1. Đối xứng phân tử và lí thuyết nhóm.
A A+
1. Đối xứng phân tử và lí thuyết nhóm.

1. Đối xứng phân tử và lí thuyết nhóm.

2. Hóa học lượng tử (cho sinh viên).

3. Hóa học lượng tử nâng cao (cho cao học).

4. Tin học lập trình trong hóa học.

5. Động lực học phân tử.

6. Các phương pháp tính trong hóa học.

Documents:

    TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
    Top