ĐHSPHN - Nguyễn Hoài Nam
A A+
Biography / Background Qualifications Employment History Science Awards Education Projects Publications / Books Workshop papers Science blogs Teaching subjects
Views: 9600 - Lastest Update: 1/2/2022

Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Hoài Nam

Position Trưởng khoa
Telephone
Org Unit Khoa Sư phạm Kỹ thuật
Floor/Room 136 Đường Xuân Thuỷ – Quận Cầu Giấy – Hà Nội
Email namnh@hnue.edu.vn
Language Tiếng Việt, Tiếng Anh (),
To link to this page, please use the following URL:
http://www.hnue.edu.vn/directory/namnh

Biography / Background

Lĩnh vực quan tâm:

 • Mô phỏng
 • Công nghệ dạy học và elearning

Đã tham gia cùng các cán bộ của Trung tâm CNTT - ĐHSP Hà Nội giảng dạy và viết các tài liệu về đào tạo elearning, giáo trình điện tử, bao gồm:

 1. Tài liệu Hội thảo tập huấn triển khai chương trình giáo trình CĐSP (lưu hành nội bộ), Ứng dụng CNTT trong dạy học Giáo dục Môi trường, Dự án Đào tạo Giáo viên THCS, nhóm tác giả: Trung tâm CNTT-ĐHSP Hà Nội, Tp.Hà Nội, 11/2006

 2. Tài liệu Hội thảo tập huấn triển khai chương trình giáo trình CĐSP (lưu hành nội bộ), Đổi mới nội dung và phương pháp dạy học tin học (chủ đề: Xây dựng và triển khai đào tạo trực tuyến), Dự án Đào tạo Giáo viên THCS, nhóm tác giả: Trung tâm CNTT-ĐHSP Hà Nội, Tp.Hồ Chí Minh, 12/2006
 3. Tài liệu Hội thảo tập huấn triển khai chương trình giáo trình CĐSP (lưu hành nội bộ), Ứng dụng CNTT trong dạy học Ngữ văn, Dự án Đào tạo Giáo viên THCS, nhóm tác giả: Trung tâm CNTT-ĐHSP Hà Nội, Tp.Đà Nẵng, 1/2007

 4. Tài liệu Hội thảo tập huấn triển khai chương trình giáo trình CĐSP (lưu hành nội bộ), Ứng dụng CNTT trong dạy học Tâm lí – Giáo dục, Dự án Đào tạo Giáo viên THCS, nhóm tác giả: Trung tâm CNTT-ĐHSP Hà Nội, Tp.Nha Trang, 3/2007

 5. Tài liệu Hội thảo tập huấn triển khai chương trình giáo trình CĐSP (lưu hành nội bộ), Ứng dụng CNTT trong dạy học công tác Đội, Dự án Đào tạo Giáo viên THCS, nhóm tác giả: Trung tâm CNTT-ĐHSP Hà Nội, Tp.Hà Nội, 4/2007

 6. Tài liệu Hội thảo tập huấn triển khai đào tạo Elearning cho giảng viên trường ĐHSP Hà Nội (lưu hành nội bộ), Dự án Giáo dục Đại học, nhóm tác giả: Trung tâm CNTT-ĐHSP Hà Nội, Tp.Hà Nội, 5/2007

 7. Tài liệu Hội thảo tập huấn ứng dụng CNTT để xây dựng giáo trình điện tử cho giảng viên Bộ Lao động - Xã hội (lưu hành nội bộ), Trường Đại học Lao động - Xã hội, nhóm tác giả: Trung tâm CNTT-ĐHSP Hà Nội, Tp.Hà Nội, 9/2007

 8. Tài liệu dành cho lớp đào tạo "Khai thác tư liệu và tạo lập bài giảng điện tử" của Bộ Y tế, đặt tại ĐH Y Hà Nội, Tp.Hà Nội, 6/2008

 9. Tài liệu dành cho lớp đào tạo "Sử dụng công cụ multimedia trong giảng dạy" của Bộ Y tế, đặt tại ĐH Y Hà Nội, Tp.Hà Nội, 8/2008

 10. Tài liệu dành cho lớp đào tạo "Giáo dục STEM trong giáo dục phổ thông" của Dự án "Chương trình phát triển GDTH giai đoạn 2", Nhóm chuyên gia, Bộ Giáo dục & Đào tạo, 01/2019

Hiện đang giảng dạy tại khoa Sư phạm Kỹ thuật. Đã tham gia giảng dạy nhiều chương trình Bồi dưỡng về Elearning cho giáo viên của Tổng cục Dạy nghề, "Trường học sáng tạo" của Microsoft. 


