A A+
Đang trực tuyến: 124
Tổng lượt truy cập: 13.620.756

Hội thảo khoa học của cán bộ trẻ năm lần thứ V - năm 2012 sẽ được tổ chức vào 8h00 ngày 24/4/2012 tại Hội trường K1

Cập nhật: Thứ ba Ngày 24 tháng 4, 2012
Chuyên mục: Nghiên cứu Khoa học

Hội thảo khoa học của cán bộ trẻ năm lần thứ V - năm 2012 sẽ được tổ chức vào 8h00 ngày 24/4/2012 tại Hội trường K1. Ban tổ chức trân trọng kính mời Lãnh đạo Nhà trường, các khoa, phòng, ban, đơn vị và toàn thể cán bộ trẻ của Trường tham dự. Thành đoàn Hà Nội và Hiệu trưởng Nhà trường sẽ tặng Bằng khen, Giấy khen cho các cán bộ trẻ có nhiều thành tích trong NCKH giai đoạn 2010 - 2012

CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO KHOA HỌC CÁN BỘ TRẺ

Lần thứ V - Năm 2012

Thời gian: 8h00 ngày 24/4/2012

Địa điểm: Hội trường K1

07:30

Đón tiếp Đại biểu

08:00

Giới thiệu Đại biểu

 

Khen thưởng cán bộ trẻ có thành tích trong công tác nghiên cứu khoa học (giai đoạn 2010 - 2012)

Phát biểu khai mạc Hội thảo của Lãnh đạo Trường ĐHSP Hà Nội

 

Báo cáo đề dẫn Hội thảo của Ban tổ chức

             Trình bày và thảo luận các báo cáo khoa học

 

1. Suy nghĩ về việc dịch thơ chữ Hán nhân đọc phần tuyển dịch “Vạn lý tập” trong “Tuyển tập văn thơ Phương Đình Nguyễn Văn Siêu

TS. Nguyễn Thị Thanh Chung - Khoa Ngữ văn

 

2. Fabrication of photonic crystals and quasi - crystals by holographic lithography technique                                                                

TS. Đỗ Danh Bích - Khoa Vật lý

 

3. Tìm hiểu về “Tư duy lịch sử” và “phát triển tư duy lịch sử” cho học sinh ở Nhật Bản từ sau năm 1945 đến nay                       

ThS. Nguyễn Quốc Vương - Khoa Lịch sử 

10:10

Tiệc trà

10:20 

Trình bày và thảo luận các báo cáo khoa học

 

4. Constructing good points for polynomial interpolation

TS. Phùng Văn Mạnh - Khoa Toán Tin

 

5. Phân tích mối quan hệ giữa tỷ giá hối đoái bị định giá cao và phát triển kinh tế của Myanmar                                         ThS. Phạm Thị Ngọc Quỳnh - Khoa Địa lý

 

6. Obesity prevention in mice by using Lotus (neulumbo nucifera) leaf tea

ThS. Lê Thị Tuyết - Khoa Sinh học

 

7. Phát âm lệch chuẩn l - n trong tiếng Việt từ biểu hiện đến cách can thiệp

ThS. Phạm Thị Bền - Khoa Giáo dục Đặc biệt

11.40

Tổng kết, bế mạc Hội thảo

 

DANH MỤC

CÁC BÁO CÁO ĐĂNG KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC CÁN BỘ TRẺ

Lần thứ V - Năm 2012

(do Nhà xuất bản Đại học Sư phạm phát hành)

 

PHẦN 1: KHOA HỌC TỰ NHIÊN - CÔNG NGHỆ

Trang

1.

CONSTRUCTING GOOD POINTS FOR POLYNOMIAL INTERPOLATION

Phung Van Manh - Department of Mathematics,

Hanoi National University of Education, Vietnam

Jean-Paul Calvi - Universit´ e Paul Sabatier and CNRS, France

7

2.

BẤT ĐẲNG THỨC LOJASIEWICZ ĐỐI VỚI CÁC HÀM ĐA THỨC TRÊN CÁC MIỀN KHÔNG COMPACT

Nguyễn Thị Thảo - Khoa Toán - Tin, Trường Đại học Sư phạm  Hà Nội

Đinh Sĩ Tiệp, Hà Huy Vui -  Viện Toán học, Viện KH và CN Việt Nam

12

3.

