Giáo dục toán học gắn với thực tiễn
A A+
Giáo dục toán học gắn với thực tiễn

Chuyên đề NCS K37:

- Relisctic Mathematics Education là gì? Ra đời và phát triển, có ảnh hưởng như thế nào?

- Những luận điểm chính của lý thuyết RME.

- Một số ví dụ minh họa vận dụng RME trong dạy học.

Documents:

    TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
    Top