A A+
Khoa Giáo dục Thể chất
Địa chỉ Nhà thi đấu – Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 136 Xuân Thủy – Cầu Giấy – Hà Nội
Điện thoại 04.37549517
Email gdtc@ hnue.edu.vn
Website
Thành lập 2001

Chức năng nhiệm vụ

Thứ nhất, đào tạo cử nhân ngành Giáo dục Thể chất hệ chính quy đảm bảo đủ kiến thức, trình độ, kỹ năng, nghiệp vụ giảng dạy môn Giáo dục Thể chất ở trường phổ thông.
Thứ hai, trang bị kiến thức chuyên ban, chuyên sâu để có thể trở thành giảng viên Giáo dục Thể chất ở các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp trong phạm vi cả nước.
Thứ ba, giảng dạy các môn Giáo dục Thể chất cho các khoa trong toàn trường Đại học Sư phạm Hà Nội.
Thứ tư, đào tạo hệ không chính quy ngành Giáo dục Thể chất góp phần nâng chuẩn giáo viên và cán bộ ở các địa phương.
Thứ năm, đào tạo thạc sĩ, hướng tới đào tạo tiến sĩ chuyên ngành Giáo dục Thể chất. Tham gia đào tạo cao học ở trường Đại học Sư phạm Hà Nội và các cơ sở đào tạo khác.
Thứ sáu, nghiên cứu khoa học, viết giáo trình, chương trình, tài liệu tham khảo môn học Giáo dục thể chất trường phổ thông trung học

Giới thiệu về ban lãnh đạo

TS Phạm Đông Đức - Trưởng khoa – phụ trách chung

ThS. Trần Mạnh Hùng - Phó Trưởng khoa – phụ trách đào tạo không chính qui

ThS. Nguyễn Hoài Phương - Phó Trưởng khoa – phụ trách đào tạo chính qui

Cơ cấu tổ chức

- Chi uỷ Khoa

- Ban chủ nhiệm khoa

- Công đoàn Khoa

- Liên Chi Đoàn Thanh niên

- Các Bộ môn: Thể thao cơ bản, Thể thao tập thể, Thể thao cá nhân, Lý luận và Phương pháp TDTT

- Tổ Văn phòng, phục vụ - Giáo vụ.

+ Chi uỷ Khoa

Để có được những thành công như ngày nay, Khoa GDTC đã phát huy sức mạnh tổng hợp từ nhiều nguồn lực như được sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước, Bộ Giáo dục và Đào tạo; sự giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi của Đảng uỷ, Ban giám hiệu, các phòng ban, các khoa trong trường ĐHSPHN; sự hỗ trợ của các cấp, các ngành.., nhưng trước hết và chủ yếu là nhờ vào đội ngũ cán bộ công chức, giảng viên, sinh viên các thế hệ của Khoa. Trong đó sự lãnh đạo của Chi uỷ khoa có vai trò tiên quyết đối với từng bước trưởng thành và phát triển của khoa GDTC như:

- Lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng.

- Lãnh đạo công tác chuyên môn: đào tạo và nghiên cứu khoa học.

- Lãnh đạo công tác xây dựng đội ngũ.

- Lãnh đạo các tổ chức quần chúng - Công đoàn và Đoàn thanh niên

- Công tác xây dựng Đảng

+ Ban chủ nhiệm khoa

Trong công tác điều hành đơn vị Ban Chủ nhiệm khoa luôn thống nhất và phối hợp nhịp nhàng với Chi ủy. Trong đó, Ban Chủ nhiệm khoa luôn tích cực, chủ động cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Đảng thành hành động thực tiễn của đơn vị.

- Công đoàn Khoa

Công đoàn khoa Giáo dục Thể chất nằm trong Công đoàn trường ĐHSPHN, Công đoàn khoa Giáo dục Thể chất luôn phát huy tốt vai trò chức năng của mình, chăm lo bảo vệ quyền lợi của cán bộ công chức, tham gia quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động của bộ máy chính quyền góp phần quan trọng vào những thành công của Khoa.

- Liên Chi Đoàn Thanh niên

Liên Chi Đoàn Thanh niên Khoa Giáo dục Thể chất là một cơ sở Đoàn trực thuộc Đoàn trường ĐHSPHN. Hoạt động với tư cách là một tổ chức chính trị - xã hội của thanh niên, sinh viên, là lực lượng dự bị tin cậy của Đảng Bộ Khoa Giáo dục Thể chất, là hạt nhân chính trị của tổ chức Hội sinh viên Khoa. Liên Chi Đoàn khoa có nhiệm vụ tập hợp, giáo dục đoàn viên - sinh viên học tập, rèn luyện và phấn đấu theo lý tưởng của Đảng, đóng góp tích cực và có hiệu quả trong công tác giáo dục toàn diện cho đoàn niên - sinh viên của Khoa Giáo dục Thể chất.

- Các Bộ môn: Thể thao cơ bản, Thể thao tập thể, Thể thao cá nhân, Lý luận và Phương pháp TDTT.

Các bộ môn là những hạt nhân cấu thành của khoa GDTC có nhiệm vụ giảng dạy, NCKH và hướng dẫn NCKH cho sinh viên chuyên ngành, giảng dạy môn học GDTC cho sinh viên khối sư phạm chung của nhà trường ngoài ra còn tham gia vào các hoạt động chung như: tổ chức các hoạt động văn nghệ thể dục thể thao, tham gia các hoạt động huấn luyện và thi đấu thể thao cho sinh viên và cán bộ của nhà trường….

Đội ngũ cán bộ

Phân công nhiệm vụ

Giới thiệu về công đoàn

Ths. Trần Mạnh Hùng - Chủ tịch

Ths. Nguyễn Hoài Phương - Ủy viên

Ths. Nguyễn Quốc Nhân - Ủy viên

Ths. Nguyễn Duy Tuyến - Ủy viên
Ths. Nguyễn Bá Hòa - Ủy viên

Giới thiệu về đoàn thanh niên

ThS Trần Minh Thắng - Bí thư Liên chi đoàn

Các chuyên ngành đào tạo đại học

Các chuyên ngành đào tạo đại học:
- Cử nhân Giáo dục thể chất chính qui và không chính qui( Từ xa và tại chức)
- Giảng dạy môn chuyên ngành cho sinh viên trong Trường.

Các chuyên ngành đào tạo cao học

Thạc sĩ chuyên ngành thể dục thể thao.

Các chuyên ngành đào tạo nghiên cứu sinh

Đội ngũ cán bộ đào tạo đại học, sau đại học

Bộ môn & Đơn vị trực thuộc

Ths. Nguyễn Duy Tuyến - Trưởng bộ môn Thể thao tập thể

Ths. Lê Thị Giang - Trưởng bộ môn Thể thao cá nhân

Ths. Vũ Tuấn Anh - Trưởng bộ môn Thể thao cơ bả

Cơ sở vật chất và các phòng thí nghiệm

Lĩnh vực nghiên cứu

Đề tài nghiên cứu

Sản phẩm nghiên cứu

Hợp tác trong nước

Hợp tác quốc tế

Đang trực tuyến: 124
Tổng lượt truy cập: 13.620.756
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
Top

https://paperio-live.com

https://agario.red

https://naughtyworms.com

escort pendikmaltepe escort
Tokyo Olympics live stream