ĐHSPHN - Dương Văn Khoa
A A+
Biography / Background Qualifications Employment History Science Awards Education Projects Publications / Books Workshop papers Science blogs Teaching subjects
Views: 10098 - Lastest Update: 11/22/2023

Tiến sĩ Dương Văn Khoa

Position Giảng viên
Telephone
Org Unit Khoa Lý luận chính trị - Giáo dục công dân
Floor/Room Tầng 2 Nhà A4, Trường ĐHSP Hà Nội
Email khoadv@hnue.edu.vn
Language Tiếng Việt (),
To link to this page, please use the following URL:
http://www.hnue.edu.vn/directory/khoadv

Biography / Background

Qualifications

 • 2013, Những hoạt động giá trị dành cho Điều phối viên LVEP, Trung tâm Nghiên cứu và Tư vấn về Giá trị sống (LVRC), #
 • 2007, Giảng viên môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, #

Employment History

 • 2004 - nay, Giảng viên, Đại học Sư phạm Hà Nội

Science Awards

Education

 • 2008 - 2011, Quá trình đào tạo, ĐHSP Hà Nội, Advisor: PGS.TS Phạm Quốc Sử; PGS.TS Nguyễn Văn Am, Level: Doctor, Type: Regular
 • 2002 - 2003, Quá trình đào tạo, ĐHSP Hà Nội, Advisor: GS.TS Nguyễn Ngọc Cơ, Level: Master, Type: Regular
 • 1996 - 2000, Quá trình đào tạo, ĐHSP Hà Nội, Advisor: GS.TS Nguyễn Ngọc Cơ, Level: Bachelor/Engineer, Type: Regular

Projects

 • 2012 - 2013, Chủ nhiệm, Những chuyển biến trong kinh tế nông nghiệp tỉnh Nam Định từ 1918 đến 1945, Đề tài Khoa học công nghệ Trường ĐHSP Hà Nội -
 • 2010 - 2011, Chủ nhiệm, Những chuyển biến trong kinh tế nông nghiệp tỉnh Nam Định từ 1884 đến 1918, Đề tài Khoa học công nghệ Trường ĐHSP Hà Nội -
 • 2009 - 2010, Tham gia, Đổi mới phương pháp dạy học môn Tư tưởng Hồ Chí Minh ở các trường đại học sư phạm, Đề tài Khoa học công nghệ Bộ Giáo dục và Đào tạo -
 • 2008 - 2009, Tham gia, Sinh viên ĐHSPHN học tập là làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Đề tài Khoa học công nghệ Trường ĐHSP Hà Nội -
 • 2008 - 2009, Tham gia, Đổi mới phương pháp giảng dạy môn Lịch sử ĐCSVN tại Trường ĐHSP Hà Nội, Đề tài Khoa học công nghệ Trường ĐHSP Hà Nội -

