ĐHSPHN - TRIỆU ANH TRUNG
A A+
Biography / Background Qualifications Employment History Science Awards Education Projects Publications / Books Workshop papers Science blogs Teaching subjects
Views: 14616 - Lastest Update: 2/24/2020

Tiến sĩ TRIỆU ANH TRUNG

Position Giảng viên/ Trưởng PTN Sinh học Phân tử
Telephone
Org Unit Khoa Sinh Học
Floor/Room Nhà A3, Trường ĐHSP Hà Nội.
Email trungta@hnue.edu.vn
Language English (Good), Vietnamese (Native),
To link to this page, please use the following URL:
http://www.hnue.edu.vn/directory/trungta

Biography / Background

THÔNG BÁO TUYỂN HỌC VIÊN CAO HỌC VÀ NGHIÊN CỨU SINH 
 
Chuyên ngành: Di truyền học 

Nhóm chúng tôi đang có nhu cầu tuyển học viên cao học và nghiên cứu sinh để tham gia nghiên cứu tại Bộ môn và cùng thực hiện các đề tài NCKH theo một số hướng sau đây (Đề tài NAFOSTED và đề tài Cấp Bộ GD-ĐT): 
- Phân tích chức năng một số họ gen liên quan đến khả năng gây bệnh của vi nấm. 
- Cơ chế điều hoà biểu hiện gen sau phiên mã ở vi nấm. 

1. Yêu cầu:
- Yêu thích nghiên cứu khoa học, có thể sắp xếp thời gian để làm thí nghiệm tại lab. 
- Ưu tiên (nhưng không bắt buộc) các học viên đã có các công trình khoa học đã xuất bản, có ý định tiếp tục học nghiên cứu sinh ở trong nước hoặc nước ngoài, có trình độ tiếng Anh khá.
- Quy trình tuyển sinh sẽ thực hiện theo quy định của trường ĐHSP Hà Nội (xem link sau đây, học viên có thể trao đổi trực tiếp với chúng tôi để được hướng dẫn và giúp đỡ khi đăng ký).

Cao học K30 

Nghiên cứu sinh K40 

2. Quyền lợi: 

- Toàn bộ kinh phí phục vụ nghiên cứu sẽ được tài trợ (nguồn từ các đề tài). Học viên sẽ được trả lương dựa theo năng lực chuyên môn, nếu cam kết làm việc liên tục cho đề tài (có thể làm part time hoặc full time). 
- Học viên có thể đề xuất ý tưởng nghiên cứu và làm việc theo sự hướng dẫn trực tiếp của thầy. 
- Học viên được hướng dẫn về phương pháp NCKH, các kỹ thuật phòng lab và được hỗ trợ liên tục từ khi tuyển sinh đến sau khi nhận bằng TN. 
- Được tham gia sinh hoạt chuyên môn trong nhóm nghiên cứu (lab meeting) và tham gia các sinh hoạt học thuật khác (seminar, hội thảo…) 
- Khi đủ số liệu, học viên sẽ tham gia viết và được đứng tên trong các ấn phẩm khoa học (trong nước và quốc tế). 

3. Số lượng: 2-4 học viên cao học, 1-2 nghiên cứu sinh. 

4. Liên hệ:
Ứng viên quan tâm gửi thư trao đổi cụ thể theo địa chỉ email: trungta@hnue.edu.vn. Trong email, ứng viên cần giới thiệu bản thân, trình bày nguyện vọng và đính kèm CV (nếu có). 

Trân trọng,
TS. Triệu Anh Trung,
Khoa Sinh học, Trường ĐHSP Hà Nội. Tel: 0936367283

------------------------------------------------------

Postdoctoral Research Fellow (Marie Skłodowska Curie postdoctoral fellowship)

School of Biological Sciences, University of East Anglia (UEA), Norwich, NR4 7TJ, United Kingdom.

Research fields: Molecular Genetics, Molecular Biology, and Biotechnology.

Teaching subjects: General Genetics, Genetics and Breeding and Human Genetics.

ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Trung_Trieu

Linkedin: https://www.linkedin.com/profile/preview?locale=en_US&trk=prof-0-sb-preview-primary-button

Dalmay's group page: http://rnabio.wixsite.com/dalmay/research

Facebook: https://www.facebook.com/trungtrieu.vn

Qualifications

 • 2016, Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dành cho giảng viên, Trường ĐHSP Hà Nội, #
 • 2011, Training course: "Bioinformatics and Proteomic" (adviser: Dr. Vasslki Koumandou), HNUE, #
 • 2011, Training course: “Molecular Biology and Applications” (adviser: Assoc. Prof. Eva Nordberg Karlsson)., HNUE & Lund University, Sweden, #
 • 2009, Nano-Biotechnology training course (main adviser: Assoc. Prof. Pikul Wanichapichart, Thailand)., HNUE, #
 • 2009, Training course “Improvement of skills for writing scientific papers for international journals” (main adviser: Prof. Sinclair H. Mantell, Sweden)., SIDA & Institute of Biotechnology, VAST, #
 • 2007, 6th International Conference on Bioinformatics InCoB2007 & Bioinformatics Training Workshop (adviser: Chuong Huynh - NCBI USA, Martti Tammi - Sweden, Tan Tin Wee - Singapore)., Hanoi National University, #
 • 2006, Proposal Preparation Training, Small Wetlands Projects in the Mekong Sub-region (adviser: Terry Clayton & Phin Sopheap). , Mekong Wetlands Biodiversity Conservation and Sustainable Use Programme, #
 • 2004, Intel® Teach to the Future (ITTF) training course, HNUE & Intel Vietnam, #

Employment History

 • 2016-2018, Marie Curie Postdoctoral Fellow, University of East Anglia, UNITED KINGDOM
 • 2012 - 2015, PhD student (ERASMUS MUNDUS scholarship), Department of Genetics and Microbiology, Faculty of Biology, University of Murcia, SPAIN
 • 2005 to present, Lecturer, Department of Genetics, Faculty of Biology, HNUE
 • 03 - 11/2010, Foreign Researcher, Faculty of Agriculture, Kochi University, JAPAN

Science Awards

 • 2016-2018,Marie Curie Postdoctoral Fellowship
 • 2012-2015,Erasmus Mundus action 2 (MOVER program)
 • 2008,Odon Vallet Scholarship for Graduate Students, Rencontres du Vietnam
 • 2006,First prize, the competition: “Designing e-learning course for undergraduate students in Hanoi National University of Education"
 • 2001,Second prize, National Biology Olympiad, Vietnam.

Education

 • 2015, PhD (ERASMUS MUNDUS scholarship), University of Murcia, Spain, Advisor: Prof. Rosa Mª Ruiz Vázquez, and Dr. Francisco F.E. Nicolas, Level: Bachelor/Engineer, Type: Regular
 • 2007, Master of Biological Science, Hanoi National University of Education, Advisor: Assoc. Prof. Nguyen Van Cuong, Level: Bachelor/Engineer, Type: Regular
 • 2005, BSc of Biology - Agricultural Techniques and Education, Hanoi National University of Education, Advisor: Assoc. Prof. Nguyen Xuan Viet, Level: Bachelor/Engineer, Type: Regular

Projects

 • 2019-2022, Chủ nhiệm đề tài, Nghiên cứu vai trò của phức hợp C3PO trong cơ chế điều hoà biểu hiện gen sau phiên mã và khả năng gây bệnh của nấm Mucor circinelloides, NAFOSTED
 • 2019-2021, Chủ nhiệm đề tài, Nghiên cứu chức năng của hai họ gen myosin I và II đối với khả năng gây bệnh của nấm Mucor circinelloides, Bộ KH-CN và Bộ GD-ĐT
 • 2012 - 2013, Chủ nhiệm đề tài, Nghiên cứu khả năng thích nghi và một số tính trạng nông sinh học của một số giống lúa Japonica nhập nội từ Nhật Bản, Trường ĐHSP Hà Nội
 • 2012 - 2013, Thành viên dự án, Xây dựng hệ thống các mô hình thí nghiệm ảo hỗ trợ dạy và học thực hành Sinh học cấp THPT tỉnh Quảng Ninh, Sở Giáo dục tỉnh Quảng Ninh
 • 2011 - 2012, Chủ nhiệm dự án, Xây dựng hệ thống bài giảng điện tử môn Sinh học phân tử phục vụ dạy và học của giảng viên và sinh viên khoa Sinh học, Trường ĐHSP Hà Nội
 • 2010 - 2011, Thành viên dự án, Xây dựng các video hướng dẫn sinh viên tự học học phần "Ứng dụng CNTT trong nghiên cứu Sinh học", Trường ĐHSP Hà Nội
 • 2009 - 2010, Thành viên dự án, Xây dựng một số bài giảng điện tử của các chuyên ngành khoa Sinh học phục vụ dạy và học của giảng viên và sinh viên, Trường ĐHSP Hà Nội

