A A+
Đang trực tuyến: 124
Tổng lượt truy cập: 13.620.756

Công văn hướng dẫn nghiệm thu đề tại trọng điểm cấp bộ năm 2009

Cập nhật: Thứ bẩy Ngày 1 tháng 10, 2011
Chuyên mục: Nghiên cứu Khoa học

Theo qui định về quản lí đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, các đề tài cấp Bộ được duyệt năm 2009 đến hạn nghiệm thu vào 15/6/2011. Các đề tài phải nghiệm thu cấp cơ sở trước khi trình Bộ ra quyết định nghiệm thu chính thức.Trường đề nghị các chủ nhiệm đề tài trọng điểm duyệt năm 2009 phải làm thủ tục nghiệm thu cấp cơ sở trong tháng 6,7/2011 và nghiệm thu chính thức trước ngày 4/10/2011.  

Hồ sơ nghiệm thu cấp cơ sở đề tài cấp Bộ được làm theo các quy định và hướng dẫn tại Thông tư 12/2010/TT-BGDĐT ngày 29 tháng 3 năm 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Chủ nhiệm đề tài đến Phòng Khoa học Công nghệ (P.418) làm thủ tục cần nộp : Danh sách đề xuất Hội đồng nghiệm thu (Mẫu 1) và 1 bộ báo cáo tổng kết đề tài trước ngày dự kiến nghiệm thu đề tài 1 tuần.

Sau khi làm thủ tục nghiệm thu, Trường sẽ ra Quyết định và tổ chức Hội đồng nghiệm thu. Chủ nhiệm đề tài chuyển bộ báo cáo tổng kết đề tài cho phản biện đọc và viết nhận xét trước nghiệm thu. Kinh phí nghiệm thu là kinh phí của đề tài nghiên cứu được Trường chi cho Hội đồng nghiệm thu theo quy định.

 

 

                                                                                                 HIỆU TRƯỞNG

 

File hướng dẫn đính kèm

                                                                                            

 

 

           GS.TS. Nguyễn Viết Thịnh

 

Publish: 25/05/2011 Views: 8008
Tin cùng chuyên mục
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
Top

https://paperio-live.com

https://agario.red

https://naughtyworms.com

escort pendikmaltepe escort
Tokyo Olympics live stream