ĐHSPHN - Dao Thi Bich Thuy
A A+
Biography / Background Qualifications Employment History Science Awards Education Projects Publications / Books Workshop papers Science blogs Teaching subjects
Views: 3941 - Lastest Update: 10/29/2015

Thạc sĩ Dao Thi Bich Thuy

Position Giám đốc
Telephone
Org Unit Trung tâm đào tạo và phát triển giáo dục đặc biệt
Floor/Room
Email thuyjapans@gmail.com
Language
To link to this page, please use the following URL:
http://www.hnue.edu.vn/directory/thuydao

Biography / Background

TT

Thời gian

Tên cơ sở đào tạo

Chuyên ngành

Học vị

1

1991-1994

Học viện Tài chính

Kế toán

Cử nhân

2

2002-2004

Trường ĐHSPHN

Quản lý giáo dục

Thạc sĩ

3

2014-Nay

Viện khoa học Giáo dục Việt Nam

Quản lý giáo dục

NCS

Qualifications

  Employment History

  • 2001-2011, Chủ tich công đoàn, Khoa Giáo dục đặc biệt/ Trung tâm Đào tạo và phát triển Giáo dục đặc biệt
  • 1996-2000, , Trung tâm Đào tạo và Phát triển Giáo dục đặc biệt-Trường Đại Học Sư phạm Hà nội
  • 1995-1996, Nhân viên, Công Ty Cửa Việt-Bộ Quốc Phòng

  Science Awards

  Education

  • 2002-2004, , Đại học Sư phạm Hà Nội, Advisor: GS.TS. Nguyễn Quang Uẩn, Level: Master, Type: Regular
  • 1991-1994, , Trường Đại học tài chính, Advisor: , Level: Bachelor/Engineer, Type: Regular

  Projects


     Publications / Books

  null

  Đồng tác giả

  2015

  A New approach for Assessement of child Development in Vietnam: Developing Tools as Developmental Checklist for Children

  Ritsumeikan Social Sciences Review Vo 51 No1, p55-65

  ISSN2186-1285  Đồng tác giả

  2013

  Research on families chidren with developmental disorders in VietNam: questionnaire and interview survey given to parents.


  Research for Collaboration Model of Human Services 9, Institude of Human Sciences, Ritsumeikan University, ISSN 2186-1285, pp 164 – 216

  ISSN0288-2205  Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

  Đồng tác giả

  2012

  A Case study on parental acceptance of information about autism spectrum

  Tạp chí khoa học-Trường ĐHSP Hà Nội- Journal of Science Hanoi National University of Education , Volume 57, No 1,2012, pp 131-142

  ISSN-0868-3719  Đồng tác giả

  2013

  Development assessment of children with autism spectrum disorder in Vietnam

  Tạp chí khoa học-Trường ĐHSP Hà Nội- Journal of Science Hanoi National University of Education , Volume 58, No 5,2013, pp 120-127.

  ISSN-0868-3719  Đồng tác giả

  2013

  Bảng kiểm phát triển cho trẻ em Việt Nam

  Tạp chí giáo dục Số đặc biệt (12/2013), pp 18-21.

  ISSN2189608667476  Tác giả

  2013

  Thực trạng can thiệp sớm  tại Trung tâm Đào tạo và Phát triển giáo dục đặc biệt-Trường ĐHSP Hà Nội

  Tạp chí giáo dục Số đặc biệt (12/2013), pp 56-58.

  ISSN2189608667476  Đồng tac giả

  2013

  Ứng dụng bảng kiểm phát triển trong can thiệp sớm cho trẻ tự kỉ

  Tạp chí giáo dục Số đặc biệt (12/2013), pp 22-24.

  ISSN2189608667476  Đồng tác giả

  2015

  Xây dựng bảng kiểm đánh giá sự phát triển của trẻ em Việt Nam

  Tạp chí Khoa học Giáo dục, No112, p 7-8

  ISSN0868-3662  Tác giả

  2015

  Ứng dụng bảng kiểm trong sàng lọc, kiểm tra phát triển ở trẻ em Việt Nam

  Tạp chí Khoa học Giáo dục, No117, p 12-14

  ISSN

  0868-3662  Tác giả

  2015

  Giáo dục hoà nhập- góc nhìn từ chính sách

  Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Số 60 (8C), năm 2015.


  ISSN-0868-3719  Workshop papers


  Science blogs

  Teaching subjects

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
  Top