A A+
Đang trực tuyến: 124
Tổng lượt truy cập: 13.620.756

hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2010 - 2011

Cập nhật: Thứ năm Ngày 19 tháng 5, 2011
Chuyên mục: Nghiên cứu Khoa học

Kính gửi: Lãnh đạo các khoa, Lãnh đạo các đơn vị. Thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch năm học 2010 – 2011, nhằm chuẩn bị tốt cho công tác tổ chức Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học Trường ĐHSP Hà Nội. Hiệu trưởng đã ký Công văn số: 163/ĐHSPHN-KHCN, ngày 11/5/2011 về việc tổ chức Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2010 – 2011, giao nhiệm vụ cho các đơn vị trong Trường phối hợp tổ chức thực hiện để Hội nghị diễn ra thành công tốt đẹp (CV số: 163/ĐHSPHN-KHCN, ngày 11/5/2011 gửi tới các Khoa, các đơn vị trong trường). Ban Chỉ đạo tổ chức hoạt động viên nghiên cứu khoa học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội trân trọng thông báo kế hoạch tổ chức Hội nghị SVNCKH cấp Trường năm học 2010 – 2011.

I. Thời gian và địa điểm

1. Thời gian:  7h30  ngày 31 tháng 5 năm 2011. ( thứ Ba)

2. Địa điểm: Hội trường B1 nhà Btrường Đại học Sư phạm Hà Nội.

3. Thành phần tham gia:

3.1 Đại biểu ngoài trường: Bộ GD & ĐT  (Vụ KHCN & MT), Bộ Khoa học và Công nghệ, Trung ương Đoàn (Ban Trường học), Thành đoàn Hà Nội (Ban TN Trường học), một số trường ĐHSP khu vực phía Bắc, phóng viên các Báo.

3.2. Đại biểu trong trường: Đại diện BGH; Ban Chỉ đạo tổ chức HN; các Phòng chức năng; các Viện NCKH; các Trung tâm NCKH; Lãnh đạo các đơn vị, trợ lý NCKH các Khoa; Giảng viên hướng dẫn và các tác giả có báo cáo tham gia Hội nghị cấp Trường; Bí thư LCĐ các khoa, Chủ tịch Hội sinh viên các khoa; mỗi khoa cử 05 sinh viên tiểu biểu trong học tập và NCKH.

II. Phân công tổ chức: theo nội dung Công văn số:163/ĐHSPHN-KHCN, ngày 11/5/2011 về việc tổ chức Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2010 – 2011, 

 nhà trường đã gửi tới các đơn vị để  phối hợp thực hiện:

1.             Phòng Hành chính Tổng hợp

2.       Đoàn Thanh niên CSHCM

3.      Phòng Khoa học và Công nghệ

4.      Phòng Kế hoạch Tài chính

5.      Phòng Công tác Chính trị

6.      Phòng Đào tạo

        7.    Các khoa

       File gắn kèm: thong_bao_hoi_nghi_SVNCKH

Publish: 19/05/2011 Views: 7679
Tin cùng chuyên mục
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
Top

https://paperio-live.com

https://agario.red

https://naughtyworms.com

escort pendikmaltepe escort
Tokyo Olympics live stream