Chiến lược dạy học vật lí trung học phổ thông (trong chương trình đào tạo Cao học, chuyên ngành LL&PPDHBMVL)
A A+
Chiến lược dạy học vật lí trung học phổ thông (trong chương trình đào tạo Cao học, chuyên ngành LL&PPDHBMVL)

-         Mục tiêu kiến thức:

-   hiểu rõ nguyên tắc xây dựng và cấu trúc chung của chương trình vật lí ở trường phổ thông nói chung và ở trường THPT nói riêng, đưa ra các nhận xét riêng về ưu nhược điểm của chương trình.

-   xác định được đặc điểm chung về nội dung và phương pháp dạy học những phần, những đề tài chủ yếu trong chương trình vật lí ở trường THPT.

-         Mục tiêu kĩ năng:

-   vận dụng lí luận về việc tổ chức hoạt động nhận thức của học sinh, sử dụng các loại phương tiện dạy học truyền thống cũng như kĩ thuật số để xác định mục tiêu dạy học (về mặt kiến thức, kĩ năng, phát triển tư duy), đưa ra các  lôgic tiến trình dạy học, lựa chọn các phương pháp, hình thức tổ chức và phương tiện dạy học thích hợp trong dạy học một số kiến thức điển hình trong chương trình vật lí THPT theo hướng phát triển hoạt động nhận thức tích cực, tự chủ và sáng tạo của học sinh.

Documents:

    TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
    Top