A A+
Đang trực tuyến: 124
Tổng lượt truy cập: 13.620.756

Kết quả xét duyệt Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về KHCN năm 2010 của Hội đồng cấp cơ sở Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Cập nhật: Thứ ba Ngày 11 tháng 1, 2011
Chuyên mục: Nghiên cứu Khoa học

Thực hiện thông tư số 14/2010/TT- BKHCN ngày 26/8/2010 quy định chi tiết tiêu chuẩn, quy trình và thủ tục xét tặng giải thưởng Hồ Chí Minh và giải thưởng cấp Nhà nước về Khoa học- Công nghệ ; công văn số 2386/BKHCN-KHTC ngày 29/9/2010 của Bộ Khoa học- Công nghệ và công văn số 6554/BGDĐT-KHCNMT ngày 12/10/2010 của Bộ Giáo dục-Đào tạo về tổ chức triển khai việc xét tặng giải thưởng Hồ Chí Minh và giải thưởng cấp Nhà nước về KHCN năm 2010.

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đã thông báo nội dung thông tư đến tất cả các đơn vị trong toàn trường, đến hết ngày 31/12/2010 đã có 9 tác giả công trình nộp hồ sơ về trường. Trong đó có 4 công trình đề nghị dự giải thưởng Hồ Chí Minh và 5 công trình đề nghị dự giải thưởng Nhà nước. Trường đã thành lập Hội đồng xét duyệt Giải thưởng cấp cơ sở cho từng công trình đăng kí. Hội đồng cấp cơ sở đã tiến hành họp trong 2 ngày 6 -7/1/2011 và tiến hành bỏ phiếu đề nghị lên Hội đồng xét giải thưởng cấp Bộ Giáo dục & Đào tạo với kết quả như sau:

I.      Giải thưởng Hồ Chí Minh

1.     Công trình: Vấn đề tiếp cận và đổi mới văn học nhà trường đầu thế kỷ XXI của GS. Phan Trọng Luận, khoa Ngữ văn.

2.     Công trình:  Lý luận phê bình, phương pháp nghiên cứu văn học của GS. TSKH Bùi Văn Ba, khoa Ngữ văn.

3.     Công trình: Sơ thảo nguyên lý văn học mấy vấn đề nguyên lý văn học của cố GS. Nguyễn Lương Ngọc nguyên Hiệu trưởng trường ĐHSP Hà Nội.

4.     Công trình: Thiên  nhiên Việt Nam và tổ chức lãnh thổ của cố PGS. Lê Bá Thảo, nguyên trưởng khoa Địa lý trường ĐHSP Hà Nội.

II.   Giải thưởng Nhà nước.

1.     Công trình: Địa lý tự nhiên các lục địa ( 2 tập) của PGS. Nguyễn Phi Hạnh, khoa Địa lí trường ĐHSP Hà Nội.

2.     Công trình: Nghiên cứu phương pháp giảng dạy chữ Nôm của GS.TS Nguyễn Ngọc San, khoa Ngữ văn trường ĐHSP Hà Nội.

3.     Công trình: Ngữ pháp Tiếng Việt của GS.TS Diệp Quang Ban, khoa Ngữ văn trường ĐHSP Hà Nội.

4.     Công trình: Lép Tonxtôi và Văn học Nga của GS. Nguyễn Hải Hà, khoa Ngữ văn trường ĐHSP Hà Nội.

5.     Công trình:  Cái kỳ ảo trong tác phẩm Balzăc của PGS. Lê Nguyên Cẩn khoa Ngữ văn trường ĐHSP Hà Nội.

Trường xin thông báo kết quả xét tặng giải thưởng trên của Hội đồng cấp cơ sở đến tất cả các đơn vị trong toàn trường và trên trang web điện tử của trường. Các khiếu nại, tố cáo của tập thể và các nhân về kết quả xét tặng giải thưởng cấp cơ sở xin gửi về thường trực Hội đồng phòng KH & CN 419 nhà Hiệu bộ trước ngày 15/1/2011.

 

Nơi nhận:

- Bộ GD & ĐT ( để b/c)

- Các đơn vị trong toàn trường ( để biết)

- Trên trang điện tử của trường

- Lưu VP, p KHCN

Chủ tịch Hội đồng xét tặng giải trưởng

KH & CN cấp cơ sở

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

GS.TS Nguyễn Viết Thịnh

Publish: 11/01/2011 Views: 6988
Tin cùng chuyên mục
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
Top

https://paperio-live.com

https://agario.red

https://naughtyworms.com

escort pendikmaltepe escort
Tokyo Olympics live stream