Publications / Books

 • 2017, Trieu TA, Navarro-Mendoza MI, Pérez-Arques C, Sanchis M, Capilla J, Navarro-Rodriguez P, Lopez-Fernandez L, Torres-Martínez S, Garre V, Ruiz-Vázquez RM, Nicolás FE, RNAi-Based Functional Genomics Identifies New Virulence Determinants in Mucormycosis, PLoS Pathogens (IF 7.003), 13(1): e1006150,
 • 2015, Trung Anh Trieu, Silvia Calo, Francisco E. Nicolás, Ana Vila, Simon Moxon, Tamas Dalmay, Santiago Torres-Martínez, Victoriano Garre, Rosa M. Ruiz-Vázquez , A Non-canonical RNA Silencing Pathway Promotes mRNA Degradation in Basal Fungi, PLOS Genetics (IF 8.17), 11, e1005168
 • 2014, Trung Anh Trieu, Francisco E. Nicolás, Silvia Calo, Victoriano Garre, Santiago Torres-Martínez and Rosa M. Ruiz-Vázquez, Identifying the RNase III involved in a dicer-independent non-canonical RNA silencing mechanism in Mucor circinelloides, 12th European Conference on Fungal Genetics , , 210
 • 2012, Trieu Anh Trung, Nguyen Van Anh, Nguyen Quynh Anh and Nguyen Van Cuong, Analyzing RYR-1 genotype polymorphism in Mong Cai stock pigs and their F1 generation and designing the Kit for determining this genotype in pigs, JOURNAL OF SCIENCE OF HNUE, 8, 111 - 118 [Abstract]
 • 2010, Trung Anh TRIEU, Stanis MALANGEN, Atsushi DOZAKI, Takeshi AKAOKA, Yasuo TAKEMURA, Mitsuharu URABE and Masayuki MURAI., Single-genic segregation in heading date, observed in a progeny (F8 generation) of the cross between two indica-type varieties in rice, Shikoku Journal of Crop Science, 47, 44 - 45

Workshop papers

 • 5/2018, Triệu Anh Trung và Rosa M. Ruiz-Vázquez. Thiết kế các khung biến nạp đặc hiệu để nghiên cứu chức năng các gen mã hoá ribonuclease III ở nấm Mucor circinelloides, Đại học Quy Nhơn, Bình Định, Việt Nam
 • 2017, A non-canonical RNA silencing pathway in Mucor circinelloides and its involvement in pathogenesis, 29th Fungal Genetics Conference, USA.
 • 2017, Functional analysis of Y RNA-derived sRNAs in the human breast cancer cells, Genomics, Epigenetics and Gene Regulation symposium, University of Essex, UK
 • 2017, Involvement of Y RNA-derived small RNAs in the apoptosis initiation of the human breast cancer cells, BIO Colloquium, University of East Anglia, UK
 • 2017, RNAi-based functional genomics identifies new virulence determinants in mucormycosis, 29th Fungal Genetics Conference, USA
 • 2017, Y RNA-derived sRNAs are involved in a wide range processes in human breast cancer cells, Heidelberg, Germany
 • 2016, Xác định và thiết kế khung biến nạp nhằm loại bỏ gen translin ở nấm Mucor circinelloides, Hội nghị khoa học Quốc gia về Nghiên cứu và giảng dạy Sinh học ở Việt Nam lần thứ 2
 • 2015, A novel RNase III-like protein participates in an RdRP-dependent Dicer-independent degradation mechanism of endogenous mRNAs in basal fungi, 28th Fungal Genetics Conference, USA
 • 12/17 - 18/2007, [International Conf.] International Conference on Reproductive Biotechnology for Conservation and Sustainable Development, Hanoi Melia Hotel
 • 12/13 - 14/2007, [International Conf.] The domesticated animal biodiversity of Vietnam in the context of globalization , Hanoi
 • 09/22 - 26/2008, [International Cof.] The 13th Animal Science Congress of the Asian - Australasian Association of Animal Production Societies, Hanoi
 • 08/20 - 26/2007, [International Conf.] Sixth International Conference on Bioinformatics InCoB2007 & Bioinformatics Training Workshop, Hanoi National University

Science blogs

Teaching subjects

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
Top