A A+
Khoa Giáo dục Tiểu học
Địa chỉ Tầng 6, Nhà V, Trường ĐHSP Hà Nội.
Điện thoại 04 3754 9273 - 04 3754 7696
Email
Website http://gdth.hnue.edu.vn/
Thành lập 1983

Chức năng nhiệm vụ

- Đào tạo đội ngũ giáo viên tiểu học, cán bộ nghiên cứu và quản lí giáo dục tiểu học cho trường Đại học Sư phạm Hà Nội  và bổ trợ cho các trường bạn như Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh, Sư phạm Huế, Đại học Sư phạm Quy Nhơn có trình độ đại học và trình độ Thạc sĩ.

          - Nghiên cứu các vấn đề về giáo dục tiểu học.

          - Bồi dưỡng các chuyên đề nghiệp vụ giáo dục tiểu học cho giáo viên, cán bộ quản lí và cán bộ nghiên cứu của ngành.

          - Tham gia các Dự án và hợp tác quốc tế đào tạo trên đại học.

Giới thiệu về ban lãnh đạo

- Chủ nhiệm khoa:           PGS.TS. Đặng Xuân Thảo

- Phó chủ nhiệm khoa:     PGS.TS. Phó Đức Hòa

                                            

Cơ cấu tổ chức

- Khoa Giáo dục Tiểu học có 29 cán bộ, viên chức với: 1 GS- TS, 4PGS - TS, 8 TS, 10  thạc sĩ (3 thạc sĩ đang làm NCS và sẽ bảo vệ luận án TS trong thời gian tới), 6 cử nhân (5 cử nhân đang học chương trình NCS và thạc sĩ)

Đội ngũ cán bộ

- Bộ môn Khoa học tự nhiên:

+ PGS.TS. Trần Diên Hiển

+ PGS.TS. Trần Ngọc Lan

+ PGS. TS. Nguyễn Thị Thấn

+ TS. Dương Giáng Thiên Hương

+ TS. Vũ Thu Hương

+ Th.S. Nguyễn Thị Thanh Hà

+ Th.S. Hoàng Trung Quân

+ Th.S. Nguyễn Thủy Chung

+ CN. Nguyễn Thị Vân Anh

- Bộ môn Khoa học Xã hội

+ GS.TS. Lê Phương Nga

+ TS. Đặng Thị Kim Nga

+ TS. Phan Phương Dung

+ TS. Dương Thị Huơng

+ Th.S. Nguyễn Trần Hùng

+ Th.S. Nguyễn Thanh Bình

+ Th.S. Phan Hồng Sơn

+ CN. Nguyễn Thu Phương

- Bộ môn Tâm lí- Giáo dục học

+ PGS.TS. Nguyễn Hữu Hợp

+ TS. Phan Thị Hạnh Mai

+ TS. Nguyễn Thị Vân Hương

+ TS. Vũ Thị Lan Anh

+ CN. Trần Thị Thùy Dung

- Bộ môn Thực hành Sư phạm Tiểu học:

+ TS. Phan Thị Hạnh Mai

+ Th.S. Quản Hà Hưng

+ Th.S. Ngô Vũ Thu Hằng

+ CN. Nguyễn Thị Phuơng Thịnh

+ CN. Nguyễn Thị Như Quỳnh

- Tổ Văn phòng:

          + Ths. Lê Thị Vũ Thường

          + Ths. Vũ Tiến Thành

          + CN Ngô Thị Tăng

Phân công nhiệm vụ

* Ban chủ nhiệm khoa:

- TS. Đặng Thị Kim Nga: Phụ trách chung các hoạt động đào tạo và nghiên cứu của khoa và phụ trách đào tạo ngoài trường

            - TS. Phan Thị Hạnh Mai : Phụ trách đào tạo chính qui

- TS. Nguyễn Thị Vân Hương: Phụ trách đào tạo sau đại học, nghiên cứu khoa học và cơ sở vật chất

           * Chủ nhiệm bộ môn

- Truởng bộ môn Khoa học tự nhiên: PGS. TS. Nguyễn Thị Thấn

- Truởng bộ môn Khoa học xã hội: GS.TS. Lê Phương Nga

- Truởng bộ môn Tâm lí- Giáo dục học: PGS. TS. Nguyễn Hữu Hợp

- Truởng bộ môn Thực hành Sư phạm Tiểu học: TS. Phan Thị Hạnh Mai

Nhiệm vụ của các chủ nhiệm bộ môn:……………………………….

