A A+

Chính quy: Tin học trong dạy học Vật lí, Thí nghiệm vật lí phổ thông 1, Thí nghiệm vật lí phổ thông 2, Giải bài tập vật lí phổ thông bằng tiếng anh, Lí luận dạy học vật lí, Phân tích chương trình, Kiểm tra đánh giá, Lịch sử Vật lí, Thực hành dạy học vật lí.

Các lớp bồi dưỡng: Bồi dưỡng giáo viên phỏ thông, Bồi dưỡng học sịnh giỏi quốc gia phần phương án thí nghiệm và thực hành thí nghiệm, Bồi dưỡng sinh viên thi Olympic phần thí nghiệm.

 

 

Documents:

    TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
    Top