ĐHSPHN - Nguyễn Thị Hòa
A A+
Biography / Background Qualifications Employment History Science Awards Education Projects Publications / Books Workshop papers Science blogs Teaching subjects
Views: 3543 - Lastest Update: 2/14/2020

PGS. TS. Nguyễn Thị Hòa

Position Giảng viên cao cấp
Telephone
Org Unit Khoa Giáo dục Mầm non
Floor/Room Tầng VI, Nhà V – Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Email hoasiren@gmail.com
Language
To link to this page, please use the following URL:
http://www.hnue.edu.vn/directory/nthoa

Biography / Background

Qualifications

  Employment History

   Science Awards

   Education

   • 1998-2002, Tiến sĩ, ĐHSP Hà Nội, Advisor: , Level: Doctor, Type: Regular
   • 1993-1995, Thạc sĩ, ĐHSP Hà Nội, Advisor: , Level: Master, Type: Regular
   • 1980-1985, Cử nhân, ĐHSP quốc gia Moskva, Advisor: , Level: Bachelor/Engineer, Type: Regular

   Projects

   • 2011-2012. CNĐT: Biện pháp nâng cao tính tích cực của sinh viên chuyên ngành giáo dục mầm non trong giờ thực hành bộ môn “Giáo dục học mầm non” (SPHN - 11 – 71). ĐHSP Hà Nội.
   • 2007-2008. CNĐT: Tổ chức hoạt động học tập cho trẻ mẫu giáo theo chủ đề ở trường Mầm non (ĐHSP-07-136). ĐHSP Hà Nội.
   • 2005-2006. CNĐT: Phát huy tính tích cực của trẻ mẫu giáo trong hoạt động vui chơi ở trường Mầm non (SP-05-172). ĐHSP Hà Nội.

   Publications / Books

   Sách:

   • Nguyễn Thị Hòa (2010, 2016 tái bản lần thứ 11), Giáo dục tích hợp ở bậc học mầm non, NXB ĐHSP Hà Nội. Giáo trình dùng cho hệ đào tạo cử nhân giáo dục mầm non các trường ĐHSP
   • Nguyễn Thị Hòa (2009, 2019 tái bản lần thứ 21 có chỉnh lý, bổ sung), Giáo dục học mầm non. NXB ĐHSP Hà Nội. Mã ISBN: 978-604-54-4664-5. Giáo trình dùng cho hệ đào tạo cử nhân giáo dục mầm non các trường ĐHSP
   • Nguyễn Thị Hòa (2007, 2015 tái bản lần thứ 9 có chỉnh lý, bổ sung), Phát huy tính tích cực nhận thức của trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi trong trò chơi học tập. NXB ĐHSP Hà Nội. Giáo trình dùng cho hệ đào tạo cử nhân giáo dục mầm non các trường ĐHSP        
   • Nguyễn Ánh Tuyết, Nguyễn Thị Hòa, Đinh Kim Thoa (1996), Tổ chức hướng dẫn trẻ mẫu giáo chơi, NXB ĐHQG Hà Nội. Tài liệu hướng dẫn cho giáo viên mầm non     

   Báo:

