Danh mục nghiên cứu sinh đã bảo vệ
A A+
Danh mục nghiên cứu sinh đã bảo vệ

1. Hà Mạnh Hùng

Tên đề tài: Nghiên cứu tổng hợp và tính chất của màng phủ polypyrol ứng dụng trong chống ăn mòn kim loại và hấp thụ sóng điện từ

Hướng dẫn 1: GS.TSKH Trần Vĩnh Diệu

Hướng dẫn 2: PGS.TS Vũ Quốc Trung

Năm bảo vệ: 2015

2. Nguyễn Thị Phương Thúy 

Tên đề tài: Vận dụng dạy học dự án trong dạy học phần Hóa học hữu cơ nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh ở trường Trung học phổ thông miền núi phía Bắc.

Hướng dẫn 1: PGS.TS Nguyễn Thị Sửu

Hướng dẫn 2: PGS.TS Vũ Quốc Trung

Năm bảo vệ: 2016

3. Nguyễn Ngọc Linh

Tên đề tài: Tổng hợp và nghiên cứu tính chất của một số dẫn xuất polythiophene

Hướng dẫn 1: PGS.TS Vũ Quốc Trung

Hướng dẫn 2: Dr. Jiri Pflerger, Czech Academy of Sciences

Năm bảo vệ: 2019

4. Nguyễn Thị Nga

Tên đề tài: Nghiên cứu tổng hợp và đánh giá hoạt tính chống ung thư, chống Alzheimer của các hợp chất có cấu trúc lai chứa khung 4-aminoquinazoline

Hướng dẫn 1: PGS.TS Vũ Quốc Trung

Hướng dẫn 2: TS Lê Nhật Thùy Giang

Năm bảo vệ: 2020

5. Hoàng Đức Thuận

Tên đề tài: Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính sinh học của cây Râu mèo (Orthosiphon stamineus Benth.) Việt Nam

Hướng dẫn 1: PGS.TS Vũ Quốc Trung

Hướng dẫn 2: TS. Nguyễn Phi Hùng

Năm bảo vệ: 2020

6. Nguyễn Văn Đại

Tên đề tài: Vận dụng mô hình Blended Learning trong dạy học phần Hóa học hữu cơ lớp 11 nhằm phát triển năng lực tự học cho học sinh trường trung học phổ thông.

Hướng dẫn 1: PGS. TS Đào Thị Việt Anh

Hướng dẫn 2: PGS. TS Vũ Quốc Trung

Năm bào vệ: 2022

7. Trần Thị Thùy Dương

Tên đề tài: Tổng hợp và nghiên cứu tính chất của một số dẫn xuất polythiophene từ 3–thiophenecarbaldehyde

Hướng dẫn 1: PGS. TS Vũ Quốc Trung

Hướng dẫn 2: PGS.TS Nguyễn Hiển

Năm bảo vệ: 2022

8. Vũ Quốc Mạnh

Tên đề tài: Nghiên cứu chế tạo và đặc trưng tính chất của vật liệu tổ hợp carrageenan/collagen (từ vảy cá) mang dược chất allopurinol 

Hướng dẫn 1: GS. TS Thái Hoàng

Hướng dẫn 2: PGS.TS Vũ Quốc Trung

Năm bảo vệ: 2024

9. Lương Phú Hoàng

Tên đề tài: Chế tạo và nghiên cứu khả năng giải phóng thuốc từ tổ hơp alginat-Lovastatin/ Chitosan có cấu trúc lõi vỏ

Hướng dẫn 1: GS. TS Thái Hoàng

Hướng dẫn 2: PGS.TS Vũ Quốc Trung

Năm bảo vệ: 2024

10. Lê Văn Khỏe

 

Năm bảo vệ: 2024

11. Đỗ Bá Đại

Năm bảo vệ: 2024

Views: 2811 - Like: 0
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
Top