ĐHSPHN - Phạm Thị Hải Yến
A A+
Biography / Background Qualifications Employment History Science Awards Education Projects Publications / Books Workshop papers Science blogs Teaching subjects
Views: 3625 - Lastest Update: 10/4/2019

Thạc sĩ Phạm Thị Hải Yến

Position Chuyên viên
Telephone
Org Unit Khoa Giáo dục Đặc biệt
Floor/Room Tòa nhà K3, trường ĐHSP Hà Nội, 136 Đường Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.
Email pthyen@hnue.edu.vn/ yenphamhai12@gmail.com
Language (), Tiếng Việt (),
To link to this page, please use the following URL:
http://www.hnue.edu.vn/directory/yenpth

Biography / Background

Họ và tên

Phạm Thị Hải Yến

Năm sinh

1980

Chức danh khoa học

Thạc sĩ

Giới tính

Nam □; Nữ □

Chức vụ hành chính

Chuyên viên

CMTND

012042489

Tên phòng, ban, bộ môn

Văn phòng Khoa Giáo dục đặc biệt

Tên cơ quan công tác

Khoa Giáo dục đặc biệt- Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Địa chỉ cơ quan

136 Xuân Thuỷ- Cầu Giấy

Tỉnh/TP

Hà Nội

Điện thoại cố định


Di động

0985928585

Email chính

Yenphamhai12@gmail.com

Fax


Qualifications

  Employment History

  • 2007-nay, Giáo vụ/cán bộ quản lý sinh viên, Khoa Giáo dục đặc biệt
  • 2002-2007, Cán bộ Điều phối, Công ty TNHH Xúc tiến thương mại quốc tế

  Science Awards

  Education

  • 2013-2015, , Đại học Sư phạm Hà Nội, Advisor: PGS.TS. Nguyễn Xuân Hải, Level: Master, Type: Regular
  • 2006-2009, , Học viện tài chính, Advisor: , Level: Bachelor/Engineer, Type: Regular
  • 1999-2003, , Đại học ngoại ngữ Hà nội, Advisor: , Level: Bachelor/Engineer, Type: Non regular
  • 1998-2002, , ĐH Đông Đô, Advisor: , Level: Bachelor/Engineer, Type: Regular

  Projects

  T

  Tên đề tài/dự án

  Cơ quan tài trợ kinh phí

  Thời gian thực hiện

  Vai trò

  1

  Dự án: “Hỗ trợ và phát triển chương trình giáo dục gắn liền với việc nâng cao tỉ lệ đi học của trẻ chậm phát triển trí tuệ” giai đoạn 2009-2011

  Jica- Nhật Bản

  2009-2011

  Cán bộ dự án

  2

  Dự án: “Hỗ trợ và phát triển chương trình giáo dục gắn liền với việc nâng cao tỉ lệ đi học của trẻ chậm phát triển trí tuệ” giai đoạn 2011-2013

  Jica- Nhật Bản

  2011-2013

  Cán bộ dự án

  3

  Nghiên cứu chương trình đánh giá sự phát triển trẻ em Việt Nam

  Quỹ Nafosted

  2012-2015

  Trợ lí hậu cần

  4

  Nghiên cứu kĩ năng kiểm soát hành vi hung tính của học sinh trung học cơ sở Hà Nội

  Sở Khoa học và công nghệ TPHN

  2014-2016

  Thành viên nghiên cứu

  5

  Biên soạn tài liệu và tập huấn nâng cao năng lực tổ chức các hoạt động giáo dục ngoại khoá cho sinh viên, giảng viên sư phạm

  Nhiệm vụ cấp Bộ- Bộ Giáo dục và Đào tạo

  2016

  Thành viên nghiên cứu

  6

  Nghiên cứu ứng dụng các phương pháp trị liệu trong giáo dục trẻ rối loạn phổ tự kỉ

  Đề tài cấp Bộ

  2017-2018

  Thành viên nghiên cứu

  7

  Biên soạn tài liệu và tập huấn hướng dẫn giáo viên tổ chức hoạt động trải nghiệm phát triển năng lực bảo vệ môi trường trong dạy học ở cấp tiểu học

  Nhiệm vụ cấp Bộ- Bộ Giáo dục và Đào tạo

  2018

  Thành viên nghiên cứu  Publications / Books

   

  TT

  Tác giả

  Năm

  Tên bài báo

  Nơi xuất bản

  Chỉ số  1

  Nguyễn Thị Hoàng Yến, Trần Thị Minh Thành, Đinh Nguyễn Trang Thu, Đào Thị Bích Thuỷ, Phạm Thị Hải Yến

  2015

  Xây dựng bảng kiểm đánh giá sự phát triển của trẻ em Việt Nam

  Tạp chí Khoa học Giáo dục- Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, số 112 tháng 1/2015, trg 7-11.


