A A+
Đang trực tuyến: 124
Tổng lượt truy cập: 13.620.756

11 cán bộ trẻ được Thành đoàn tặng Bằng khen và 37 cán bộ trẻ được Hiệu trưởng khen thưởng về thành tích xuất sắc trong NCKH từ năm 2010 - 2012

Cập nhật: Thứ hai Ngày 23 tháng 4, 2012
Chuyên mục: Nghiên cứu Khoa học

Ngày 23/4/2012, Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội đã ký quyết định tặng Bằng khen cho 11 cán bộ khoa học trẻ, cùng ngày, Hiệu trưởng Trường ĐHSPHN - PGS.TS. Nguyễn Văn Minh đã ký Quyết định khen thưởng cho 37 cán bộ khoa học trẻ có thành tích xuất sắc trong NCKH từ năm 2010 - 2012. Ban Chấp hành Đoàn trường sẽ tổ chức khen thưởng tại Hội thảo khoa học của cán bộ trẻ lần thứ V diễn ra vào 8h00 ngày 24/4/2012 tại Hội trường K1.

DANH SÁCH  ĐOÀN VIÊN CÁN BỘ TRẺ TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI

CÓ THÀNH TÍCH XUẤT SẮC TRONG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC GIAI ĐOẠN 2010 - 2012 ĐƯỢC THÀNH ĐOÀN HÀ NỘI TẶNG BẰNG KHEN

(Kèm theo Quyết định số:213/QĐ-TNHN của

Ban Thường vụ Thành Đoàn  Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2012)
 

STT

Họ và tên

Khoa

 
 

1.       

TS Cung Thế Anh

Giảng viên Khoa Toán Tin

 

2.       

TS Lê Văn Hiện

Giảng viên Khoa Toán Tin

 

3.       

TS Sĩ Đức Quang

Giảng viên Khoa Toán Tin

 

4.       

TS Lê Minh Thư

Giảng viên Khoa Vật lý

 

5.       

TS Trần Mạnh Cường

Giảng viên Khoa Vật lý

 

6.       

TS Lê Đức Ánh

Giảng viên Khoa Vật lý

 

7.       

TS Đỗ Danh Bích

Giảng viên Khoa Vật lý

 

8.       

TS Nguyễn Mạnh Hưởng

 Giảng viên Khoa Lịch sử

 

9.       

TS Vũ Thị Hương

 Giảng viên Khoa Hóa học

 

10.  

ThS Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

 Giảng viên Khoa Việt Nam học

 

11.  

TS Nguyễn Thị Thanh Chung

Giảng viên Khoa Ngữ văn

 

 

 

DANH SÁCH KHEN THƯỞNG CÁN BỘ TRẺ

CÓ NHIỀU THÀNH TÍCH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC (2010 - 2012)

(Kèm theo Quyết định số:1385/2012/QĐ-ĐHSPHN của

Hiệu trưởng Trường ĐHSP Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2012)

STT

Họ và tên

Đơn vị

1.       

TS Cung Thế Anh

Giảng viên Khoa Toán Tin

2.       

TS Lê Văn Hiện

Giảng viên Khoa Toán Tin

3.       

PGS.TS Phạm Hoàng Hiệp

Giảng viên Khoa Toán Tin

4.       

TS Phùng Văn Mạnh

Giảng viên Khoa Toán Tin

5.       

ThS Nguyễn Xuân Hồng

Giảng viên Khoa Toán Tin

6.       

TS Sĩ Đức Quang

Giảng viên Khoa Toán Tin

7.       

TS Trương Thị Hồng Thanh

Giảng viên Khoa Toán Tin

8.       

TS Nguyễn Công Minh

Giảng viên Khoa Toán Tin

9.       

TS Đặng Đình Hanh

Giảng viên Khoa Toán Tin

10.  

TS Lưu Bá Thắng

Giảng viên Khoa Toán Tin

11.  

TS Lê Minh Thư

Giảng viên Khoa Vật lý

12.  

TS Trần Mạnh Cường

Giảng viên Khoa Vật lý

13.  

TS Bùi Đức Tĩnh

Giảng viên Khoa Vật lý

14.  

TS Lê Đức Ánh

Giảng viên Khoa Vật lý

15.  

TS Đỗ Danh Bích

Giảng viên Khoa Vật lý

16.  

ThS Phạm Văn Hải

Giảng viên Khoa Vật lý

17.  

TS Nguyễn Cao Khang

Giảng viên Khoa Vật lý

18.  

ThS Nguyễn Đăng Phú

 Giảng viên Khoa Vật lý

19.  

TS Vũ Thị Hương

 Giảng viên Khoa Hóa học

20.  

TS Lê Văn Khu

 Giảng viên Khoa Hóa học

21.  

ThS Trần Khánh Ngọc

 Giảng viên Khoa Sinh học

22.  

TS Dương Minh Lam

 Giảng viên Khoa Sinh học

23.  

TS Đoàn Văn Thược

 Giảng viên Khoa Sinh học

24.  

TS Trần Đăng Hưng

 Giảng viên Khoa Công nghệ Thông tin

25.  

TS Nguyễn Thị Thanh Chung

 Giảng viên Khoa Ngữ văn

26.  

TS Nguyễn Việt Hùng

 Giảng viên Khoa Ngữ văn

27.  

ThS Phạm Đặng Xuân Hương

 Giảng viên Khoa Ngữ văn

28.  

TS Nguyễn Thanh Tùng

 Giảng viên Khoa Ngữ văn

29.  

TS Nguyễn Mạnh Hưởng

 Giảng viên Khoa Lịch sử

30.  

ThS Dương Văn Khoa

 Giảng viên Khoa Giáo dục Chính trị

31.  

ThS Nguyễn Thị Thanh Hồng

 Giảng viên Khoa Tâm lý Giáo dục

32.  

ThS Phạm Thanh Bình

 Giảng viên Khoa Tâm lý Giáo dục

33.  

ThS Vũ Thị Khánh Linh

 Giảng viên Khoa Tâm lý Giáo dục

34.  

TS Hoàng Quý Tỉnh

 Giảng viên Khoa Giáo dục Mầm non

35.  

ThS Nguyễn Mạnh Tuấn

 Giảng viên Khoa Giáo dục Mầm non

36.  

ThS Phạm Thị Bền

 Giảng viên Khoa Giáo dục Đặc biệt

37.  

ThS Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

 Giảng viên Khoa Việt Nam học

                                                                                               (Danh sách trên gồm có 37 người)

 

 

Publish: 23/04/2012 Views: 8372
Tin cùng chuyên mục
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
Top

https://paperio-live.com

https://agario.red

https://naughtyworms.com

escort pendikmaltepe escort
Tokyo Olympics live stream