          * Tổ trưởng tổ văn phòng: Ths. Lê Thị Vũ Thường

Giới thiệu về công đoàn

- Chủ tịch Công đoàn: TS. Vũ Thị Lan Anh

- Ủy viên BCH:    -Nguyễn Thị Phương Thịnh

                        - Ths. Lê Thị Vũ Thường

Giới thiệu về đoàn thanh niên

- Bí thư : Trần Thị Thùy Dung

- Phó bí thư: Vũ Mai Anh (K60)

                   Trần Thị Mai (K60)

          - Liên chi hội trưởng Hội sinh viên : Nguyễn Thị Trang (K61)

          - Liên chi hội phó Hội sinh viên: Trần Kim Thu (K59)

Các chuyên ngành đào tạo đại học

- Chuyên ngành: Cử nhân Giáo dục Tiểu học

Các chuyên ngành đào tạo cao học

- Chuyên ngành: Thạc sĩ Giáo dục học (Giáo dục Tiểu học)

Các chuyên ngành đào tạo nghiên cứu sinh

- Chuyên ngành: Lí luận và phương pháp Giáo dục Tiểu học

Đội ngũ cán bộ đào tạo đại học, sau đại học

- Cán bộ tham gia đào tạo đại học: 26 cán bộ

- Cán bộ tham gia đào tạo Sau đại học: 14 cán bộ (trong khoa)

Bộ môn & Đơn vị trực thuộc

- Bộ môn Khoa học tự nhiên:

Cán bộ giảng dạy:

+ PGS. TS. Nguyễn Thị Thấn (Chủ nhiệm bộ môn)

+ PGS.TS. Trần Diên Hiển

+ PGS.TS. Trần Ngọc Lan

+ TS. Dương Giáng Thiên Hương

+ TS. Vũ Thu Hương

+ Th.S. Nguyễn Thị Thanh Hà

+ Th.S. Hoàng Trung Quân

+ Th.S. Nguyễn Thủy Chung

+ CN. Nguyễn Thị Vân Anh

Nhiệm vụ: Giảng dạy các lĩnh vực thuộc về cơ sở toán học, cơ sở Tự nhiên xã hội, Lịch sử, Địa lí, Kĩ thuật thủ công…và các phương pháp giảng dạy các môn học này ở Tiểu học; nghiên cứu các lĩnh vực khoa học liên quan tới các môn học ở trường Tiểu học như môn Toán, Khoa học, Lịch sử, Địa lí…

- Bộ môn Khoa học Xã hội

Cán bộ giảng dạy:

+ GS.TS. Lê Phương Nga (Chủ nhiệm bộ môn)

+ TS. Đặng Thị Kim Nga

+ TS. Phan Phương Dung

+ TS. Duơng Thị Huơng

+ Th.S. Nguyễn Trần Hùng

+ Th.S. Nguyễn Thanh Bình

+ Th.S. Phan Hồng Sơn

+ CN. Nguyễn Thu Phương

Nhiệm vụ :Giảng dạy và nghiên cứu các lĩnh vực thuộc Tiếng việt, Văn học, Phương pháp dạy học Tiếng việt, Giáo dục Âm nhạc, Giáo dục Mĩ thuật.