Fabrication of photonic crystals and quasi-crystals by holographic lithography technique

Danh Bich Do - Department of Physics,

Hanoi National University of Education, Vietnam

Ngoc Diep Lai - Ecole Normale Supérieure de Cachan, France

Jian Hung Lin, Chia Chen Hsu

National Chung Cheng University, Ming Hsiung, Taiwan

16

4.

Origin of visible light photocatalytic activity of N-doped and weak ferromagnetism of Fe-doped in TiO2 anatase

Nguyen Cao Khang, Nguyen Van Khanh, Nguyen Hoai Anh,  

Do Thi Nga,  Nguyen Van Minh

Department of Physics, Hanoi National University of Education, Vietnam

25

5.

Magnetic properties of magnetic Nanoparticles prepared by sonoelectrodeposition

Nguyen Dang Phu -  Department of Physics,

Hanoi National University of Education, Vietnam

Nguyen Hoang Hai, Nguyen Hoang Luong

Hanoi University of Science,Vietnam National University

32

6.

NGHIÊN CỨU ĐIỀU CHẾ TITAN ĐIOXIT (TiO2) BIẾN TÍNH VÀ KHẢO SÁT KHẢ NĂNG QUANG XÚC TÁC CỦA CHÚNG

Nguyễn Thị Kim Giang - Khoa Hóa học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

40

7.

NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP MÀNG MỎNG NANOCOMPOSITE POLIANILIN/ ỐNG NANO CACBON BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐIỆN HÓA ỨNG DỤNG TRONG CẢM BIẾN GLUCOSE

Lê Đăng Khương -  Khoa Hóa học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Trần Đại Lâm, Vũ Đình Lãm, Nguyễn Hải Bình

Viện Khoa học Vật liệu, Viện KH và CN Việt Nam

Nguyễn Lê Huy - Viện Kĩ thuật Hóa học, Trường ĐH Bách khoa Hà Nội

48

8.

NGHIÊN CỨU QUÁ TRÌNH HẤP PHỤ ĐỘNG VÀ PHẢN ỨNG OXI HÓA BỀ MẶT M-XYLEN TRÊN VẬT LIỆU HẤP PHỤ - XÚC TÁC

Nguyễn Hữu Phú, Lê Minh Cầm, Phùng Thị Lan

Khoa Hóa học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Nguyễn Hoàng Hào - Khoa Hóa học, Trường Đại học Vinh

54

9.

SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP SẮC KÍ LỎNG HIỆU NĂNG CAO ĐỂ THEO DÕI QUÁ TRÌNH XỬ LÝ 2,4,6-TRINITROTOLUEN (TNT) TRONG NƯỚC THẢI BẰNG CHẤT XÚC TÁC QUANG TiO2:V

Trần Thế Ngà - Khoa Hóa học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

62

10.

ANTI-DIABETIC EFFECT OF LOTUS (NELUMBO NUFICERA)  LEAVES IN ALLOXAN-INDUCED DIABETIC

Nguyen Thi Hong Hanh, Ma Thi Thu Le, Le Thi Tuyet, Dao Thi Sen

Faculty of Biology, Hanoi National University of Education, Vietnam

70

11.

OBESITY PREVENTION IN MICE BY USING LOTUS (NEULUMBO NUCIFERA) LEAF TEA

Le Thi Tuyet - Faculty of Biology, Hanoi National University of Education, Vietnam

81

12.

THÀNH PHẦN LOÀI CHIM TRÊN BỐN TUYẾN THĂM QUAN TẠI VƯỜN QUỐC GIA CÚC PHƯƠNG, TỈNH NINH BÌNH

Nguyễn Thanh Vân - Khoa Sinh học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

88

13.

BỔ SUNG HAI LOÀI NẤM TÚI CHI HYPOXYLON THUỘC HỌ XYLARIACEAE CHO KHU HỆ NẤM VIỆT NAM

Đỗ Đức Quế,  Dương Minh Lam, Phạm Thị Lan, Phùng Thị Ngọc Quyền

Khoa Sinh học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

94

14.

