A A+
Đang trực tuyến: 124
Tổng lượt truy cập: 13.620.756

Hội thảo khoa học: "Đoàn thanh niên với công tác nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên ở các trường sư phạm"

Cập nhật: Thứ hai Ngày 21 tháng 2, 2011
Chuyên mục: Nghiên cứu Khoa học

Thiết thực Kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, nhằm tổng kết, đánh giá những đóng góp to lớn của tổ chức Đoàn thanh niên trong hệ thống các trường đại học, cao đẳng sư phạm toàn quốc đối với công tác đào tạo, phát triển giáo viên, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội chủ trì tổ chức Hội thảo khoa học: "Đoàn thanh niên với công tác nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên ở các trường sư phạm" vào ngày 25 tháng 3 năm 2011.

 Thực hiện kế hoạch Năm thanh niên 2011 của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, thiết thực Kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đoàn, nhằm tổng kết, đánh giá những đóng góp to lớn của tổ chức Đoàn thanh niên trong hệ thống các trường đại học, cao đẳng sư phạm toàn quốc đối với công tác đào tạo, phát triển giáo viên, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội chủ trì đăng cai tổ chức Hội thảo khoa học: "Đoàn thanh niên với công tác nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên ở các trường sư phạm". Đây cũng là hoạt động có ý nghĩa to lớn hướng tới kỷ niệm 65 năm ngành sư phạm Việt Nam và 60 năm ngày thành lập Trường Đại học Sư phạm Hà Nội (10/2011).

 

I. Mục đích của Hội thảo khoa học

            - Tạo điều kiện để các thế hệ cán bộ Đoàn thảo luận và đánh giá về vai trò của tổ chức Đoàn cuuung những tác động của phong trào thanh niên, sinh viên đối với công tác nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên của các trường sư phạm.

            - Đề xuất các mô hình, biện pháp hoạt động Đoàn nhằm đáp ứng tốt hơn trong công tác nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên của các trường sư phạm.

II. Nội dung của Hội thảo khoa học

1. Báo cáo những kết quả hoạt động, các phong trào lớn về học tập, nghiên cứu khoa học, rèn luyện nghiệp vụ trong Đoàn thanh niên các trường sư phạm và những đóng góp phát triển phong trào thanh niên, sinh viên Việt Nam qua các thời kỳ.

2. Thảo luận, định hướng các giải pháp cơ bản thực hiện hiệu quả những hoạt động của Đoàn thanh niên nhằm phát huy hơn nữa vai trò là thành viên trực tiếp tham gia vào quá trình đào tạo giáo viên ở các trường sư phạm hiện nay.

Bài viết có thể khai thác trên các phương diện của tổ chức Đoàn, của cán bộ Đoàn đối với công tác đào tạo và nâng cao chất lượng dạy và học của sinh viên các trường sư phạm.

III. Thành phần tham gia Hội thảo khoa học

    - Các nhà khoa học, cán bộ Đoàn thanh niên, Hội sinh viên đang công tác tại các trường sư phạm toàn quốc.

       - Giảng viên, sinh viên, cựu cán bộ Đoàn thanh niên, Hội sinh viên của các trường sư phạm toàn quốc.

IV. Thời gian tổ chức Hội thảo khoa học

       Dự kiến: Ngày 25 tháng 03 năm 2011 tại Đại học Sư phạm Hà Nội.

V. Thể lệ gửi bài

1.    Mỗi bài báo dài tối đa 8 trang; viết bằng tiếng Việt, được chế bản trên khổ A4; font: Times New Roman; size: 13; line spacing: 1,3; left 3,5 cm - right 2,5 cm - top 2,0 cm - bottom 2,0 cm).

2.    Phần đầu trang báo cáo: Tiêu đề của báo cáo in đậm, size 15; dưới tiêu đề phía phải ghi rõ họ tên tác giả, địa chỉ cơ quan, điện thoại (cơ quan và di động) và email của tác giả chính để liên hệ.

3.    Các báo cáo khoa học gửi Hội thảo đảm bảo chất lượng sẽ được thẩm định để in Kỷ yếu Hội thảo khoa học (do Nhà xuất bản Đại học Sư phạm xuất bản), được tính công trình khoa học. Bài không được đăng, không trả lại bản thảo.

VI. Địa chỉ và thời hạn gửi bài

Địa chỉ nhận bài: các tác giả gửi bài vào hòm thư của Hội thảo: htkh@hnue.edu.vn 

Thời hạn gửi bài: đến hết ngày 10 tháng 03 năm 2011.

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Văn phòng Đoàn thanh niên: Phòng 315 nhà Hiệu bộ (136 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội), ĐT: 043.754.7823 nhánh 315, email: doantn@hnue.edu.vn.

Thông tin về Hội thảo được đăng tải trên các website của Trường: http://hnue.edu.vn và của Đoàn thanh niên: http://doantn.edu.vn.

Đây là hoạt động lớn của Đoàn thanh niên các trường sư phạm, thu hút được sự quan tâm của các cơ quan truyền thông, thúc đẩy mạnh mẽ sự giao lưu, hợp tác phát triển công tác Đoàn và phong trào sinh viên. Kính đề nghị Ban Giám hiệu các trường và lãnh đạo các cơ quan tạo điều kiện về thời gian và kinh phí cho Đoàn thanh niên, Hội sinh viên cử đại diện tham gia viết bài và dự Hội thảo.

Xin trân trọng cảm ơn.

 

Nơi nhận:                                      

- Ban Thanh niên trường học Trung ương Đoàn, Thành đoàn Hà Nội.

- Ban Giám hiệu các trường đại học, cao đẳng sư phạm toàn quốc.

- Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên các trường đại học, cao đẳng sư phạm toàn quốc.

KT.HIỆU TRƯỞNG

Phó Hiệu trưởng

 

(đã ký)

 

 

 

 

PGS.TS Trần Văn Ba

Publish: 21/02/2011 Views: 8260
Tin cùng chuyên mục
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
Top

https://paperio-live.com

https://agario.red

https://naughtyworms.com

escort pendikmaltepe escort
Tokyo Olympics live stream