Sử dụng phần mềm thiết kế nội dung dạy học vật lí (trong chương trình đào tạo Cao học, chuyên ngành LL&PPDHBMVL))
A A+
Sử dụng phần mềm thiết kế nội dung dạy học vật lí (trong chương trình đào tạo Cao học, chuyên ngành LL&PPDHBMVL))

-         Mục tiêu kiến thức:

-         nắm được những kiến thức căn bản về ứng dụng chủ yếu trong dạy học của các phần mềm như Power Point, Frontpage , Authorware ..v..v... trong việc thiết kế, trình chiếu bài giảng vật lí cũng như xây dựng các bài kiểm tra đánh giá thông qua hình thức trắc nghiệm khách quan và phát triển các kĩ năng tương ứng,

-         nắm được những kiến thức về sử dụng các phần mềm để tạo nên các tư liệu giảng dạy như ảnh, videoclip và phát triển các kĩ năng tương ứng,

-         Mục tiêu kĩ năng:

-         vận dụng các kiến thức trên trong việc tạo nên tư liệu giảng dạy, thiết kế và trình diễn bài giảng Vật lí cũng như xây dựng các bài kiểm tra đánh giá thông qua hình thức trắc nghiệm khách quan nhằm hỗ trợ việc tổ chức hoạt động nhận thức tích cực, tự lực và sáng tạo của học sinh

Documents:

    TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
    Top