A A+
Đang trực tuyến: 124
Tổng lượt truy cập: 13.620.756

Viện Khoa học-Xã hội

Cập nhật: Thứ tư Ngày 15 tháng 8, 2012
Chuyên mục: Nghiên cứu Khoa học

STT

Tên đơn vị

Số/Ngày ban hành

Quyết định thành lập

Thủ trưởng đơn vị

 

Viện Khoa học Xã hội

1868/QĐ-ĐHSPHN-TCCB ngày 14/8/2007

PGS.TS. Nghiêm Đình Vỳ

 

Các Trung tâm trực thuộc

 

Giám đốc Trung tâm

1

Trung tâm Nghiên cứu và hỗ trợ giáo dục vì sự phát triển bền vững

814/QĐ-ĐHSPHN ngày 18/3/2011 về việc sát nhập Trung tâm vào Viện KHXH

PGS.TS. Trần Đức Tuấn

2

Trung tâm Nghiên cứu Ngôn ngữ - Văn hóa Trung Quốc

6456/QĐ-ĐHSPHN ngày 17/11/2010 về việc sát nhập các Trung tâm vào Viện KHXH

PGS.TS. Trần Lê Bảo

3

Trung tâm Nghiên cứu

Hồ Chí Minh

6456/QĐ-ĐHSPHN ngày 17/11/2010 về việc sát nhập các Trung tâm vào Viện KHXH

PGS.TS. Nghiêm Đình Vỳ

4

Trung tâm Nghiên cứu Phát triển và Giáo dục

111/QĐ-ĐHSPHN-TCCB
ngày 10/01/2012

ThS. Nguyễn Tường Huy
ThS. Lê Thùy Linh

5

Trung tâm Nghiên cứu và giảng dạy Ngôn ngữ -

Văn hóa Việt Nam

110/QĐ-ĐHSPHN-TCCB ngày 10/01/2012

PGS.TS Đỗ Việt Hùng

6

Trung tâm Nghiên cứu và giảng dạy Hán Nôm

6456/QĐ-ĐHSPHN ngày 17/11/2010 về việc sát nhập các Trung tâm vào Viện KHXH

TS. Hà Văn Minh

7

Trung tâm Nghiên cứu và giao lưu Văn hóa
Đông Tây

394/QĐ-ĐHSPHN-TCCB ngày 17/01/2012

PGS.TS. Lê Quang Hưng

8

Trung tâm Nghiên cứu và giảng dạy lịch sử Đông Á

6456/QĐ-ĐHSPHN ngày 17/11/2010 về việc sát nhập các Trung tâm vào Viện KHXH

PGS.TS Đào Tuấn Thành

Publish: 15/08/2011 Views: 8896
Tin cùng chuyên mục
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
Top

https://paperio-live.com

https://agario.red

https://naughtyworms.com

escort pendikmaltepe escort
Tokyo Olympics live stream