Giảng dạy các môn: Lịch sử Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh, Chính trị, Lịch sử văn minh thế giới, Lịch sử Việt Nam, Cơ sở văn hóa Việt Nam, Xây dựng Đảng, Hiến pháp, phương pháp dạy học
A A+
Giảng dạy các môn: Lịch sử Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh, Chính trị, Lịch sử văn minh thế giới, Lịch sử Việt Nam, Cơ sở văn hóa Việt Nam, Xây dựng Đảng, Hiến pháp, phương pháp dạy học

Documents:

    TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
    Top