- Bộ môn Tâm lí- Giáo dục học

Cán bộ giảng dạy:

+ PGS.TS. Nguyễn Hữu Hợp (Chủ nhiệm bộ môn)

+ TS. Phan Thị Hạnh Mai

+ TS. Nguyễn Thị Vân Hương

+ TS. Vũ Thị Lan Anh

+ CN. Trần Thị Thùy Dung

Nhiệm vụ: Giảng dạy tâm lí học, giáo dục học, công tác đội, đánh giá kết quả giáo dục ở Tiểu học, PP dạy học Đạo đức ở Tiểu học, các chuyên đề Tâm lí giáo dục ở Tiểu học; tâm lí học phát triển trí tuệ của trẻ, phương pháp dạy học tích cực, lí thuyết kiến tạo, đo lường và đánh giá, tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, giáo dục môi trường, quản lí giáo dục, giáo dục hòa nhập.

- Bộ môn Thực hành Sư phạm Tiểu học:

Cán bộ giảng dạy:

+ TS. Phan Thị Hạnh Mai (Chủ nhiệm bộ môn)

+ Th.S. Quản Hà Hưng

+ CN. Nguyễn Thị Phương Thịnh

+ CN. Nguyễn Thị Như Quỳnh

Nhiệm vụ: Giảng dạy các kĩ năng NVSP cho sinh viên; Tổ chức, hướng dẫn các hoạt động thực hành cho sinh viên tại các trường Tiểu học; Tổ chức, hướng dẫn các hoạt động thực tập sư phạm; nghiên cứu và xây dựng giáo trình liên quan.

Cơ sở vật chất và các phòng thí nghiệm

- Phòng tư liệu: với 23 351 sách giáo khoa, 22 459 sách tham khảo, 207 sách nước ngoài, 385 quyển luận văn và khóa luận.

- Phòng chức năng: trang bị máy chiếu, bảng thông minh, dàn âm thanh, tivi, đầu DVD.

- Phòng thực hành sư phạm: với đầy đủ các thiết bị như máy chiếu, tivi, máy chiếu đa vật thể phục vụ cho việc giảng dạy và thực hành bộ môn thực hành Sư phạm Tiểu học

- Phòng đồ dùng dạy học: gồm nhiều đồ dùng phục vụ cho công tác giảng dạy và thực hành của cán bộ và sinh viên

Lĩnh vực nghiên cứu

- Nghiên cứu việc tổ chức hoạt động giáo dục cho học sinh tiểu học.

-  Nghiên cứu thay thế môn Đạo dức ở tiểu học bằng hoạt động giáo dục.

Đề tài nghiên cứu

Từ 2006 đến 2011, khoa GDTH thực hiện:

- 3 đề tài trọng điểm cấp bộ

- 12  đề tài cấp bộ. Trong đó có

Năm 2006:      - 2 đề tài (tiếp tục thực hiện)

Năm 2007:      - 2 đề tài mới; 2 đề tài tiếp tục thực hiện

Năm 2008:      - 2 đề tài mới; 2 đề tài tiếp tục thực hiện

Năm 2009:      - 2 đề tài mới; 2 đề tài tiếp tục thực hiện

Năm 2010:      - 2 đề tài mới; 2 đề tài tiếp tục thực hiện

Năm 2011:      - 2 đề tài tiếp tục thực hiện

- 1 đề tài nhiệm vụ.

- 2 đề tài thuộc dự án Trig

- 10 đề tài cấp trường.

Sản phẩm nghiên cứu

Từ năm 2006 đến năm 2011, khoa Giáo dục Tiểu học thực hiện viết được:

- Bài báo: 68 bài

- Giáo trình: 34 quyển

- Sách chuyên khảo, tham khảo: 61 quyển

- Đề tài nghiên cứu khoa học: 27 đề tài và 1 nhiệm vụ

Hợp tác trong nước

Hợp tác quốc tế

Đang trực tuyến: 124
Tổng lượt truy cập: 13.620.756
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
Top

https://paperio-live.com

https://agario.red

https://naughtyworms.com

escort pendikmaltepe escort
Tokyo Olympics live stream