Publications / Books

 • 2022, Dương Văn Khoa (CB), Phan Thị Lệ Dung, Vũ Thị Mỹ Hạnh, Trần Thanh Hương, Nguyễn Thị Thanh Tùng, Mai Thị Tuyết, , Hệ thống câu hỏi ôn tập môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Nxb Đại học Sư phạm, ,
 • 2022, Dương Văn Khoa (CB), Phan Thị Lệ Dung, Vũ Thị Mỹ Hạnh, Trần Thanh Hương, Nguyễn Thị Thanh Tùng, Mai Thị Tuyết,, Hệ thống câu hỏi ôn tập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh, Nxb Đại học Sư phạm, ,
 • 2022, Duong Van Khoa, Mai Thi Tuyet, Vi Van Thao, Hoang Xuan Huy, Ho Chi Minh and his process of choosing a state model for Vietnam, The Vietnamese Studies Review, Korea, DOI : 10.31535/VS.2019.17.2.083, Vol. 20-1., P.111-130
 • 2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (Hệ chuyên lý luận chính trị), Nxb Chính trị Quốc gia sự thật, , ,
 • 2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (Hệ không chuyên lý luận chính trị), Nxb Chính trị Quốc gia sự thật,, , ,
 • 2021, Dương Văn Khoa, Cách sử dụng ngôn ngữ hình ảnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh và những giá trị đối với công tác dạy học ở trường phổ thông hiện nay, Tạp chí Khoa học Trường ĐHSP Hà Nội, 66, 129-137
 • 2021, Mai Quoc Khanh, Phan Trung Kien, Nguyen Thi Thanh Hong, Trinh Thuy Giang,Tran Viet Cuong, Nguyen Dang Trung, Tran Trung Tinh,Vu Viet Hung, Duong Van Khoa, Cao Danh Chinh, Tran Dinh Chien, LeNhu Thuy, Pedagogical professional education for students of Hanoi National University of Education to meet the requirements of innovation and improve the quality of teacher training, Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry (TOJQI), Volume 12, Issue 9, P.2648-2668
 • 2020, Nguyễn Thị Ngọc Ánh, Dương Văn Khoa, Chủ tịch Hồ Chí Minh với vấn đề an sinh xã hội và những giá trị cho Việt Nam hiện nay, Tạp chí Giáo dục, Số 482, 1-5
 • 2019, Duong Van Khoa, Mai Thi Tuyet, Nguyen Hai Trung, Plantation economy of french people in province Ha Nam from 1884 to 1945 - suggestions for Vietnam today, Journal: the Vietnamese Studies Review , Korea, DOI : 10.31535/VS.2019.17.2.083, Vol.17 no.2 (2019), p.83-102
 • 2019, Mai Van Hung, Duong Van Khoa,Hoang Quy Tinh,Trinh Hai Thuy,Nguyen Phuc Hung, Extra-Curricular Activities Improved Reproductive Health Knowledge of Ethnic Minority High School Students in Vietnam, Journal of Family and Reproductive Health, Vol. 13, No. 2, June 2019 (pISSN: 1735-8949, eISSN: 1735-9392) Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran, ,
 • 2018, Dương Văn Khoa, Quan điểm của Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước và những giá trị cho Việt Nam hiện nay, Tạp chí Giáo dục , số 437, 1-4
 • 2018, Dương Văn Khoa (Chủ biên), Chú thích các trích dẫn trong giáo trình Tư tưởng Hồ Chí MInh, Nxb Hồng Đức, , ,
 • 2018, Dương Văn Khoa (tham gia), Tài liệu Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên hạng III, Nxb Đại học Sư phạm, , ,
