A A+

Điều kiện chuyển tiếp sinh

Cập nhật: Thứ tư Ngày 8 tháng 9, 2010
Chuyên mục: Đào tạo Thạc sỹ

Theo điều 8 trong mục "Quy chế tuyển sinh Sau đại học" của Bộ Giáo dục và Đào tạo, ban hành kèm theo Quyết định số 02/2001/QĐ-BGD&ĐT-SĐH ngày 29/01/2001, và sửa đổi, bổ sung theo Quyết định số 19/2002/QĐ-BGD&ĐT-SĐH ngày 09/04/2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

1. Chuyển tiếp sinh đào tạo thạc sĩ: 
Sinh viên hệ chính quy được xét chuyển tiếp sinh trong năm tốt nghiệp nếu thỏa mãn những điều kiện sau:

 • Tốt nghiệp loại giỏi trở lên
 • Ngành tốt nghiệp đại học đúng ngành đào tạo thạc sĩ
 • Được khen thưởng về thành tích trong học tập và nghiên cứu khoa học
 • Nằm trong số 10% sinh viên tốt nghiệp được xếp hạng cao nhất của khóa, ngành đào tạo.
 • Được một trường đại học đào tạo thạc sĩ ngành đó đồng ý tiếp nhận
 • Số sinh viên được duyệt chuyển tiếp sinh nằm trong chỉ tiêu tuyển mới và không được vượt quá 5% tổng chỉ tiêu tuyển mới đào tạo thạc sĩ năm đó của cơ sở nhận đào tạo.
2. Chuyển tiếp sinh đào tạo tiến sĩ: 
Học viên Cao học được xét chuyển tiếp sinh đào tạo tiến sĩ trong năm tốt nghiệp nếu thỏa mãn những điều kiện sau:
 • Dưới 40 tuổi
 • Điểm trung bình chung các môn học ở trình độ thạc sĩ đạt 8.0 trở lên
 • Không có môn học nào đạt điểm dưới 7.0 ở lần thi đầu
 • Luận văn đạt 9.0 trở lên, được Hội đồng chấm luận văn nhất trí đánh giá có khả năng phát triển thành luận án tiến sĩ.
 • Hoàn thành chương trình đào tạo đúng thời hạn, không phải tạm ngừng học tập, không phải gia hạn thời gian học tập và bảo vệ luận văn.
 • Có ít nhất một bài báo phù hợp với đề tài nghiên cứu được công bố trên tạp chí khoa học
 • Chuyên ngành đào tạo thạc sĩ đúng chuyên ngành đào tạo tiến sĩ
 • Nằm trong số 5% học viên tốt nghiệp có điểm trung bình chung các môn học cao nhất của khóa học.
 • Tổng số học viên được duyệt chuyển tiếp sinh được tính trong chỉ tiêu tuyển mới và không vượt quá 10% tổng chỉ tiêu tuyển mới đào tạo tiến sĩ năm đó của cơ sở đào tạo.
 • Được cơ quan quản lý đồng ý cho chuyển tiếp sinh và được một cơ sở đào tạo nghiên cứu sinh đồng ý tiếp nhận.

3. Thời gian xét chuyển tiếp sinh:
Chuyển tiếp sinh chỉ xét trong thời gian tối đa 12 tháng kể từ khi tốt nghiệp để vào học khóa tiếp theo sau khi tốt nghiệp. Chuyển tiếp sinh cao học do Hiệu trưởng trường đại học xem xét quyết định và báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo biết. Chuyển tiếp sinh nghiên cứu sinh do Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét quyết định.

4. Hồ sơ xét chuyển tiếp sinh nghiên cứu sinh:
Hồ sơ đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét, quyết định chuyển tiếp sinh nghiên cứu sinh bao gồm:
 • Đơn xin chuyển tiếp sinh nghiên cứu sinh
 • Bản sao (có công chứng) bằng tốt nghiệp đại học
 • Bản sao (có công chứng) bảng điểm thạc sĩ
 • Biên bản bảo vệ luận văn thạc sĩ, biên bản bỏ phiếu chấm luận văn, kết luận của Hội đồng chấm luận văn.
 • Bản sao bài báo khoa học đã công bố
 • Công văn đề nghị cho chuyển tiếp nghiên cứu sinh của cơ quan quản lý học viên và của cơ sở đào tạo.
 • Báo cáo danh sách học viên của khóa học được duyệt công nhận tốt nghiệp qui định tại Điều 13 Quy chế đào tạo Sau đại học (ban hành theo Quyết định số 18/2000/QĐ-BGD&ĐT-SĐH ngày 08 tháng 6 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
 • Công văn đồng ý tiếp nhận của một cơ sở đào tạo nghiên cứu sinh.

5. Chuyển tiếp sinh được miễn thi tuyển. Chuyển tiếp sinh đào tạo tiến sĩ phải bảo vệ đề cương nghiên cứu tại tiểu ban chấm đề cương nghiên cứu sinh trong kỳ thi tuyển sinh sau đại học của cơ sở đào tạo. Kết quả duyệt chuyển tiếp sinh chỉ có giá trị trong 12 tháng để công nhận học viên cao học và nghiên cứu sinh.

Publish: 13/07/2007 Views: 10047
Tin cùng chuyên mục
Đang trực tuyến: 124
Tổng lượt truy cập: 13.620.756
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
Top

https://paperio-live.com

https://agario.red

https://naughtyworms.com

escort pendikmaltepe escort
Tokyo Olympics live stream