A A+
Khoa Công nghệ Thông tin
Địa chỉ Nhà C, Trường ĐHSP Hà Nội.
Điện thoại 04.37547100
Email cntt@hnue.edu.vn
Website http://fit.hnue.edu.vn
Thành lập 2003

Chức năng nhiệm vụ

Đào tạo Đại học và Sau đại học ngành Công nghệ thông tin; Nghiên cứu về các lĩnh vực trong Công nghệ thông tin

Giới thiệu về ban lãnh đạo

Trưởng Khoa: TS. Hồ Cẩm Hà; phụ trách chung các hoạt động đào tạo và nghiên cứu của Khoa.

Phó Khoa: TS. Nguyễn Thế Lộc, giúp việc cho Trưởng khoa về mảng đào tạo ngoài trường và quản lý thiết bị.

Phó Khoa: TS. Phạm Thị Anh Lê, giúp việc cho Trưởng khoa về mảng đào tạo đại học chính quy.

Phó Khoa: TS. Trần Đăng Hưng, giúp việc cho Trưởng khoa về mảng đào tạo sau đại học và nghiên cứu khoa học.

Cơ cấu tổ chức

Gồm 5 bộ môn: Công nghệ phần mềm, Hệ thống thông tin, Khoa học máy tính, Kỹ thuật máy tính và mạng; Lý luận và phương pháp dạy học Tin học

1 tổ hành chính

1 trung tâm Tin học ứng dụng

Đội ngũ cán bộ

Gồm 42 người, trong đó có 03 PGS, 8 TS, 24 ThS

Phân công nhiệm vụ

Giới thiệu về công đoàn

Chủ tịch công đoàn: ThS. Vũ Thái Giang

Giới thiệu về đoàn thanh niên

Bí thư đoàn thanh niên: ThS. Trần Thị Thu Bình

Các chuyên ngành đào tạo đại học

Cử nhân Sư phạm tin học

Cử nhân Công nghệ thông tin

Các chuyên ngành đào tạo cao học

Khoa học máy tính

Hệ thống thông tin

Lý luận và phương pháp dạy học Tin học 

Các chuyên ngành đào tạo nghiên cứu sinh

Đội ngũ cán bộ đào tạo đại học, sau đại học

Đội ngũ tham gia đào tạo Sau Đại học

TT

Họ và tên

Cơ quan công tác

GHI CHÚ

1

PGS. TS. Lê Khắc Thành

Trường ĐHSP Hà Nội

 

2

PGS.TSKH. Vũ Đình Hòa

Trường ĐHSP Hà Nội

 

3

TS. Hồ Cẩm Hà

Trường ĐHSP Hà Nội

 

4

TS. Nguyễn Tân Ân

Trường ĐHSP Hà Nội

 

5

TS. Nguyễn Thế Lộc

Trường ĐHSP Hà Nội

 

6

TS. Nguyễn Thị Tĩnh

Trường ĐHSP Hà Nội

 

7

TS. Nguyễn Vũ Quốc Hưng

Trường ĐHSP Hà Nội

 

8

TS. Phạm Thị Anh Lê

Trường ĐHSP Hà Nội

 

9

TS. Phạm Thọ Hoàn

Trường ĐHSP Hà Nội

 

10

TS. Lê Minh Hoàng

Trường ĐHSP Hà Nội


11

TS. Trần Đăng Hưng

Trường ĐHSP Hà Nội

 

12

TS. Trần Doãn Vinh

Trường ĐHSP Hà Nội

 

13

TS. Nguyễn Mạnh Hùng

Trường ĐHSP Hà Nội

 

14

PGS. TS Đỗ Trung Tuấn

ĐH KHTN - ĐHQG Hà Nội

Thỉnh giảng

15

PGS. TS  Đỗ Năng Toàn

Viện CNTT - Viện KHCN VN

Thỉnh giảng

16

PGS. TS  Đoàn Văn Ban

Viện CNTT - Viện KHCN VN

Thỉnh giảng

17

PGS. TS  Hồ Thuần

Viện CNTT - Viện KHCN VN

Thỉnh giảng

18

TS. Quách Tất Kiên

Bộ GD&ĐT

Thỉnh giảng

 Đội ngũ tham gia đào tạo Đại học

Stt

Họ và tên

Cơ quan công tác

1

ThS. Trần Thị Thu Bình

 

Trường ĐHSP Hà Nội

2

ThS. Nguyễn Quỳnh Diệp

 

Trường ĐHSP Hà Nội

3

 CN. Bùi Minh Đức

 

Trường ĐHSP Hà Nội

4

CN. Nguyễn Thị Phương Dung

 

Trường ĐHSP Hà Nội

5

ThS. Kiều Tuấn Dũng

 

Trường ĐHSP Hà Nội

6

ThS. Vũ Thái Giang

 

Trường ĐHSP Hà Nội

7

TS. Hồ Cẩm Hà

 

Trường ĐHSP Hà Nội

8

ThS. Nguyễn Thị Hạnh

 

Trường ĐHSP Hà Nội

9

ThS. Nguyễn Thị Quỳnh Hoa

 

Trường ĐHSP Hà Nội

10

PGS. TSKH Vũ Đình Hòa

 

Trường ĐHSP Hà Nội

11

TS. Phạm Thọ Hoàn

 

Trường ĐHSP Hà Nội

12

CN. Nguyễn Thị Hồng

 

Trường ĐHSP Hà Nội

13

TS. Trần Đăng Hưng

 

