1- HOT NEWS: Tuyển sinh viên, học viên cao học và Nghiên cứu sinh làm đề tài Di truyền học
A A+
1- HOT NEWS: Tuyển sinh viên, học viên cao học và Nghiên cứu sinh làm đề tài Di truyền học

Từ năm học 2015-2016 trở đi, chúng tôi có nhu cầu tuyển sinh viên làm đề tài, học viên cao học và nghiên cứu sinh, chuyên ngành Di truyền học. Ưu tiên cho các ứng viên có tinh thần kỷ luật, tinh thần ham học hỏi và có khả năng/ mong muốn sử dụng tiếng Anh trong nghiên cứu.

Hướng nghiên cứu:

  • Nghiên cứu cơ chế điều hòa biểu hiện gen ở nấm M. circinelloides
  • Nghiên cứu khảo sát các gen liên quan đến tính gây bệnh của nấm Mucor
  • Ứng dụng kỹ thuật gen, kỹ thuật RNAi vào việc tạo giống cây trồng, vật nuôi và VSV mới có nhiều đặc tính đột phá.
  • Nghiên cứu phân tích transcriptomics của một số cây trồng tại Việt Nam.

Các ứng viên quan tâm, xin liên hệ để trao đổi cụ thể:

Triệu Anh Trung

Email: trungta@hnue.edu.vn

Trân trọng.

 

Views: 1289 - Like: 0
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
Top