ĐIỀU KHIỂN CÁC THIẾT BỊ ĐIỆN SỬ DỤNG MODEM GSM/3G

Đặng Minh Đức

Khoa Sư phạm Kĩ thuật, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

100

15.

CẢM BIẾN GIA TỐC  VÀ ĐIỀU KHIỂN PID TRONG XE TỰ CÂN BẰNG

Nguyễn Văn Đường

Khoa Sư phạm Kỹ thuật, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

104

16.

BÀI TOÁN LẬP LỊCH CHU TRÌNH CÔNG VIỆC (WORKFLOW) TRONG MÔI TRƯỜNG ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY

Kiều Tuấn Dũng,  Nguyễn Thế Lộc

Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Phạm Ngọc Hùng - Đại học Công nghệ - ĐHQG Hà Nội

108

17.

XÂY DỰNG HỆ THỐNG CRAWLER DỮ LIỆU CHO CÁC SEARCH ENGINE SỬ DỤNG CÁC CẤU TRÚC DỮ LIỆU CƠ BẢN

Nguyễn Minh Quang

Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Đào Thị Hồng Nhung - FPT Software

117

 

PHẦN 2: KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN

 

18.

SUY NGHĨ VỀ VIỆC DỊCH THƠ CHỮ HÁN NHÂN ĐỌC PHẦN TUYỂN DỊCH VẠN LÝ TẬP TRONG TUYỂN TẬP VĂN THƠ PHƯƠNG ĐÌNH NGUYỄN VĂN SIÊU

Nguyễn Thị Thanh Chung

Khoa Ngữ văn, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

124

19.

MĨ HỌC TIẾP NHẬN VỚI DỊCH THUẬT VÀ GIẢNG DẠY VĂN HỌC DỊCH

                              Đỗ Văn Hiểu

Khoa Ngữ văn, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

132

20.

PHÂN TÍCH GIÁ TRỊ NGÔN NGỮ NGHỆ THUẬT CỦA TÁC PHẨM VĂN HỌC DÂN GIAN CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ (Qua trường hợp sử thi Chương Han - Thái Tây Bắc)

Phạm Đặng Xuân Hương

Khoa Ngữ văn, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

140

21.

BA CÁCH TIẾP CẬN KHÁI NIỆM DIỄN NGÔN

Nguyễn Thị Ngọc Minh

Khoa Ngữ văn, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

147

22.

NHỮNG MOTIP DÂN GIAN TRONG LAN TRÌ KIẾN VĂN LỤC

Đỗ Thị Mỹ Phương

Khoa Ngữ văn, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

163

23.

SỰ HÌNH THÀNH NHÀ NƯỚC VIJAYANAGARA VÀ Ý NGHĨA CỦA NÓ ĐỐI VỚI LỊCH SỬ ẤN ĐỘ TRONG CÁC THẾ KỶ XIV - XVI

Nguyễn Duy Chinh

Khoa Lịch sử, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

171

24.

CẠNH TRANH CHIẾN LƯỢC TRUNG - NHẬT Ở ĐÔNG Á (THẬP KỈ ĐẦU CỦA THẾ KỈ XXI) VÀ NHỮNG TÁC ĐỘNG ĐẾN KHU VỰC

Trịnh Nam Giang

Khoa Lịch sử, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

181

25.

NGHIÊN CỨU SỰ ẢNH HƯỞNG CỦA THUYẾT “THIÊN MỆNH” TRONG QUAN HỆ GIỮA TRIỀU TRẦN VÀ TRIỀU NGUYÊN GIAI ĐOẠN 1260 - 1368 QUA MỘT SỐ VĂN THƯ BANG GIAO

Nguyễn Thu Hiền

Khoa Lịch sử, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

193

26.

TÁC ĐỘNG CỦA ISLAM GIÁO TỚI THƯƠNG MẠI INĐÔNÊXIA (THẾ KỶ XIII - XVII)

Phạm Thị Thanh Huyền

Khoa Lịch sử, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

200

27.

