A A+
13 7-2007
Kiểm tra và đánh giá

Trích theo Theo điều 9 trong mục "Quy chế đào tạo Sau đại học" của Bộ Giáo dục và Đào tạo, ban hành kèm theo Quyết định số 18/2000/QĐ-BGD&ĐT-SĐH ngày 08/06/2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Lượt xem: 8007
13 7-2007
Điều kiện chuyển tiếp sinh

Theo điều 8 trong mục "Quy chế tuyển sinh Sau đại học" của Bộ Giáo dục và Đào tạo, ban hành kèm theo Quyết định số 02/2001/QĐ-BGD&ĐT-SĐH ngày 29/01/2001, và sửa đổi, bổ sung theo Quyết định số 19/2002/QĐ-BGD&ĐT-SĐH ngày 09/04/2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Lượt xem: 10047
Đang trực tuyến: 124
Tổng lượt truy cập: 13.620.756
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
Top

https://paperio-live.com

https://agario.red

https://naughtyworms.com

escort pendikmaltepe escort
Tokyo Olympics live stream