  ISSN0868-3662
  2

  Nguyễn Thị Hoàng Yến, Trần Thị Minh Thành, Đinh Nguyễn Trang Thu, Đào Thị Bích Thuỷ, Phạm Thị Hải Yến

  2015

  Ứng dụng bảng kiểm phát triển trong sàng lọc, kiểm tra phát triển trẻ em Việt Nam

  Tạp chí Khoa học Giáo dục- Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, số 117 tháng 6/2015, trg 12-14.


  ISSN

  0868-3662  3

  Phạm Thị Hải Yến

  2015

  Phát triển kĩ năng bắt chước cho trẻ rối loạn phổ tự kỉ

  Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Volume 60C, 2015, trg 129-135.

  ISSN

  0868-3719
  4

  Phạm Thị Hải Yến

  2015

  Thực trạng tổ chức trò chơi nhằm phát triển kĩ năng bắt chước cho trẻ rối loạn phổ tự kỉ 3-4 tuổi

  Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Số 60 (8C), năm 2015.


  ISSN0868-3719

  5

  Trần Thị Bích Ngọc- Phạm Thị Hải Yến

  2016

  Thiết kế dạy học tổng thể nhằm hỗ trợ trẻ rối loạn phổ tự kỉ trong trường hoà nhập

  Tạp chí giáo dục- Bộ Giáo dục và Đào tạo, kì 2 tháng 6 năm 2016, trg 118-120,140.

  ISSN 2354 0753

  6

  Đinh Nguyễn Trang Thu- Trần Thị Minh Thành- Phạm Thị Hải Yến- Đào Thị Bích Thuỷ- Hồ Thị Nết

  2017

  Nghiên cứu thực trạng về trẻ có vấn đề về phát triển và định hướng can thiệp

  Nhà xuất bản thế giới, tr 205-214

  ISBN9786047733729

  7

  Phạm Thị Hải Yến, Nguyễn Minh Phượng, Nguyễn Hà My, Nguyễn Duy Cường

  2017

  Phát triển kĩ năng tập trung chú ý- tiền đề phát triển kĩ năng giao tiếp cho trẻ rối loạn phổ tự kỉ

  Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Số 62 (9AB), năm 2017, tr 240-247.

  ISSN 2354-1075  8

  Nguyễn Minh Phượng, Phạm Thị Hải Yến, Nguyễn Hà My, Trần Thị Bích Ngọc

  2017

  Nghiên cứu mô hình SCERTS trong can thiệp điều tiết cảm xúc cho trẻ rối loạn phổ tự kỉ

  Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Số 62 (9AB), năm 2017, tr 355-364.

  ISSN 2354-1075


  9


  Phạm Thị Hải Yến


  2018

  Chiến lược dạy học hoà nhập trẻ rối loạn phổ tự kỉ tại Canada và định hướng áp dụng ở Việt Nam

  Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Số 63 (9AB), năm 2018

  ISSN 2354-1075

  10

  Nguyễn Hà My, Trần Thị Bích Ngọc, Nguyễn Minh Phượng, Phạm Thị Hải Yến

  2018

  Trị liệu hoạt động và vấn đề điều hoà cảm giác cho trẻ rối loạn phổ tự kỉ

  Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Số 63 (9AB), năm 2018

  ISSN 2354-1075
  11. Nguyễn Minh Phượng, Nguyễn Hà My, Trần Thị Bích Ngọc, Phạm Thị Hải Yến (2019), Các điều kiện đảm bảo sự thành công trong công tác giáo dục hoà nhập trẻ khuyết tật- Tạp chí khoa học trường Đại học Sư phạm Hà Nội, số 64 (9AB), năm 2019- ISSM 2354-1075

  Workshop papers

   Science blogs

   Teaching subjects

   TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
   Top