VÀI NÉT VỀ CHẾ ĐỘ SỞ HỮU RUỘNG ĐẤT ẤN ĐỘ QUA MỘT SỐ THƯ TỊCH CỔ

Tống Thị Quỳnh Hương

Khoa Lịch sử, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

206

28.

NHỮNG NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN VIỆC TRUNG QUỐC THAM GIA CHIẾN TRANH TRIỀU TIÊN (1950 - 1953)

Ninh Xuân Thao

Khoa Lịch sử, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

213

29.

TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN SẢN XUẤT LƯƠNG THỰC CỦA ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG

Dương Thị Lợi

Khoa Địa lý, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

224

30.

PHÂN TÍCH MỐI QUAN HỆ GIỮA TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI BỊ ĐỊNH GIÁ CAO VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ CỦA MYANMAR

Phạm Thị Ngọc Quỳnh

Khoa Địa lý, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

233

31.

CÁC QUAN ĐIỂM VỀ THẾ TỤC HÓA TÔN GIÁO TỪ GÓC ĐỘ KINH TẾ

                                                                                         Trần Trung Dũng

Khoa Giáo dục Chính trị, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

242

32.

CÁI CAO CẢ TRONG TIỂU THUYẾT SỬ THI VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 1965 - 1975 (Qua những sáng tác về đề tài chiến tranh)

Tiêu Thị Mỹ Hồng 

Khoa Giáo dục Chính trị, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

247

33.

BẦU CỬ THEO ĐA SỐ VÀ ĐA SỐ TƯƠNG ĐỐI Ở CÁC NƯỚC PHƯƠNG TÂY -  SỰ LỰA CHỌN HỢP LÝ ĐỂ THÚC ĐẨY NỀN DÂN CHỦ PHÁT TRIỂN ?

Trần Thị Thu Huyền

Khoa Giáo dục Chính trị, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

257

34.

GIAO THƯƠNG GIỮA “ĐÔNG DƯƠNG THUỘC PHÁP” VỚI TRUNG QUỐC GIAI ĐOẠN NỬA ĐẦU THẾ KỶ XX

Nguyễn Thị Thanh Tùng

Khoa Giáo dục Chính trị, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

266

35.

QUAN NIỆM VỀ NHÂN NGHĨA CỦA NGÔ THÌ NHẬM

Nguyễn Bá Cường

Khoa Triết học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

274

36.

QUAN NIỆM CỦA ARIXTỐT VỀ TÌNH THÂN HỮU VÀ GIÁ TRỊ CỦA NÓ

Vũ Thị Hải - Khoa Triết học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

279

37.

GIÁO DỤC - KHOA CỬ, GIÁO HÓA ĐẠO ĐỨC Ở THỜI LÊ SƠ VÀ VAI TRÒ CỦA NÓ ĐỐI VỚI VIỆC DUY TRÌ TRẬT TỰ XÃ HỘI PHONG KIẾN ĐƯƠNG THỜI

Phạm Thị Quỳnh

Khoa Triết học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

286

38.

NHỮNG RÀO CẢN ĐỐI VỚI VIỆC THỰC HIỆN QUYỀN SỨC KHỎE SINH SẢN, TÌNH DỤC CỦA NGƯỜI KHUYẾT TẬT VÀ GIẢI PHÁP CỦA CÔNG TÁC XÃ HỘI

Nguyễn Lê Hoài Anh

Khoa Công tác Xã hội, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

296

49.

nh¹c sÜ An Thuyªn VÀ MỘT SỐ CA KHÚC MANG PHONG CÁCH DÂN GIAN

Trần Duy - Khoa Nghệ thuật, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

307

40.

DẤU ẤN PHẬT GIÁO TRONG VIỆC GIẢI QUYẾT MỐI QUAN HỆ VỚI CHAMPA CỦA HAI VỊ VUA - PHẬT: TRẦN NHÂN TÔNG VÀ NGUYỄN PHÚC CHU

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh - Khoa Việt Nam học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

317

41.