Qualifications

 • 2013, Bồi dưỡng cán bộ quản lý khoa, phòng trường đại học, cao đẳng, Học viện Quản lý giáo dục, #19021
 • 2005, Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên, Học viện Hành chính Quốc gia, #05170

Employment History

 • 8/12/2021 - nay, Trưởng khoa, Khoa SPKT
 • 2014-7/12/2021, Phó Trưởng khoa, Khoa SPKT
 • 2010-2015, Trưởng bộ môn ĐCĐT, Khoa SPKT
 • 2008-2010, Thỉnh giảng, khoa SPKT, khoa Vật lý
 • 2001-2010, Chuyên viên, Trung tâm CNTT
 • 1996-2001, Chuyên viên, Phòng Đối ngoại - Hành chính

Science Awards

 • 2018,Chứng nhận đạt chuẩn PGS. Chứng nhận 4338/PGS, kèm theo QĐ số 06/QĐ-HĐCDGSNN, ngày 05/03/2018
 • 2018,Quyết định Bổ nhiệm chức danh PGS của Hiệu trưởng Trường ĐHSP Hà Nội, QĐ số: 2012/QĐ-ĐHSPHN, ngày 23/4/2018
 • 2015,Bằng khen Bộ trưởng Bộ GD&ĐT
 • 2008,Bằng khen Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về công tác tổ chức IPhO 2008

Education

 • 2001-2006, Tiến sĩ Vật lí, Đại học Sư phạm Hà Nội, Advisor: GS.TS. Nguyễn Văn Liễn, PGS.TS. Nguyễn Thị Thanh Hương, Level: Doctor, Type: Regular
 • 1998-2000, Thạc sĩ Vật lí, Đại học Sư phạm Hà Nội, Advisor: GS.TS. Nguyễn Văn Liễn, Level: Master, Type: Regular
 • 1996-1998, Cử nhân Anh văn, ĐHSP Ngoại ngữ - ĐHQG Hà Nội, Advisor: , Level: Bachelor/Engineer, Type: Non regular
 • 1991-1995, Cử nhân sư phạm Vật lí, Đại học Sư phạm Hà Nội, Advisor: , Level: Bachelor/Engineer, Type: Regular

Projects

 • 2014-2016, Đồng chủ nhiệm đề tài, Đề tài cấp Thành phố Hà Nội, mã số: 01C-07/05-2014-2, Khoa SPKT
 • 2013-2014, Chủ nhiệm đề tài, Đề tài cấp trường, mã số SPHN-13 -314, khoa SPKT
 • 2006-2007, Chủ nhiệm đề tài, SPHN-06-64,

