TUYỂN HỌC VIÊN CAO HỌC
A A+
TUYỂN HỌC VIÊN CAO HỌC

TUYỂN HỌC VIÊN CAO HỌC 
Chuyên ngành: Di truyền học 

Nhóm chúng tôi đang có nhu cầu tuyển học viên cao học để tham gia nghiên cứu tại Bộ môn và cùng thực hiện các đề tài NCKH theo một số hướng sau đây: 
- Phân tích chức năng một số họ gen liên quan đến khả năng gây bệnh của vi nấm. 
- Cơ chế điều hoà biểu hiện gen sau phiên mã ở vi nấm. 

1. Yêu cầu:
- Yêu thích nghiên cứu khoa học, có thể sắp xếp thời gian để làm thí nghiệm tại lab. 
- Ưu tiên (nhưng không bắt buộc) các học viên đã có các công trình khoa học đã xuất bản, có ý định tiếp tục học nghiên cứu sinh ở trong nước hoặc nước ngoài, có trình độ tiếng Anh khá.
- Quy trình tuyển sinh sẽ thực hiện theo quy định của trường ĐHSP Hà Nội (xem file đính kèm).

2. Quyền lợi: 
- Toàn bộ kinh phí phục vụ nghiên cứu sẽ được tài trợ (nguồn từ các đề tài). 
- Học viên có thể đề xuất ý tưởng nghiên cứu và làm việc theo sự hướng dẫn trực tiếp của thầy. 
- Học viên được hướng dẫn về phương pháp NCKH, các kỹ thuật phòng lab và được hỗ trợ liên tục từ khi tuyển sinh đến sau khi nhận bằng TN. 
- Được tham gia sinh hoạt chuyên môn trong nhóm nghiên cứu (lab meeting) và tham gia các sinh hoạt học thuật khác (seminar, hội thảo…) 
- Khi đủ số liệu, học viên sẽ tham gia viết và được đứng tên trong các ấn phẩm khoa học (trong nước và quốc tế). 

3. Số lượng: 2-4 học viên. 

4. Liên hệ:
Ứng viên quan tâm gửi thư trao đổi cụ thể theo địa chỉ email: trungta@hnue.edu.vn, với tiêu đề “Học viên đăng ký NCKH”. Trong email, ứng viên cần giới thiệu bản thân, trình bày nguyện vọng và đính kèm CV (nếu có). 

Trân trọng,
Triệu Anh Trung,
Khoa Sinh học, Trường ĐHSP Hà Nội

Email: trungta@hnue.edu.vn, Tel: 0936367283

Documents:

    TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
    Top