   • Nguyễn Thị Hòa, "Giáo dục tích hợp theo chủ đề cho trẻ mẫu giáo", Tạp chí Khoa học, ĐHSP Hà Nội, Volume 64, Issue 7A, 2019, trang 12-21.
   • Nguyễn Thị Hòa, "Phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho trẻ mẫu giáo trong hoạt động vui chơi", Tạp chí Giáo dục, 453/Kỳ 1-5/2019, trang 19-23.
   • Nguyễn Thị Hòa, "Đánh giá chất lượng đào tạo đại học hệ chính qui Khoa Giáo dục mầm non Trường Đại học sư phạm Hà Nội", Tạp chí Thiết bị Giáo dục, 189/Kỳ 2- 3/2019, trang106-108.
   • Nguyễn Thị Hòa, “Dạy trẻ mẫu giáo học bằng chơi”, Tạp chí Giáo dục, Số đặc biệt 12-2017, trang 24-27.
   • Nguyễn Thị Hòa, “Phát huy tính tích cực của sinh viên chuyên ngành GDMN trong giờ thực hành bộ môn Giáo dục học mầm non”, Tạp chí Giáo dục, 371/Kỳ 1-12/2015, trang 49-52.
   • Nguyễn Thị Hòa, “Dạy học tích hợp theo chủ đề cho trẻ mẫu giáo”, Tạp chí Giáo dục, 229/Kỳ 1-1/2010, trang 25-26.
   • Nguyễn Thị Hòa, “Sử dụng trò chơi trong dạy học theo chủ đề cho trẻ mẫu giáo”, Tạp chí Giáo dục, 206/Kỳ 2-1/2009, trang 27-28.
   • Nguyễn Thị Hòa, “Giáo dục mầm non ở Nhật Bản và một số bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam”, Tạp chí Giáo dục, 169/Kỳ 1-8/2007, trang 46-48.
   • Nguyễn Thị Hòa, “Phát huy tính tích cực nhận thức của trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi trong trò chơi học tập”,  Tạp chí Nghiên cứu Giáo dục, 7(334)/2000, trang 6-7.
   • Nguyễn Thị Hòa, “Trò chơi học tập với trẻ mẫu giáo’,  Tạp chí Nghiên cứu Giáo dục, 338, quí I/2000, trang 13-14.
   • Nguyễn Thị Hòa, “Giáo dục tính tích cực nhận thức cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi”, Tạp chí Nghiên cứu Giáo dục, 1/2000, trang 10-11.

   Workshop papers

   • Nguyễn Thị Hòa, Nguyễn Mạnh Tuấn, “Đánh giá chất lượng đào tạo hệ chính qui Khoa Giáo dục mầm non”, Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Khoa GDMN-30 năm xây dựng và phát triển”, ĐHSP Hà Nội 11/2015.         
   • Nguyễn Thị Hòa, “Rèn luyện tay nghề cho sinh viên hệ chính quy khoa GDMN trong xu hướng đổi mới GDMN ở nước ta”, Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên Khoa GDMN”, ĐHSP Hà Nội 6/2013.    
   • Nguyễn Thị Hòa, “Một số biện pháp phát huy tính tích cực của sinh viên trong giờ thực hành  bộ môn Giáo dục học mầm non”, Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên Khoa GDMN”, ĐHSP Hà Nội 6/2013.    
   • Nguyễn Thị Hòa, “Nâng cao chất lượng đào tạo đại học hệ chính quy chuyên ngành GDMN”, Kỷ yếu hội thảo khoa học “Đào tạo  giáo viên  mầm non trong thời kỳ hội nhập quốc tế”. ĐHSP Hà Nội 11/2010.         
   • Nguyễn Thị Hòa, “Một vài kinh nghiệm dạy cách học ở bậc học ĐH cho sinh viên chuyên ngành GDMN”, Kỷ yếu hội thảo KH “Nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên mầm non trình độ ĐH”, ĐH SP TPHCM 1/2009, trang 78-82.
   • Nguyễn Thị Hòa, “Đào tạo hệ cử nhân chuyên ngành giáo dục mầm non trường ĐHSP Hà Nội”, Kỷ yếu Hội thảo quốc tế “Giáo dục mầm non Việt Nam-Nhật Bản”, Hà Nội 9/2007, thang 14-21.
   • Nguyen Thi Hoa, Dinh Hong Thai, “Integretion of Nursery & Kindergarten systems in Viet Nam (Basic-Process-Experiences)”, Kỷ yếu Hội thảo quốc tế “Giáo dục mầm non Nhật Bản-Việt Nam”, Tokyo -11/2006, trang 139-146.
   • Nguyễn Thị Hòa, “Một vài suy nghĩ về nâng cao chất lượng hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên”, Kỷ yếu Hội thảo KH “Nâng cao chất lượng đào tạo ĐH-SĐH chuyên ngành GDMN”. Tạp chí KH ĐHSPHN 11/2005, trang 128-131.
   • Nguyễn Thị Hòa, “Vai trò của giáo viên trong tiếp cận với tích hợp ở bậc học mầm non”, Kỷ yếu Hội thảo KH “Nâng cao chất lượng đào tạo ĐH-SĐH chuyên ngành GDMN”. Tạp chí KH ĐHSPHN 11/2005, trang 96-99.

   Science blogs

   Teaching subjects

   TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
   Top