 • 2018, Dương Văn Khoa, Nguyễn Hải Trung, Phạm Thị Thu Hằng, , Tích hợp Tư tưởng Hồ Chí Minh trong giảng dạy môn GDCD lớp 12 hiện nay, Tạp chí Giáo dục, Số Đặc biệt, 205-208
 • 2018, Dương Văn Khoa, Phạm Thị Thu Hằng, Phát huy sức mạnh đoàn kết của dân tộc trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954-1975), Tạp chí Khoa học ĐHSP Hà Nội, 4/2018,
 • 2018, Dương Văn Khoa, Vi Văn Thảo, Sử dụng sơ đồ trong dạy học môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam ở Trường Đại học Kĩ thuật Y tế Hải Dương hiện nay, Tạp chí Giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo, số 432,
 • 2018, Зыонг Ван Хоа, Интернационализм и национальное единство: из опыта вьетнамской школы, Науцный поиск, русия, № 3,
 • 2017, Dương Văn Khoa, Nông nghiệp tỉnh Nam Định từ năm 1884 đến năm 1945, Nxb Đại học quốc gia Hà Nội, ,
 • 2017, Dương Văn Khoa, Một số quan điểm của Hồ Chí Minh về giáo dục và đào tạo – Những giá trị cho đổi mới giáo dục ở Việt Nam hiện nay, Tạp chí Giáo dục, ISSN 2354 – 0753, số 414, 1 - 4
 • 2017, Dương Văn Khoa, Phương pháp sử dụng các mẩu chuyện trong bài nói, bài viết của Hồ Chí Minh và sự vận dụng vào công tác giảng dạy các môn Lí luận chính trị hiện nay, Tạp chí Giáo dục, ISSN 2354 – 0753, Số Đặc biệt, 219 - 222
 • 2017, Dương Văn Khoa, Sản xuất lúa gạo ở tỉnh Nam Định (1919 – 1945), Tạp chí Nghiên cứu lịch sử ISSN 0866 - 7497, số 5, 41 - 47
 • 2017, Dương Văn Khoa (chủ biên), Ôn tập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh qua hệ thống câu hỏi và gợi ý trả lời theo hướng tiếp cận năng lực người học, Nxb Đại học quốc gia Hà Nội, ,
 • 2017, Dương Văn Khoa (tham gia), Tài liệu Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng II, Nxb Đại học Sư phạm, , ,
 • 2017, Dương Văn Khoa (tham gia), Tài liệu Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III, Nxb Đại học Sư phạm, , ,
 • 2017, Dương Văn Khoa (tham gia), Tài liệu Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông hạng II, Nxb Đại học Sư phạm, , ,
 • 2017, Dương Văn Khoa, Mai Thị Tuyết, Sản xuất cây công nghiệp ở tỉnh Hà Nam từ năm 1890 đến năm 1918, Tạp chí Khoa học Trường ĐH Thủ Đô ISSN 2354 - 1512, số 17, 109 - 117
 • 2017, Dương Văn Khoa, Phạm Thị Thu Hằng, Khai thác và sử dụng nguồn trích dẫn giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh trong dạy học môn Tư tưởng Hồ Chí Minh ở các trường đại học, cao đẳng, Tạp chí Giáo chức Việt Nam, ISSN 1859 - 2902, số 123, 10 - 13
 • 2016, Duong Van Khoa and Bui Duc Duc , Restructuring industry and agricuture in Ha Nam province from 2006 to 2012, Journal of science of hnue , 12/2016 en , 126-133
 • 2016, Dương Văn Khoa, Hà Thị Liên, Sử dụng sơ đồ trong dạy học môn Tư tưởng Hồ Chí Minh ở các trường cao đẳng, đại học nước ta hiện nay, Tạp chí Giáo chức Việt Nam, mã số ISSN 1859-2902, Số 110, 11-14