Publications / Books

 • 2021, Bui Thi Thuy Hang, Nguyen Hoai Nam, The Correlation between the Current State of Technological Application and the Implementation of Smart Pedagogies in Higher Education, Proceedings of 1st Hanoi Forum on Pedagogical and Educational Sciences, VNU, UED, 978-604-342-795-0, Vol 1, p.241-253, 11/2021
 • 2021, Bui Thi Thuy Hang, Nguyen Hoai Nam, Bui Ngoc Son, Nguyen Thi Huong Giang, Amata Kaur, Current Use of Technology and Development Orientation for Smart University - a Case Study at Hanoi University of Science and Technology, Proceedings of ILITE 2021, HNUE, ISBN 978-604-54-8739-6, Vol 1, p.375-389, 12/2021
 • 2021, Nguyen Hong Duong, Nguyen Hoai Nam, Design "Wind chimes" topic on the approach of steam education to develop competencies and qualities for primary school students, Proceedings of ILITE 2021, HNUE, ISBN 978-604-54-8739-6, Vol 1, p.458-477, 12/2021
 • 2021, Pham Duong Thu Hang, Nguyen Hoai Nam, Formative B-Assessment – A new Concept in Higher Education. Case study at University of Science and Education, The University of Danang, Vietnam, Proceedings of ILITE 2021, HNUE, ISBN 978-604-54-8739-6, Vol 1, p.348-362, 12/2021
 • 2020, Nguyen Hoai Nam, Le Xuan Quang, Nguyen Van Hien, Nguyen Van Bien and Nguyen Thi Thu Trang, Thai Hoai Minh, Le Hai My Ngan, Transformative Perceptions of In-service Teachers towards STEM Education: The Vietnamese Case Study, Educational Studies Moscow (indexed in Scopus: Q2, ESCI), issue 2, p204-229, 06/2020
 • 2019, Bui La Ngoc Anh, Nguyen Hoai Nam, Implementation a Science Subject for Vietnamese primary students at 4th grade on the approach of engineering design-based process , Proceedings of the 1st International Conference on Innovation in Learning Instruction and Teacher Education, 1 (646-662), (12/2019)
 • 2019, Dang Minh Duc, Vu Thi Ngoc Thuy, Le Xuan Quang , Nguyen Trong Khanh, Le Huy Hoang and Nguyen Hoai Nam, Engineering Experience at University: A Prospective Way to Foster STEM Education for Secondary School in Vietnam, Proceedings of the 1st International Conference on Innovation in Learning Instruction and Teacher Education, 1 (675-696), 12/2019
 • 2019, Duong Giang Thien Huong and Nguyen Hoai Nam, Experience of Primary Education Trainee Teachers on Engineering Design-Based: A new Vision into the Craft and Engineering, Proceedings of the 1st International Conference on Innovation in Learning Instruction and Teacher Education, 1 (315-333), 12/2019
 • 2019, Vũ Thái Giang, Nguyễn Hoài Nam, Dạy học kết hợp - một hình thức dạy học phù hợp với dạy học đại học ở Việt Nam thời đại kỷ nguyên số, HNUE Edu.Sci. DOI: 10.18173/2354-1075.2019-0017, 64, Iss 1, 165-177 (03/2019)
 • 2019, Vũ Thái Giang, Nguyễn Hoài Nam, Nhận thức của sinh viên năm thứ nhất trường ĐHSP Hà Nội trong việc học tập kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin, HNUE Edu.Sci. DOI: 10.18173/2354-1075.2019-0063 , 64, Iss 4, 211-227 (05/2019)
 • 2018, Hoang Thi Nga, Tran Thi Lan and Nguyen Hoai Nam, Teaching English for 5th grade student in primary school via science topics on approach of STEM education: a case study of learning outside school activities, HNUE Edu.Sci. DOI: 10.18173/2354-1075.2018-0169, 63 (9), 61-69 (12/2018)
 • 2018, Phạm Dương Thu Hằng, Nguyễn Hoài Nam, Formative assessment in E-learning: Role and experience for implementing information technology trainee teacher training in Vietnam, Proceeding of International Conference: "Teacher Education in the Context of Industrial 4.0" (Thai Nguyen, VN), 1, 183-194 (12/2018)
 • 2018, Phạm Dương Thu Hằng, Nguyễn Hoài Nam, Đánh giá quá trình ở bậc đại học với sự hỗ trợ của công nghệ, Tạp chí Giáo dục nghề nghiệp, 57+58, 108-116 (5/2018)
 • 2018, Vo Thi Nhu Uyen, Nguyen Hoai Nam, Learning by Doing: An Emprical Study of Teaching Mechanical Engineering, Proceeding of International Conference: "Teacher Education in the Context of Industrial 4.0" (Thai Nguyen, VN), 1, 338-348 (12/2018)
 • 2017, Duong Phu Viet Anh and Nguyen Hoai Nam, Teaching the natural-social subject on integrative STEM approach for the first grade students, HNUE Journal of Sciences. DOI: 10.18173/2354-1075.2017-0131, 62 (6), 74-81 (06/2017)
 • 2017, Nguyen Hoai Nam, Vu Thai Giang, FLIPPED CLASSROOM MODEL FOR IMPROVING COMPUTER SKILLS OF STUDENTS MAJORING IN PEDAGOGY, Journal of Vocational Education and Training. ISSN: 2354-0583, 51 (12), 44-49 (12/2017)
