A A+
Đang trực tuyến: 124
Tổng lượt truy cập: 13.620.756

Khen thưởng cán bộ trẻ có nhiều thành tích trong công tác nghiên cứu khoa học

Cập nhật: Thứ tư Ngày 11 tháng 4, 2012
Chuyên mục: Nghiên cứu Khoa học

Nhân dịp tổ chức Hội thảo khoa học của cán bộ trẻ lần thứ V (2012) vào 8h00 ngày 24/4/2012, Ban Giám hiệu Nhà trường sẽ xét duyệt và tặng Giấy khen cho các cán bộ trẻ có nhiều thành tích trong công tác nghiên cứu khoa học(trong thời gian từ 2010 – 2012). Đề nghị các đơn vị quan tâm thực hiện nộp hồ sơ về Văn phòng Đoàn trường trước 16h ngày 19/4/2012 (Thứ Năm)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO  TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 120 /CV- ĐHSPHN

V/v: Khen thưởng Cán bộ trẻ có thành tích NCKH

Hà Nội, ngày 6  tháng 4 năm 2012

 

      Kính gửi :    Các đơn vị trong toàn Trường         

 

Trong những năm qua, nhằm phát triển công tác nghiên cứu khoa học của đội ngũ cán bộ trẻ Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Ban Chấp hành Đoàn Trường đã tổ chức được nhiều Hội thảo khoa học cấp Trường. Để động viên  khuyến khích tinh thần say mê sáng tạo và nghiên cứu khoa học của đội ngũ cán bộ trẻ, theo đề nghị của Ban Thường vụ Đoàn trường, Ban Giám hiệu Nhà trường sẽ xét duyệt và tặng Giấy khen cho các cán bộ trẻ có nhiều thành tích trong công tác nghiên cứu khoa học nhân dịp tổ chức Hội thảo khoa học của cán bộ trẻ lần thứ V (2012) vào 8h00 ngày 24/4/2012. Nhà trường đề nghị các đơn vị họp xét và lập danh sách các cán bộ trẻ có nhiều thành tích nghiên cứu khoa học (trong thời gian từ 2010 – 2012) với các tiêu chí cụ thể như sau:                

 

 

1.            Cán bộ trẻ đang công tác và sinh hoạt Đoàn tại các đơn vị trực thuộc Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, có độ tuổi dưới 35 tuổi.

 

2.            Cán bộ trẻ chủ trì hoặc tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học từ cấp Trường trở lên ( đã được nghiệm thu).

 

 

 

 

 

3.            Đối với cán bộ thuộc ngành khoa học tự nhiên (Toán tin, Vật lý, Hóa học, Sinh học), có ít nhất 04 bài báo được đăng trên tạp chí chuyên ngành quốc tế ( trong đó có ít nhất 02 bài báo đứng tên độc lập).

 

 

Đối với cán bộ thuộc ngành khoa học xã hội, khoa học giáo dục ( Công nghệ Thông tin, Kỹ thuật, Ngoại ngữ), có ít nhất 06 bài báo được đăng trên các tạp chí khoa học chuyên ngành ở trong nước ( ưu tiên những cán bộ có bài báo ở tạp chí Khoa học quốc tế).

 

Hồ sơ gửi về văn phòng Đoàn trường trước 16h ngày 19/4/2012 (Thứ Năm) gồm có:

 

-                   Công văn đề nghị của đơn vị kèm danh sách có xác nhận của lãnh đạo đơn vị.

 

-                   Báo cáo thành tích nghiên cứu khoa học của từng cá nhân được đề nghị khen thưởng ( có liệt kê danh mục các bài báo, các công trình khoa học đã công bố từ năm 2010 – 2012) và trích yếu thông tin các nhân để tiện liên hệ ( điện thoại, email).

 

Mọi chi tiết xin liên hệ Văn phòng Đoàn trường Đại học Sư phạm Hà Nội, phòng 315 Nhà Hành chính Hiệu bộ. Đt 043.7547823 (nhánh 315).

Đây là hoạt động có ý nghĩa đối với sự phát triển công tác NCKH của Nhà trường,  Ban Giám hiệu đề nghị các đơn vị quan tâm thực hiện tốt những yêu cầu trên.                    

 
                                                                                           KT. HIỆU TRƯỞNG

  PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:

- Như kính gửi.                                                                             (Đã ký)

- Lưu VT.                                                                                    

PGS.TS. TRẦN VĂN BA

Publish: 11/04/2012 Views: 8010
Tin cùng chuyên mục
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
Top

https://paperio-live.com

https://agario.red

https://naughtyworms.com

escort pendikmaltepe escort
Tokyo Olympics live stream