Khả năng giảng dạy
A A+
Khả năng giảng dạy

-  Bóng chuyền và PPGD.

- Điền kinh và PPGD.

- Thể dục PCT.

- Cầu lông và PPGD.

 

Documents:

    TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
    Top