 • 2017, Vũ Thái Giang và Nguyễn Hoài Nam, Mô hình lớp học đảo trình trong bồi dưỡng kỹ năng CNTT cho sinh viên sư phạm, Tạp chí Khoa học Dạy nghề. ISSN: 2354-2083, 43+44, 49-52 (04/2017) [Abstract]
 • 2016, Nguyễn Hoài Nam, Nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học giáo dục thông qua dạy học hướng nghiên cứu, HNUE Educational Sci. DOI: 10.18173/2354-1075.2016-0140, 61 (8A), 138-146 (11/2016) [Abstract]
 • 2016, Nguyễn Hoài Nam, Lựa chọn tạp chí quốc tế để công bố - những kinh nghiệm cần trao đổi, Bản tin trường ĐHSP Hà Nội, 56, 56-61 (06/2016) [Abstract]
 • 2016, Nguyễn Hoài Nam, Đào tạo theo học chế tín chỉ tại trường Đại học Sư phạm Hà Nội - thực trạng và giải pháp, HNUE Educational Sci. DOI: 10.18173/2354-1075.2016-0022, 61 (3) , 10-19 (06/2016) [Abstract]
 • 2016, Nguyễn Hoài Nam, Vũ Thái Giang, Vũ Đăng Luật, B-learning issues: a suggestion for developing the framework, HNUE Edu.Sci. DOI: 10.18173/2354-1075.2016-0216, 61 (11), 57-65 (12/2016) [Abstract]
 • 2015, Le Xuan Quang, Le Huy Hoang, Vu Dinh Chuan, Nguyen Hoai Nam*, Nguyen Thi Tu Anh and Vu Thi Hong Nhung, Integrated Science, Technology, Engineering and Mathematics (STEM) Education through Active Experience of Designing Technical Toys in Vietnamese Schools, British Journal of Education, Society & Behavioural Science. DOI: 10.9734/BJESBS/2015/19429 , 11 (2), 1-12 (08/2015) [Abstract]
 • 2015, Nguyễn Hoài Nam, Mô hình hệ sinh thái học tập cá nhân phát triển hứng thú cho người học, Educational Sci. ISSN: 2354-1075, 60 (6), 72-84 (11/2015) [Abstract]
 • 2015, Nguyễn Hoài Nam, Công bố quốc tế với khoa học giáo dục - có phải là nhiệm vụ bất khả thi?, Bản tin trường ĐHSP Hà Nội, 53, 45-48 (09/2015) [Abstract]
 • 2015, Vũ Thái Giang, Nguyễn Hoài Nam, Mô hình đào tạo kết hợp trong đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng nghề, Tạp chí Giáo dục. ISSN 2354 0753, 359 kỳ 1 , 28-31 (06/2015)
 • 2014, Nguyễn Hoài Nam, Utilizing the Active and Collaborative Learning Model in the Introductory Physics Course, Journal of Education and Learning. Canada. DOI: 10.5539/jel.v3n3p108, 3, 108-124 (08/2014) [Abstract]
 • 2014, Nguyễn Hoài Nam, Building active and cooperative learning environment in introductory physics course of faculty of technology education, Journal of Pedagogy and Psychology. Kazakhstan. ISSN 2307-7891, 2 (6), 41-47 (12/2014) [Abstract]
 • 2014, Nguyễn Hoài Nam, Cao Thị Quyên, Nâng cao hứng thú học tập cho sinh viên trường cao đẳng nghề, Tạp chí khoa học trường ĐHSP Hà Nội. ISSN: 2354-1075, 8, 142-150 (08/2014) [Abstract]
 • 2013, Nguyễn Hoài Nam, Một số giải pháp tăng cường chất lượng NVSP cho sinh viên khoa SPKT, Tạp chí Khoa học ĐHSP Hà Nội, 8, 13-23 (09/2013) [Abstract]
 • 2013, Nguyễn Mạnh Hùng, Nguyễn Hoài Nam, On the Procedural Structure of Learning Ecosystem Toward Competency Learning Model , Special Issue of the Journal of Science. ISSN: 1859-3100, 53, 13-23 (12/2013) [Abstract]
 • 2009, Nguyen Hoai Nam, Ngo Xuan Dai and Nguyen Van Lien, - Sequential Tunneling and Coulomb Blockade in Finite Two-dimensional Arrays of Metallic Nano-particles, Comm. Phys., ISSN 0868-3166, 19 (special issue), 75 – 82
 • 2006, Nguyen Hoai Nam, Pham Tuan Anh and Nguyen Viet Hung, Current and Shot noise in 1D-arrays of quantum dot, Comm. in Phys., ISSN 0868-3166, 16, 193 – 198
 • 2005, Nguyen V. L., Nguyen V. H, and Nguyen H. N., Negative differential conductance in metallic double quantum dot structures, J.Phys.: Condens. Matter, ISSN 0953-8984 (print), 1361-648X (web), 17, 1157-1166
 • 2004, Nguyen V. L., Nguyen V. H, and Nguyen H. N., Coulomb blockade and negative differential conductance in metallic double-dot devices, J. Appl. Phys., ISSN 0021-8979 (print), 1089-7550 (web), 96, 3302-3306
 • 2002, N.V.Lien, D.D.Toi, N.H.Nam, A continuum percolation model in an anisotropic medium: dimensional crossover?, Physica A, ISSN 0378-4371, 316, 1-12
 • 2001, Nguyen V. L., Nguyen T. D., Nguyen H. N., Coulomb blockade threshold in finite one-dimensional arrays of small tunnel junctions: computer simulation, Phys. Lett. A, ISSN 0375-9601, 291, 150-158
 • 2000, N.V.Lien, N.H.Nam, On the I-V characteristic in the non-linear tenary mixture model for polycrystalline semiconductors, IC/2000/90, ,

Workshop papers

 • 12/2007, Sử dụng phần mềm Captivate để tích cực hóa hoạt động của thầy và trò, Trường ĐHSP Hà Nội

Science blogs

Teaching subjects

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
Top