 • 2016, Dương Văn Khoa, Mai Thị Tuyết, Đời sống của người nông dân Việt Nam thời Pháp thuộc qua tư liệu của Hồ Chí Minh, Tạp chí Khoa học, ĐHSP Hà Nội, Số 10, 164-170
 • 2016, Dương Văn Khoa, Mai Thị Tuyết, Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục đạo đức trong nhà trường phổ thông, Tạp chí Khoa học Trường ĐHSP Hà Nội, Số 6, 130-136
 • 2015, Dương Văn Khoa, Đời sống của người nông dân Nam Định thời thuộc địa (1884 – 1945), Tạp chí Khoa học ĐHSP Hà Nội, số 10, 30-36.
 • 2015, Dương Văn Khoa, Phan Việt Anh, Sử dụng trò chơi trong dạy học môn Giáo dục công dân ở trường trung học phổ thông hiện nay, Tạp chí Giáo chức Việt Nam, số 100, 30-33.
 • 2014, Dương Văn Khoa, Sở hữu ruộng đất ở tỉnh Nam Định từ năm 1919 đến năm 1945, Tạp chí Nghiên cứu lịch sử, Số 8 (460), trang 36 - 43
 • 2014, Dương Văn Khoa, Hồ Chí Minh với khát vọng về độc lập, tự do cho dân tộc Việt Nam, Tạp chí Khoa học Trường ĐHSP Hà Nội, Số 10/2014, 117 - 121
 • 2014, Dương Văn Khoa, Mai Thị Tuyết, Sử dụng những câu chuyện về Bác Hồ trong giảng dạy môn Tư tưởng Hồ Chí Minh, Tạp chí Khoa học ĐHSP Hà Nội, Số 59, 6BC, trang 307-313
 • 2012, Dương Văn Khoa, Nông dân châu thổ Bắc Kỳ với các phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp xâm lược cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX, Tạp chí Lịch sử quân sự, 242/2012, 36 – 40
 • 2012, Dương Văn Khoa, Đồn điền của người Pháp ở Nam Định từ 1884 đến 1918, Tạp chí Nghiên cứu lịch sử, số 2 (430), 29 – 35
 • 2012, Nguyễn Văn Cư, Dương Văn Khoa, Nhìn lại đại dịch HIV/AIDS ở Việt Nam qua 20 năm, Tạp chí Dân số và phát triển, ISSN 0868-3506, 2/2012, 7-10
 • 2011, Dương Văn Khoa, Nhìn lại dân số Nam Định qua các giai đoạn lịch sử, Tạp chí Dân số và phát triển, ISSN 0868-3506, 4/2011, 9-12
 • 2011, Dương Văn Khoa, Bước đầu tìm hiểu một số loại cây trồng ở tỉnh Nam Định từ 1884 đến 1918, Tạp chí Khoa học Trường ĐHSPHN, ISSN. 0868.3719, 8/2011, 94 – 102
 • 2011, Dương Văn Khoa, Báo Dân chúng với công tác vận động nông dân (1938 - 1939), Tạp chí Lịch sử Đảng, 6/2011, 32 - 35
 • 2010, Dương Văn Khoa, Quan niệm của Hồ Chí Minh về giáo dục chính trị, Bản tin Giáo dục công dân , 10/2010,
 • 2010, Dương Văn Khoa, Sử dụng hiệu quả phương pháp thuyết trình kết hợp với trình chiếu Powerpoit trong giảng dạy môn tư tưởng HCM, Tạp chí Khoa học Trường ĐHSPHN, ISSN. 0868.3719, 12/2010, 98-105
 • 2009, Dương Văn Khoa, Vai trò của Nguyễn Ái Quốc với sự ra đời của tổ chức Công đoàn Việt Nam, Tạp chí Xưa và Nay, ISSN 868-331X, 7/2009, 3,5,6,28
 • 2008, Dương Văn Khoa, Quá trình bần cùng hóa nông dân Bắc Kì thời thuộc địa (1858-1945), Tạp chí Khoa học Trường ĐHSPHN, ISSN. 0868.3719, 2/2008, 80-86
 • 2008, Dương Văn Khoa, Hồ Chí Minh nghĩ về khả năng cách mạng của giai cấp tiểu tư sản Việt Nam, Tạp chí Xưa và Nay, ISSN 868-331X, 5/2008, 4-6
 • 2008, Dương Văn Khoa, Quan niệm về cách dùng người của Lê Quý Đôn, Tạp chí Xưa và Nay, ISSN 868-331X, 11/2008, 24-25
 • , , , , ,
 • , , , , ,