KIẾN TRÚC “TIỀN PHẬT - HẬU THÁNH” Ở CHÂU THỔ BẮC BỘ VÀ BIỂU HIỆN CỦA NÓ Ở CHÙA THẦY

Mai Thị Hạnh - Khoa Việt Nam học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

327

42.

CÁC LÀNG NGHỀ Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY THÁCH THỨC VÀ XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Trần Thị Hồng Nhung - Khoa Việt Nam học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

339

 

PHẦN 3: KHOA HỌC GIÁO DỤC - NGOẠI NGỮ

 

43.

TÍNH NGUYÊN LÝ TRONG NỘI DUNG PHẦN DI TRUYỀN HỌC - SINH HỌC 12 THPT VÀ ỨNG DỤNG TRONG DẠY HỌC

Trần Khánh Ngọc - Khoa Sinh học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

351

44.

DẠY HỌC THỰC HÀNH ĐIỆN TỬ QUA TRÒ CHƠI KỸ THUẬT

Trịnh Văn Đích - Khoa Sư phạm kỹ thuật, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

358

45.

VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP SƠ ĐỒ HÓA TRONG DẠY HỌC HỌC PHẦN ỨNG DỤNG ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG

Nguyễn Thị Thanh Huyền

Khoa Sư phạm Kỹ thuật, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

367

46.

ĐỔI MỚI CÔNG TÁC QUẢN LÝ SINH VIÊN PHÙ HỢP VỚI PHƯƠNG THỨC ĐÀO TẠO THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ

Nguyễn Thị Hoa

Khoa Sư phạm Kỹ thuật, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

374

47.

XÂY DỰNG KỊCH BẢN BÀI DẠY E-LEARNING MỘT SỐ NỘI DUNG TRONG HỌC PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN TỬ (PHẦN THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG)

Nguyễn Thị Mai Lan

Khoa Sư phạm Kỹ thuật, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

384

48.

PHÁT TRIỂN KĨ NĂNG MỀM THÔNG QUA DẠY HỌC HỌC PHẦN THỰC HÀNH PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC

Nhữ Thị Việt Hoa

Khoa Sư phạm Kỹ thuật, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

394

49.

TÌM HIỂU VỀ “TƯ DUY LỊCH SỬ” VÀ “PHÁT TRIỂN TƯ DUY LỊCH SỬ” CHO HỌC SINH Ở NHẬT BẢN TỪ SAU NĂM 1945 ĐẾN NAY

  Nguyễn Quốc Vương

Khoa Lịch sử, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 

399

50.

QUAN ĐIỂM CỦA JOHN DEWEY VỀ NỘI DUNG GIÁO DỤC VÀ BƯỚC ĐẦU VẬN DỤNG TRONG THỰC TIỄN GIÁO DỤC VIỆT NAM

Đinh Thị Thúy Kiều, Trịnh Huy Hồng

Khoa Giáo dục Chính trị, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

409

51.

HỆ THỐNG KĨ NĂNG DẠY HỌC CẦN HÌNH THÀNH CHO NGƯỜI GIÁO VIÊN TƯƠNG LAI TRONG THỜI KÌ HỘI NHẬP

Mai Quốc Khánh

Khoa Tâm lí Giáo dục, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

417

52.

LẬP HỒ SƠ CÔNG VIỆC CỦA BỘ MÔN TRỰC THUỘC KHOA  TRONG TRƯỜNG ĐẠI HỌC

Hứa Hoàng Anh

Khoa Quản lý Giáo dục, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

426

53.

TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO GIÁO VIÊN - GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG VÀ HIỆU QUẢ GIÁO DỤC

Nguyễn Thị Ngọc Liên

Khoa Quản lý Giáo dục, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

432

54.

MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG VẬN DỤNG MÔ HÌNH QUẢN LÝ DỰA VÀO NHÀ TRƯỜNG TRONG ĐỔI MỚI QUẢN LÝ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC VIỆT NAM

Vũ Thị Mai Hường

Khoa Quản lý Giáo dục , Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

439

55.

