ĐHSPHN - Nguyễn Thị Minh Nguyệt
A A+
Biography / Background Qualifications Employment History Science Awards Education Projects Publications / Books Workshop papers Science blogs Teaching subjects
Views: 2231 - Lastest Update: 11/28/2018

Thạc sỹ Nguyễn Thị Minh Nguyệt

Position Giảng viên
Telephone
Org Unit Khoa Quản lí Giáo dục
Floor/Room Tầng 2 nhà D3, Trường ĐHSP Hà Nội.
Email Nguyetnm@hnue.edu.vn
Language Tiếng Anh (IELTS 5.5),
To link to this page, please use the following URL:
http://www.hnue.edu.vn/directory/Nguyetntm

Biography / Background

Qualifications

  Employment History

   Science Awards

   Education

   • 2018, NCS, Đại học Sư phạm Hà Nội, Advisor: PGS.TS Phan Thị Hồng Vinh, PGS.TS Nguyễn Văn Phán, Level: Doctor, Type: Regular
   • 2012, Thạc sỹ, Đại học sư phạm Hà Nội, Advisor: PGS.TS Nguyễn Vũ Bích Hiền, Level: Master, Type: Regular
   • 2008, Cử nhân, Đại học Sư phạm Hà Nội, Advisor: PGS.TS Nguyễn Thị Ngân Hoa, Level: Bachelor/Engineer, Type: Regular

   Projects

    Publications / Books

    • 2017, Nguyễn Thị Minh Nguyệt (tham gia), Cẩm nang quản lý và lãnh đạo nhà trường phổ thông trong bối cảnh đổi mới giáo dục, NXB Đại học Sư phạm, , [Abstract]
    • 2017, Nguyễn Thị Minh Nguyệt (tham gia), Văn hóa tổ chức - Vận dụng vào phân tích văn hóa nhà trường, NXB Đại học Sư phạm, , [Abstract]
    • 2017, Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Phạm Ngọc Long, Xây dựng thang đánh giá tổ chức biết học hỏi ở nhà trường, Tạp chí Quản lý giáo dục, Vol.9,No.12, 16-22 [Abstract]
    • 2015, Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Xây dựng văn hóa nhà trường theo tiếp cận tổ chức học tập, Tạp chí khoa học - Trường ĐHSP Hà Nội, 60, 32-37 [Abstract]
    • 2015, Nguyễn Vũ Bích Hiền, Nguyễn Thị Minh Nguyệt, SOLUTIONS OF NURTURING SCHOOL CULTURE TOWARD IMPROVING TRAINING QUALITY IN HANOI NATIONAL UNIVERSITY OF EDUCATION, ХАБАРШЫ ВЕСТНИК BULLETIN, No 2(10), 28-32 [Abstract]
    • 2014, Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Một số vấn đề lý thuyết cơ bản về xây dựng tổ chức biết học hỏi, Tạp chí Khoa học Trường ĐHSP Hà Nội, 59, 228 - 234 [Abstract]

    Workshop papers

     Science blogs

     Teaching subjects

     TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
     Top