ĐHSPHN - TRẦN Cường
A A+
Biography / Background Qualifications Employment History Science Awards Education Projects Publications / Books Workshop papers Science blogs Teaching subjects
Views: 6565 - Lastest Update: 5/21/2024

Tiến sĩ TRẦN Cường

Position Cán bộ giảng dạy
Telephone
Org Unit Khoa Toán - Tin
Floor/Room Nhà C, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 136 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Email trancuong@hnue.edu.vn
Language
To link to this page, please use the following URL:
http://www.hnue.edu.vn/directory/trancuong

Biography / Background

Qualifications

  Employment History

  • 2004, Cán bộ giảng dạy, Khoa Toán Tin trường Đại học sư phạm Hà Nội

  Science Awards

  Education

  • 2015, Tiến sĩ Toán học của trường ĐH Paris 6 (CH Pháp), Université Pierre et Marie Curie - Paris 6, Advisor: Pierre-Vincent Koseleff, Fabrice Rouillier, Level: Doctor, Type: Regular
  • 2007, Thạc sĩ Giáo dục học, Đại học sư phạm Hà Nội, Advisor: Bùi Văn Nghị, Level: Master, Type: Regular
  • 2004, Cử nhân Sư phạm toán, Đại học sư phạm Hà Nội, Advisor: Bùi Văn Nghị, Level: Bachelor/Engineer, Type: Regular

  Projects

  • 2022 - 2023 , Chủ nhiệm đề tài, Phát triển năng lực nghề nghiệp trong kỷ nguyên số cho sinh viên Khoa Toán tin thông qua học phần Thực hành dạy học và một số hoạt động bổ trợ, Khoa Toán Tin
  • 2022 - 2023, Đối tác nghiên cứu chính, Dựng hình ảnh phức tạp bằng phương pháp Mosaïque (VISCOMI), CNRS & Université Lorraine - Cộng hòa Pháp

  Publications / Books

  • 2023, Jan., Trần Cường, Lê Thúy Diệu, Ứng dụng công nghệ thông tin trong đánh giá định hướng phát triển năng lực toán học, HNUE JOURNAL OF SCIENCE, Vol. 68 (1), 148-168
  • 2023, Dec, Trần Cường, Bùi Duy Hưng, Bùi Thị Hồng Phương, Một số biện pháp phát triển năng lực dạy học cho sinh viên sư phạm Toán thông qua học phần “Thực hành dạy học”, Tạp chí Giáo dục, 23(24), 19-24
  • 2022, Jan., Trần Cường, Từ lịch sử hình thành phát triển tới kịch bản dạy học chủ đề ba đường Conic theo định hướng Chương trình Giáo dục phổ thông môn Toán 2018, Tạp chí Khoa học giáo dục Việt Nam, 18 (49), 4-20
  • 2022, Jan., Trần Cường, Toán học mới, một hiện tượng đặc biệt trong lịch sử giáo dục Toán học thế giới, HNUE JOURNAL OF SCIENCE, Vol. 67 (1), 160-175
  • 2022, Jan., Trần Cường, Ngô Thị Hương, Nicolas Bourbaki - một tác giả đặc biệt, Tạp chí Pi, Vol 6 (1-2), 46-52
  • 2022, Dec., Trần Cường, Lưu Bá Thắng, Mô hình đào tạo, bồi dưỡng học sinh năng khiếu toán ở Việt Nam: thành tựu và kinh nghiệm, Kỷ yếu Hội thảo quốc tế - IWME tổ chức tại Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tháng 10 năm 2021, NXB Đại học Quốc Gia Hà Nội, , 431-450
  • 2022, Dec., Trần Cường, Nguyễn Tiến Đạt, Tăng cường yếu tố tài chính trong giáo dục toán học phổ thông: một tiếp cận từ lý thuyết RME, Kỷ yếu Hội thảo quốc tế - IWME tổ chức tại Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, NXB Đại học Quốc Gia Hà Nội, tháng 10 năm 2021, 234-253
  • 2022, Dec., Trần Cường, Trần Ngọc Thắng, Jounny Phoutthavong, Xây dựng kịch bản dạy học với học liệu số phần hình học giải tích theo chương trình môn toán lớp 10 của nước cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, HNUE JOURNAL OF SCIENCE, Vol. 67 (5), 179-192
  • 2021, Sep., Trần Cường, Tổ chức kỳ thi trực tuyến trên nền tảng ứng dụng của Google, Thiết bị giáo dục, 2021, tháng 9, kỳ 2, 1-3
  • 2021, Nov., Trần Cường, Trần Thị Thu Hà, Potential of applying realistic mathematics education to the teaching of probability - statistics at the universities of medicine and pharmacy, HNUE JOURNAL OF SCIENCE, 66 (5), 209-216
  • 2021, May, Trần Cường, Ba đường conic với Toán phổ thông, Tạp chí Pi, Vol 5 (5), 47-52
  • 2021, Jul., Trần Cường, Lưu Bá Thắng, Bàn về dạy học nguyên hàm, tích phân ở trường phổ thông, Tạp chí Pi, Vol. 5 (7-8), 55-60
  • 2020, Mar., Tran Cuong, Nguyen Hoang Ngoc Tram, Trinh Thu Van, The use of games in teaching mathematics at high school, Vietnam Journal of Education, 4(1), 30-35
  • 2020, Jul, Trần Cường, Lê Tuấn Anh, Bàn về tiếp cận và một số biện pháp vận dụng lý thuyết RME trong dạy học môn Toán ở Việt Nam, Tạp chí khoa học trường ĐHSP Hà Nội, 2020, vol 65, iss 07, 162-173
  • 2020, Apr., Trần Cường, Những tri thức cần thiết cho giáo viên toán để dạy học nội dung vectơ ở bậc trung học phổ thông, Tạp chí khoa học trường Đại học sư phạm Hà Nội, Educational Sciences, 2020, Volume 65, Issue 4, 167-176
  • 2019, Sep., Trần Cường, Lưu Bá Thắng, Một số đề xuất dạy học nguyên hàm - tích phân ở trường THPT theo định hướng phát triển năng lực, Tạp chí khoa học trường ĐHSP Hà Nội, 64 (9), 141-149
  • 2019, Jun., Nguyen Huu Hai, Tran Cuong, Application of Pythagorean theorem 
in certain realistic mathematical problems used for lower secondary mathematics teaching, Vietnam Journal of Education, 06, 43-47
  • 2018, May-June, P.-V.Koseleff, D. Pecker, F. Rouillier, C.Tran, Computing Chebyshev knot diagrams, Journal of Symbolic Computation, Volume 86, May–June 2018, 120-141
  • 2018, May, Trần Cường, Nguyễn Thùy Duyên, Tìm hiểu lý thuyết Giáo dục toán học gắn với thực tiễn (RME) và vận dụng xây dựng bài tập thực tiễn, Tạp chí Giáo dục, 430,
  • 2018, Dec., Trần Cường, Lê Văn Cường , Rèn luyện tư duy sáng tạo bằng hoạt động tái khám phá định lý cosine cho tứ diện: tiềm năng và thực nghiệm, HNUE journal of science, Volume 63, issue 5, 50-58
  • 2017, Aug., Trần Cường, Trần Thị Thu Hà, Vai trò của Lịch sử toán, Khoa học luận: trường hợp của xác suất - thống kê, Tạp chí Giáo dục, Số đặc biệt, Kỳ 3, 195-200

  Workshop papers

  • 2015, Jul. 06th-09th, On the Sign of a Trigonometric Expression, ISSAC '15 - Bath, UK

  Science blogs

  Teaching subjects

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
  Top