Workshop papers

 • 2023, Sử dụng học liệu điện tử trong dạy học môn Giáo dục chính trị ở Trường Cao đẳng Ngoại ngữ và Công nghệ Hà Nội, Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quốc gia, Nxb Lao động, tr.208-218
 • 2023, Văn hóa ứng xử Hồ Chí Minh và những giá trị trong việc phát triển văn hóa nhà trường sư phạm hiện nay, Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia, Nxb Đại học sư phạm
 • 2022, Cách sử dụng từ xưng hô trong hoạt động giao tiếp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế tại Hàn Quốc
 • 2022, Giá trị thời đại của tác phẩm Lịch sử nước ta, Kỷ yếu Hội thảo khoa học, Nxb Chính trị Quốc gia - Sự thật
 • 2022, Hồ Chí Minh với quá trình lựa chọn mô hình nhà nước cho Việt Nam, Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia, Nxb Đại học Sư phạm
 • 2022, Quan điểm của Hồ Chí Minh về quyền lực kiểu mới ở Việt Nam, Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia, Nxb Đại học Sư phạm
 • 2022, Sử dụng Website trong kiểm tra, đánh giá môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Miinh ở Trường ĐHSP Hà Nội hiện nay, Kỷ yếu Hội thảo cấp ngành các trường đại học khối kĩ thuật, Nxb Giao thông vận tải
 • 2020, Hồ Chí Minh vận dụng sáng tạo và phát triển tư tưởng của V.I.Lênin về vấn đề dân tộc, Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia, Đại học Hoa Lư Ninh Bình, Nxb Đại học Huế
 • 2020, Sự cần thiết của việc giáo dục kỹ năng mềm cho sinh viên trong dạy học môn Tư tưởng Hồ Chí Minh ở các trường đại học hiện nay, Kỷ yếu Hội thảo quốc gia, Đại học Hoa Lư Ninh Bình, Nxb Đại học Huế
 • 2019, Hồ Chí Minh - Nhà hoạt động ngoại giao văn hóa tiêu biểu của Việt Nam, Kỷ yếu Hôi thảo quốc gia, Đại học Sư phạm Hà Nội 2, Nxb Lao động - Xã hội
 • 2019, Quan điểm của Hồ Chí Minh về ngoại giao văn hóa - những giá trị cho Việt Nam hiện nay, Kỷ yếu Hôi thảo quốc gia, Đại học Sư phạm Hà Nội 2, Nxb Lao động - Xã hội
 • 2019, Sử dụng sơ đồ trong dạy học môn GDCD lớp 12 ở Trường THCS & THPT Tạ Quang Bửu, Hà Nội hiện nay, Hội thảo khoa học toàn quốc, ĐHSP Hà Nội
 • 2018, Tích hợp kiến thức lịch sử trong dạy học môn Giáo dục công dân ở Trường THPT sau năm 2020, Hội thảo Quốc gia, Trường ĐHSP Hà Nội, Nxb Đại học Sư phạm
 • 2017, Giáo dục đạo đức cho học sinh qua dạy học môn Giáo dục công dân ở trường trung học phổ thông Mai Thanh Thế, tỉnh Sóc Trăng, Kỷ yếu Hội thảo quốc gia, Đại học Sư phạm Huế, Nxb Đại học Huế
 • 2017, Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên giáo dục công dân phổ thông hiện nay, Hội thảo Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, Nxb Lao Động - Xã hội
 • 2017, Tích hợp giáo dục luật pháp quốc tế cho học sinh trong dạy học lịch sử ở trường THPT hiện nay, Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế, Nxb Đại học quốc gia Hà Nội
 • 2017, Tích hợp tư tưởng triết học về con người của Hồ Chí Minh trong dạy học lịch sử Việt Nam từ 1919 đến 2000 ở trường THPT, Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế, Nxb Đại học quốc gia Hà Nội
 • 2017, Vận dụng quan điểm lịch sử - cụ thể trong dạy học môn Tư tưởng Hồ Chí Minh ở Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương hiện nay, Hội thảo Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, Nxb Lao Động - Xã hội
 • 2016, Giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên qua dạy học môn Tư tưởng Hồ Chí Minh ở Trường Cao đẳng y tế tỉnh Kiên Giang hiện nay, Hội thảo Khoa học quốc gia, Nxb Lý luận chính trị.
 • 2016, Hà Đông, Sơn Tây - hậu phương trực tiếp của mặt trận Hà Nội trong những ngày đầu toàn quốc kháng chiến, Hội thảo khoa học Quốc gia, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật,
 • 2016, Quan điểm của Hồ Chí Minh về giáo dục chính trị trong nhà trường, Hội thảo khoa học quốc gia, Nxb Lý luận chính trị
 • 2016, Sử dụng sơ đồ trong dạy học môn Tư tưởng Hồ Chí Minh ở Trường Đại học Tân Trào (Tuyên Quang) hiện nay, Hội thảo khoa học Quốc gia, Nxb Lý luận chính tri
 • 2015, Chủ tịch Hồ Chí Minh đánh giá vai trò, vị trí, đóng góp của trí thức, tiểu tư sản Việt Nam đối với sự nghiệp cách mạng, Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế, Nxb Đại học Sư phạm
 • 2014, Quan điểm của Hồ Chí Minh về giáo dục ở nhà trường phổ thông, Hội thảo quốc gia về giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên Việt Nam
 • 2013, Sách giáo khoa Đạo đức Tiểu học” – đánh giá thực trạng và đề xuất chương trình, nội dung sau năm 2015, Hội thảo Quốc gia về giáo dục đạo đức – công dân ở trường phổ thông, Nxb Giáo dục Việt Nam
 • 2010, Giáo dục về Đảng cho sinh viên Việt Nam hiện nay, Học viện Hành chính – Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Nxb Chính trị - Hành chính.
 • 2010, Sự biến đổi cơ cấu canh tác nông nghiệp ở tỉnh Nam Định giai đoạn 1884 – 1918, Trường ĐHSP Hà Nội
 • 2009, Nông dân Việt Nam thời thuộc Pháp qua cách nhìn Hồ Chí Minh, Trường ĐHSP Hà Nội
 • , ,

Science blogs

Teaching subjects

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
Top