VẤN ĐỀ TỰ CHỦ CHUYÊN MÔN CỦA GIẢNG VIÊN  THEO TIẾP CẬN QUẢN LÝ HÀI HÒA

Hoàng Thị Kim Huệ

Khoa Quản lý Giáo dục, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

447

56.

QUẢN LÝ TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG - VẤN ĐỂ VÀ GIẢI PHÁP

Trịnh Thị Quý

Khoa Quản lý Giáo dục, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

457

57.

GIÚP TRẺ SỚM CÓ KHẢ NĂNG ĐỌC VIẾT THÔNG QUA VIỆC TẠO MÔI TRƯỜNG GIAO TIẾP VÀ ĐỌC SÁCH VỚI TRẺ Ở NHÀ

Vũ Thị Thảo

Khoa Giáo dục Mầm non, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

 

467

58.

SỰ CHÚ Ý CÙNG HƯỚNG VÀ SỰ PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ TỪ GIAI ĐOẠN TIỀN NGÔN NGỮ ĐẾN GIAI ĐOẠN ĐẦU CỦA GIAO TIẾP NGÔN NGỮ

Đinh Thanh Tuyến

Khoa Giáo dục Mầm non, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

477

59.

TÌM HIỂU KHẢ NĂNG CỦA TRẺ TỰ KỈ 5 - 6 TUỔI HỌC HÒA NHẬP Ở TRƯỜNG MẦM NON

                                                Trần Thị Thắm

Khoa Giáo dục Mầm non, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

486

60.

BƯỚC ĐẦU SỬ DỤNG MỘT SỐ PHẦN MỀM ĐỒ HỌA TRONG THIẾT KẾ TRÒ CHƠI HỌC TẠP TRÊN MÁY TÍNH CHO TRẺ EM

Vũ Thanh Vân

Khoa Giáo dục Mầm non, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

493

61.

PHÁT ÂM LỆCH CHUẨN L - N TRONG TIẾNG VIỆT TỪ BIỂU HIỆN ĐẾN CAN THIỆP

Phạm Thị Bền

 Khoa Giáo dục Đặc biệt, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

506

62.

TÌM HIỂU TỐC ĐỘ VIẾT CỦA HỌC SINH TIỂU HỌC VÀ PHÁT HIỆN HỌC SINH CÓ KHÓ KHĂN VỀ VIẾT

Nguyễn Thị Cẩm Hường

Khoa Giáo dục Đặc biệt, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

514

63.

Using classroom seating arrangement to motivate pair - work information exchange activity in speaking lessons aT K61B, Faculty of English

Nguyen Thi Thanh Huyen

Faculty of English, Hanoi National University of Education, Vietnam

525

64.

DEVELOPING AN INITIAL REGISTER IN ACADEMIC WRITING FOR ENGLISH-MAJORED SOPHOMORES AT F.O.E (HNUE)

Nguyen Thi Hoang My

Faculty of English, Hanoi National University of Education, Vietnam

532

65.

USING JOURNALS AS A MEANS OF TEACHER’S REFLECTION-ON-ACTION TO ENHANCE TEACHING QUALITY AT FOE-HNUE

Nguyen Thi Minh Thanh

Faculty of English, Hanoi National University of Education, Vietnam

542

66.

auto-apprentissage POUR REMÉDIER À L’HÉTÉROGÉNÉITÉ DES ÉTUDIANTS EN PREMIÈRE ANNÉE DU DÉPARTEMENT DE FRANÇAIS

Nguyen Thi Anh Dao

Département de français - Ecole Normale Supérieure de Hanoï, Vietnam

553

67.

Quelques rÉflexions sur les fautes d’orthographe en expression Écrite

Truong Thi Thuy

Département de français - Ecole Normale Supérieure de Hanoï, Vietnam

560

68.

LA NÉOLOGIE EN FRANÇAIS PAR EMPRUNT

Hoang Thi Hong Van

Département de français - Ecole Normale Supérieure de Hanoï, Vietnam

568

       

 

 

 

Publish: 21/04/2012 Views: 8170
Tin cùng chuyên mục
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
Top

https://paperio-live.com

https://agario.red

https://naughtyworms.com

escort pendikmaltepe escort
Tokyo Olympics live stream