Trường ĐHSP Hà Nội

14

ThS. Nguyễn T.Thanh Huyền

 

Trường ĐHSP Hà Nội

15

ThS. Lê Thị Tú Kiên

 

Trường ĐHSP Hà Nội

16

ThS. Đỗ Trung Kiên

 

Trường ĐHSP Hà Nội

17

ThS. Phạm Thị Lan

 

Trường ĐHSP Hà Nội

18

TS. Phạm Thị Anh Lê

 

Trường ĐHSP Hà Nội

19

KS. Nguyễn Thị Thùy Liên

 

Trường ĐHSP Hà Nội

20

TS. Nguyễn Thế Lộc

 

Trường ĐHSP Hà Nội

21

ThS. Đỗ Như Long

 

Trường ĐHSP Hà Nội

22

TS. Phạm Tuấn Minh

 

Trường ĐHSP Hà Nội

23

ThS. Nguyễn Hữu Mùi

 

Trường ĐHSP Hà Nội

24

ThS. Nguyễn Thị Kim Ngân

 

Trường ĐHSP Hà Nội

25

KS. Nguyễn Minh Quang

 

Trường ĐHSP Hà Nội

26

ThS. Đoàn Thị Quế

 

Trường ĐHSP Hà Nội

27

ThS. Phạm Thị Quỳnh

 

Trường ĐHSP Hà Nội

28

PGS. TS Lê Khắc Thành

 

Trường ĐHSP Hà Nội

29

ThS. Đặng Xuân Thọ

 

Trường ĐHSP Hà Nội

20

ThS. Kiều Phương Thùy

 

Trường ĐHSP Hà Nội

31

ThS. Bùi Thị Thủy

 

Trường ĐHSP Hà Nội

32

ThS. Đặng Thành Trung

 

Trường ĐHSP Hà Nội

33

ThS. Nguyễn Chí Trung

 

Trường ĐHSP Hà Nội

34

ThS. Lê Ngọc Tú

 

Trường ĐHSP Hà Nội

25

ThS. Nguyễn Thanh Tùng

 

Trường ĐHSP Hà Nội

36

TS. Trần Doãn Vinh

 

Trường ĐHSP Hà Nội

 

Bộ môn & Đơn vị trực thuộc

Bộ môn Công nghệ phần mềm

Trưởng bộ môn: TS. Trần Đăng Hưng

Cán bộ gồm có: 1 TS, 4 ThS, 2 CN

Giảng dạy các môn: Lập trình, phân tích và thiết kế hệ thống, Công nghệ phần mềm, quản lý dự án, mã nguồn mở,…

Bộ môn Hệ thống thông tin

Trưởng bộ môn: TS. Phạm Thị Anh Lê

Cán bộ gồm có: 3 TS, 3 ThS, 1 CN

Giảng dạy các môn: Cơ sở dữ liệu, Hệ quản trị cơ sở dữ liệu, Trí tuệ nhân tạo,…

Bộ môn Khoa học máy tính

Trưởng bộ môn: PGS. TSKH Vũ Đình Hòa

Cán bộ gồm có: 1 PGS, 1 TS, 4 ThS, 1 CN

Giảng dạy các môn: Toán rời rạc, Cấu trúc dữ liệu và giải thuật, Chương trình dịch,…

Bộ môn Kỹ thuật máy tính và mạng

Trưởng bộ môn: TS. Nguyễn Thế Lộc

Cán bộ gồm có: 2 TS, 6 ThS, 1 KS

Giảng dạy các môn: Mạng máy tính, Lập trình mạng, Quản lý hệ thống máy tính,…

Bộ môn Lý luận và Phương pháp dạy học Tin học

Phụ trách bộ môn: ThS. Nguyễn Chí Trung

Cán bộ gồm có: 2 PGS, 1 TS, 3 ThS, 1 CN

Giảng dạy các môn: Phương pháp dạy học Tin học, Tin đại cương,..

Trung tâm tin học ứng dụng

Giám đốc trung tâm: TS. Nguyễn Thế Lộc

Chức năng: Phát triển các phần mềm hỗ trợ giảng dạy, tổ chức các lớp đào tạo về CNTT,…

Cơ sở vật chất và các phòng thí nghiệm

Lĩnh vực nghiên cứu

Các lĩnh vực đang nghiên cứu

Cơ sở dữ liệu

Tin-sinh học,

Học máy

Web ngữ nghĩa

Khai phá dữ liệu

Lý thuyết đồ thị

Xử lý song song

Lý thuyết độ phức tạp

Điện toán đám mây

Độ đo phần mềm

Ứng dụng ICT trong giáo dục.

Dạy học theo phương pháp dự án: nhấn mạnh việc xây dựng các dự án học tập.

Dạy và thiết kế phần mềm dạy học.

Các phương pháp dạy học tích cực trong dạy học các nội dung cụ thể môn tin học ở trường phổ thông.

Các cách tiếp cận mới trong dạy học thuật toán cho học sinh phổ thông.

Đề tài nghiên cứu

Hiện đang thực hiện: 03 đề tài NAFOSTED, 03 đề tài cấp Bộ GD&ĐT, 6 đề tài cấp Trường ĐHSPHN.

Sản phẩm nghiên cứu

Hợp tác trong nước

Hợp tác quốc tế

Đang trực tuyến: 124
Tổng lượt truy cập: 13.620.756
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
Top

https://paperio-live.com

https://agario.red

https://naughtyworms.com

escort pendikmaltepe escort
Tokyo Olympics live stream