A A+

Bậc đại học:

- GDH đại cương.

- GDH mầm non.

- Giáo dục tích hợp ở bậc học mầm non.

Bậc sau dại học:

- Một số lý thuyết giáo dục trẻ mầm non.

- Phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho trẻ mẫu giáo trong hoạt động vui chơi.

Documents:

    TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
    Top