinh hướng chiến lược phát triển, Khoa CTXH sẽ xây dựng đề án đào tạo NCS theo các lĩnh vực, chuyên ngành của CTXH.

Đội ngũ cán bộ đào tạo đại học, sau đại học

Bộ môn & Đơn vị trực thuộc

Bộ môn Cơ sở CTXH

Trưởng bộ môn: ThS. Phạm Văn Tư

Bộ môn gồm có 7 cán bộ: 02 Tiến sỹ, 02 Nghiên cứu sinh, 02 Thạc sỹ và 01 Cử nhân đang học Cao học

Bộ môn An sinh xã hội & Phát triển cộng đồng

Trưởng bộ môn: TS. Nguyễn Thị Mai Hồng

Bộ môn gồm  có 9 cán bộ: 01 Tiến sỹ, 03 Nghiên cứu sinh, 02 Thạc sỹ và  03 Cử nhân đang học Cao học

Bộ môn Công tác xã hội với trẻ em và gia đình

Trưởng bộ môn: ThS. Nguyễn Hiệp Thương

Bộ môn gồm có 6 cán bộ: 01 Nghiên cứu sinh, 02 Thạc sỹ và 03 cử nhân đang học Cao học

Tổ Văn phòng

Tổ trưởng: ThS. Trần Anh Thư

Tổ văn phòng gồm có 2 cán bộ phụ trách công tác giáo vụ và quản lý sinh viên.

Cơ sở vật chất và các phòng thí nghiệm

Thư viện Khoa với hàng trăm đầu sách chuyên ngành CTXH hội trong và ngoài nước

Lĩnh vực nghiên cứu

Các hướng nghiên cứu chính:

-       An sinh xã hội và phát triển cộng đồng

-       CTXH với trẻ em, gia đình

Đề tài nghiên cứu

Tuy mới thành lập, nhưng tất cả cán bộ, giảng viên của khoa đều chủ trì, tham gia thực hiện các đề tài NCKH các cấp.

Một số đề tài đã nghiệm thu

+ Đề tài cấp bộ trọng điểm “Biện pháp can thiệp, trợ giúp nhóm trẻ bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS” (PGS.TS Nguyễn Văn Cư làm chủ nhiệm đề tài) đã nghiệm thu năm 2012 đạt kết quả xuất sắc)

+ Đề tài NCKH cấp trường SPHN11-53 do Ngô Thị Thanh Mai là CNĐT “Mô hình trợ giúp hiệu quả nạn nhân bị buôn bán tái hòa nhập cộng đồng” đã nghiệm thu tháng 8 năm 2012 đạt kết quả xuất sắc

+ Đề tài cấp Bộ “Xây dựng các module về kỹ năng tác nghiệp trợ giúp của người làm CTXH đối với đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn” do ThS Nguyễn Duy Nhiên làm chủ nghiệm đề tài đã nghiệm thu cơ sở năm 2012:

Một số đề tài đang triển khai 

- Đề tài cấp trường năm 2012: 03

- Đề tài cấp bộ năm 2013: 02 đề tài

- Một số dự án đang triển khai với đơn vị ngoài trường: 03 dự án hợp tác thực hiện với Cục Bảo trợ Xã hội

+ Dự án viết sách “Công tác xã hội với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn hòa nhập học đường” (2011)

+ Dự án viết sách “Công tác xã hội với trẻ em và gia đình” (2012)

+ Xây dựng module “Công tác xã hội với nạn nhân buôn bán người” (2012)

Sản phẩm nghiên cứu

3 cuốn sách:

- Sách “Công tác xã hội với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn hòa nhập học đường” dành cho các trường đại học, cao đẳng đào tạo CTXH

- Sách “Công tác xã hội với trẻ em và gia đình” dành cho các trường đại học, cao đẳng đào tạo CTXH

- Tài liệu hướng dẫn thực hành “Công tác xã hội với nạn nhân buôn bán người”

Hợp tác trong nước

Khoa CTXH có quan hệ hợp tác với các Bộ ngành, các trường Đại học, Cao đẳng trên toàn quốc về đào tạo CTXH và phối hợp cùng các Trung tâm giáo dục thường xuyên, các cơ quan đơn vị tại địa phương đào tạo cung cấp nguồn nhân lực CTXH

Hợp tác quốc tế

Khoa CTXH coi hợp tác quốc tế là công tác rất quan trọng để góp phần nâng cao trình độ chuyên môn của cán bộ, sinh viên, nhằm phục vụ chất lượng nghiên cứu và đào tạo. Hiện nay, Khoa CTXH có quan hệ hợp tác hữu hảo với một số trường Đại học lớn trên thế giới như: Đại học San Jose State, Trường CTXH New York Silver (Mỹ), Đại học Free Berlin (Đức), Đại học West ( Thụy Điển), Đại học Paris X (Pháp)...

Hiệu quả của sự hợp tác quốc tế của Khoa đang ngày càng nâng cao. Trung bình hàng năm đều có các Giáo sư, chuyên gia CTXH từ các trường đối tác sang làm việc, tập huấn cho cán bộ giảng viên, sinh viên của Khoa.

Đang trực tuyến: 124
Tổng lượt truy cập: 13.620.756
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
Top

https://paperio-live.com

https://agario.red

https://naughtyworms.com

escort pendikmaltepe escort
Tokyo Olympics live stream