A A+

Nghiên cứu, giảng dạy các học phần, chuyên đề thuộc Chương trình đạo tạo đại học ngành Công tác xã hội: Nhập môn Công tác xã hội; CTXH cá nhân; CTXH nhóm; Tổ chức và phát triển cộng đồng: Quản trị CTXH; Tôn giáo học và CTXH tôn giáo; Sức khỏe cộng đồng; Công tác thanh thiếu niên và nhi đồng; CTXH thanh thiếu niên; CTXH với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn hòa nhập cộng đồng; Công tác phòng chống tệ nạn xã hội; CTXH với người mại dâm và người nghiện ma túy; CTXH phòng chống HIV/AIDS và người bị ảnh hưởng bởi HIV

Nghiên cứu, giảng dạy các học phần, chuyên đề thuộc Chương trình đạo tạo đại học ngành Giáo dục Chính trị: Kinh tế Chính trị; Dân số - Sức khỏe sinh sản VTN; Kinh tế học dân số; Dân số Môi trường và Phát triển; Phương pháp giảng dạy Giáo dục Công dân; Những vấn đề thời đại

Giảng dạy, tập huấn, nâng cao năng lực đào tạo kỹ năng mềm; Giáo dục Giá trị sống và Kỹ năng sống…

Giảng viên các lớp tập huấn nâng cao năng lực cho các nhà quản lý trường học, doanh nghiệp, đội ngũ giáo viên mầm non, tiểu học, THCS, THPT, doanh nhân, công nhân viên chức về kỹ năng mềm, văn hóa doanh nghiệp - công sở, khởi nghiệp…

Documents:

    TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
    Top