Bước đầu nghiên cứu một số giai đoạn phát triển của cơ quan sinh sản của cây sú (Aegiceras corniculatum L. Blanco) mọc tự nhiên ở ven biển miền Bắc Việt nam
A A+
Bước đầu nghiên cứu một số giai đoạn phát triển của cơ quan sinh sản của cây sú (Aegiceras corniculatum L. Blanco) mọc tự nhiên ở ven biển miền Bắc Việt nam

Tạp chí Sinh học ISSN 0866-7160, Tập 27 số 3, 33-38

Views: 582 - Like: 0
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
Top