A A+
Đang trực tuyến: 124
Tổng lượt truy cập: 13.620.756

Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài KH&CN cấp Bộ thực hiện từ năm 2020

Cập nhật: Thứ sáu Ngày 26 tháng 7, 2019
Chuyên mục: Nghiên cứu Khoa học

Thực hiện Quyết đinh số: 1815/BGDĐT – KHCNMT ngày 28/6/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ đặt hàng của Bộ Giáo dục và Đào tạo để đưa ra tuyển chọn thực hiện từ năm 2020, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ thực hiện từ năm 2020 (danh mục kèm theo) theo phương thức và kế hoạch cụ thể như sau:

1. Phương thức tuyển chọn được thực hiện theo Quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành tại Thông tư số 11/2016/TT-BGDĐT ngày 11/4/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Hồ sơ tham gia tuyển chọn

Mỗi hồ sơ được đăng ký tuyển chọn cho một đề tài trong Danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ thực hiện từ năm 2020, đơn vị giao tuyển chọn: Trường ĐHSP Hà Nội, theo Quyết định số 1815/BGDĐT – KHCNMT ngày 28/6/2019.

Hồ sơ tham gia tuyển chọn bao gồm: Thuyết minh đề tài: 8 bản (1 bản gốc, 7 bản sao) lập theo Mẫu 6, Phụ lục I Các biểu mẫu quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo Thông tư số 11/2016/TT-BGDĐT ngày 11/4/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Dự toán kinh phí thực hiện đề tài theo Quyết định số 5830/QĐ-BGDĐT ngày 27/11/2015 quy định một số định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí áp dụng đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ có sử dung ngân sách nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Toàn bộ hồ sơ được đóng gói, niêm phong và bên ngoài ghi rõ: Tên đề tài KH&CN; Tên, địa chỉ của tổ chức đăng ký chủ trì; Họ tên của cá nhân đăng ký chủ nhiệm đề tài KH&CN;

3. Thời hạn nộp hồ sơ tham gia tuyển chọn: trước 12 giờ 00 ngày 26/8/2019. Địa điểm nộp: Phòng 418, Phòng Khoa học Công nghệ, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Điện thoai: 024.37547823 – 418.

    Trân trọng thông báo./.

Các văn bản, biểu mẫu liên quan vui lòng tải và xem tại các link dưới đây:

 

Publish: 26/07/2019 Views: 3435
Tin cùng chuyên mục
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
Top

https://paperio-live.com

https://agario.red

https://naughtyworms.com

escort pendikmaltepe escort
Tokyo Olympics live stream