ĐHSPHN - Mai Xuân Thành
A A+
Biography / Background Qualifications Employment History Science Awards Education Projects Publications / Books Workshop papers Science blogs Teaching subjects
Views: 7514 - Lastest Update: 2/4/2020

Tiến sĩ Mai Xuân Thành

Position Giảng viên
Telephone
Org Unit Khoa Giáo dục Đặc biệt
Floor/Room Tòa nhà K3, trường ĐHSP Hà Nội, 136 Đường Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.
Email thanhmx@hnue.edu.vn
Language Tiếng Anh (B1), Tiếng Trung (HSK 6),
To link to this page, please use the following URL:
http://www.hnue.edu.vn/directory/thanhmx

Biography / Background

Qualifications

  Employment History

  • 2013-nay, Trưởng phòng, Bí thư chi bộ, phó giám đốc, Trung tâm nghiên cứu và sản xuất học liệu
  • 2006-nay, Giảng Viên, Khoa Giáo dục đặc biệt
  • 1996-2006, Giáo viên thực hành, Khoa Sinh - KTNN

  Science Awards

  Education

  • 2013, Tiến sĩ, Đại học Cát Lâm, Trung Quốc, Advisor: GS.TS. 陈育新 (chenyuxin), Level: Doctor, Type: Regular
  • 2010, Cử nhân, Đại học Sư phạm Hà Nội, Advisor: , Level: Bachelor/Engineer, Type: Non regular
  • 2004, Thạc sĩ, Đại học Sư phạm Hà Nội, Advisor: PGS.TS. Nguyễn Quang Mai, Level: Master, Type: Regular
  • 1995, Cử nhân, Đại học Sư phạm Hà Nội, Advisor: PGS.TS. Ngô Thị Đào, Level: Bachelor/Engineer, Type: Regular

  Projects

  • 2017-2018, Chủ nhiệm đề tài, Nghiên cứu một số chỉ số sinh học của trẻ chậm phát triển trí tuệ tại trung tâm trẻ khuyết tật Thụy An, Ba Vì, Hà Nội, Khoa Giáo dục đặc biệt
  • 2015-2016, Thư ký, Nhiệm vụ khoa học, Đại học Sư phạm Hà Nội
  • 2003-2004, Thành viên, Tham gia dự án, UBDS Gia đình trẻ em

  Publications / Books

  • 2019, Thuan Van Pham, Thanh Thi Nghiem, Loc My Thi Nguyen, Thanh Xuan Mai and Trung Tran, Exploring Key Competencies of Mid-Level Academic Managers in Higher Education in Vietnam, sustainability, 11, 6818, pp. 3-13
  • 2018, Mai Xuân Thành, NGHIÊN CỨU MỘT SỐ CHỈ SỐ SINH HỌC VỀ HÌNH THÁI CỦA TRẺ RỐI LOẠN PHỔ TỰ KỈ TẠI TRUNG TÂM TRẺ KHUYẾT TẬT THỤY AN, BA VÌ, HÀ NỘI, HNUE JOURNAL OF SCIENCE, Educational Sciences, 2018, Volume 63, Issue 9AB, pp. 40-47
  • 2017, Ths. Hoàng Thị Ngoan, TS. Mai Xuân Thành, Thực trạng kỹ năng giao tiếp và gợi ý một số trò chơi nhắm phát triển kỹ năng giao tiếp cho trẻ rối loạn phổ tự kỷ học lớp 1 hòa nhập, Jounal of science of hnue, Volume 62, Isue 9 AB,
  • 2017, Mai Xuân Thành, Hoàng Thị Ngoan, Một số trò chơi nhằm phát triển kĩ năng giao tiếp cho trẻ rối loạn phổ tự kỉ học lớp một hòa nhập, Kỉ yếu hội thảo quốc gia, ,
  • 2015, Mai Xuân Thành, Effect of Secondary Structure on Biological Activities of Antimicrobial Peptides, VNU Journal of Science: Natural Sciences and Technology, Vol. 31, No. 2 (2015), 44-53 [Abstract]
  • 2015, Xuan-thanh Mai, Jinfeng Huang, Juanjuan Tan, Yibing Huang, and Yuxin Chen, Effects and mechanisms of the secondary structure on the antimicrobial activity and specificity of antimicrobial peptides, Journanl of peptide science, (wileyonlinelibrary.com) DOI 10.1002/psc.2767, [Abstract]
  • 2004, Mai Xuân Thành, Nghiên cứu một số chỉ số tế bào máu ngoại vi của sinh viên khoa Sinh - Kỹ thuật nông nghiệp Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội, Tạp chí Sinh lý học Vietnam Journal of Physiology , 8(2), 8/2004 ,

  Workshop papers

   Science blogs

   Teaching subjects

   TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
   Top