Sử dụng phương tiện dạy học kĩ thuật số trong dạy học vật lí (trong chương trình đào tạo Cao học, chuyên ngành LL&PPDHBMVL)
A A+
Sử dụng phương tiện dạy học kĩ thuật số trong dạy học vật lí (trong chương trình đào tạo Cao học, chuyên ngành LL&PPDHBMVL)

-         Mục tiêu kiến thức:

-   Hiểu rõ các ứng dụng trong dạy học vật lí của các phương tiện dạy học số bao gồm phần mềm mô phỏng (thí nghiệm mô phỏng), thí nghiệm với sự hỗ trợ của phương pháp phân tích băng hình (thí nghiệm tương tác trên màn hình), thí nghiệm ghép nối với máy vi tính,

-   Phân tích được (từ các ví dụ minh họa) việc sử dụng phương tiện dạy học số nhằm hỗ trợ tổ chức hoạt động nhận thức tích cực, tự lực và sáng tạo của học sinh.

-         Mục tiêu kĩ năng:

-   Sử dụng các phương tiện dạy học số trong dạy học vật lí nhằm phát huy tính tích cực, tự lực và sáng tạo của học sinh

Documents:

    TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
    Top